CROW Levende Stad themabijeenkomst 'Saneren van verkeersborden'

 • Datum: 02-06-2016
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: CROW Levende Stad, Verkeerstekens

Deze bijeenkomst is gratis voor de partners van het netwerk CROW Levende Stad. Bekijk of uw organisatie partner is. Is uw organisatie nog geen partner en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u partner worden van CROW Levende Stad of ervoor kiezen € 395,- per persoon te betalen.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • In veel gevallen zijn de wegen in Nederland zo ingericht dat het voor de weggebruikers direct duidelijk is in welke situatie men zich bevindt en hoe te handelen. Maar de weginrichting is in Nederland niet perfect: op veel plekken zijn verkeersborden nodig om de wegsituatie te verduidelijken. In het plaatsen van de hoeveelheid verkeersborden om de wegsituatie te verduidelijken zijn we doorgeslagen. Bij veel gemeenten is hierdoor in de loop van de tijd een wildgroei aan verkeersborden ontstaan.
   
  Voor veel gemeenten is het daarom tijd om verstandig om te gaan met het plaatsen van verkeersborden en daarnaast inzichtelijk te maken welke verkeersborden gesaneerd kunnen worden. Hoe ga je als gemeente de wildgroei aan verkeersborden tegen en hoe krijg je meer inzicht in het soort en het aantal verkeersborden? Zomaar mondjesmaat borden verwijderen of toch duidelijke richtlijnen opstellen voor het saneren en actief beheren van verkeersborden? Deze keuze blijkt zo makkelijk nog niet.

  Nijmegen: communicatie naar bewoners

  De gemeente Nijmegen is met bovenstaande vragen aan de slag gegaan. Op 17 september 2015 werd een CROW Levende Stadbijeenkomst georganiseerd om de eerste saneringsplannen te toetsen en te bespreken met andere gemeenten. Onlangs is het saneringsplan voor het verminderen van verkeersborden vastgesteld. De doelstelling voor de komende tijd is om meer dan 10% van de bestaande verkeersborden te saneren. Goede communicatie is volgens de gemeente essentieel, waarbij de wijkbeheerder een belangrijke rol kan spelen. Per wijk verschilt de intensiviteit van communicatie. Om te kijken of uit de praktijk ook blijkt dat het communicatietraject bij het saneren van verkeersborden essentieel is staat de gemeente Nijmegen op het punt een pilot uit te voeren in twee wijken: In de ene wijk vindt een intensief communicatietraject met bewoners plaats, in de andere wijk vindt vrijwel geen communicatie plaats. Tijd voor Nijmegen om de stappen die sinds september zijn genomen met u te delen.

  Tilburg

  De gemeente Tilburg is in 2013 gestart met de inventarisatie voor het saneren van verkeersborden. Nu bijna 3 jaar later zijn de verkeersborden in vrijwel de gehele gemeente gesaneerd is het verkeersbordenbestand opgeschoond en verwerkt in een nieuw aangeschaft beheersysteem. Op dit moment worden de verkeersborden nog in één deelgebied geïnventariseerd de herstelwerkzaamheden zullen vermoedelijk eind van 2016  uitgevoerd zijn. De gemeente Tilburg heeft, in tegenstelling tot de gemeente Nijmegen, ervoor gekozen om helemaal niet te communiceren met bewoners over de voorgenomen saneringsacties. Wat heeft dit teweeg gebracht?
   
  Nieuwsgierig naar de aanpak van Tilburg en de resultaten van de pilot van Nijmegen? Kom dan op 2 juni 2016 naar Tilburg en denk mee over hoe de wildgroei van verkeersborden te beperken en hoe hierbij om te gaan met communicatie met de bewoners.

  Praktijkvoorbeelden

  Tijdens deze middag is volop gelegenheid om uw eigen praktijkvoorbeelden in te brengen. In kleine groepjes kunnen deze besproken en bediscussieerd worden. Wie weet heeft u goede tips voor andere gemeenten of leert u juist van uw collega gemeenten. Neem dus vooral je eigen praktijkvoorbeelden mee (denk aan foto’s, schetsen, filmpjes etc.).
 • Programma

  13.00 uur Opening
  13.10 uur Inleiding en kennismakingsronde
  13.40 uur Sanering van verkeersborden in Nijmegen - Giel Hakman en Wisse Remij (gemeente Nijmegen)
  14.10 uur Sanering van verkeersborden in Tilburg - Jordy Paanakker (gemeente Tilburg)
  14.45 uur Pauze
  15.00 uur Discussie kleine groepen over praktijkvoorbeelden
  16.00 uur Terugkoppeling discussiegroepen en conclusies
  16.30 uur Afsluiting

   
Scroll naar boven