CROW Levende Stad Regiobijeenkomst Zuid-Holland Midden Burgercommunicatie rondom beheer openbare ruimte & toekomstinvulling regio Zuid-Holland Midden

  • Datum: 15 dec 2015
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Openbare ruimte

De nieuwe beheerplannen worden weer in de steigers gezet. Wordt het meer met minder of minder met meer? Hoe ga je de besluiten goed communiceren richting je burgers. Wat ga je communiceren, wanneer doe je dat en met welke middelen. Als ambtenaar zie je soms door de bomen het bos niet meer, laat staan de burger die op zoveel verschillende manieren wordt benaderd.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Wat is het beleid binnen je gemeente met betrekking tot communicatie en de inzet van social media. Welke vorm van communicatie wordt door de burgers goed ontvangen. Kun je meerdere communicatievormen voor één onderwerp inzetten om zo iedereen te bereiken?

En hoe gaan we om met adhoc communicatie, inspringen op de actualiteit die er speelt binnen je gemeente. Is afstemming met de afdeling communicatie altijd nodig of kun je via twitter of facebook ook makkelijk zelf aan de slag of zitten hier haken en ogen aan?

Brief, mail, website of social media

Vaak is de keuze voor het communicatiemiddel al lastig. Je weet dat je moet gaan communiceren naar je burgers maar via welk kanaal? Wat sluit het beste aan bij de burgers of moet je kijken naar de belangrijkheid van het bericht dat je wilt gaan verspreiden. Wat is tegenwoordig de meest gehanteerde en best ontvangen vorm van communicatie? Of misschien moeten we wel denken in doelgroepcommunicatie. De oudere leeftijdsgroepen informeren per brief, en dit afpellen tot de jongste burgers die ‘samenwonen met hun social media device.’

Toon van het bericht

Naast de keus van het communicatiemiddel is daarbij ook de toon waarop een bericht is opgesteld van groot belang. Een brief is formeler dan een tweet of facebookbericht. Hier moet dus ook heel duidelijk bij stil worden gestaan.Keuzes, ideeën maar voornamelijk ook vragen genoeg hoe je je burgers met het beste communicatiemiddel en de beste toon het beste kunt bereiken. 

Kom naar deze bijeenkomst en deel ervaringen, ideeën en try-outs met elkaar. Neem vooral ook je collega’s van de afdeling communicatie mee. Gezamenlijk kunnen we elkaar helpen om een eerste stap te zetten om burgers nog beter van informatie te voorzien, zodat zij begrip hebben voor de keuzes die gemaakt worden over ‘hun’ openbare ruimte!

Toekomstinvulling Regiobijeenkomst  Zuid-Holland Midden

Naast het inhoudelijke programma over burgercommunicatie willen we deze bijeenkomst ook gaan gebruiken om een doorkijk naar de toekomst te maken waar het gaat over de invulling van de regiobijeenkomsten in Zuid-Holland Midden. Dit willen we graag gezamenlijk met u als regiopartners doen.

Programma

13.00 uur Welkom en Opening
 
13.05 uur Inspraak en samenspraak gemeente Zoetermeer
door Peter de Visser, gemeente Zoetermeer

 
13.20 uur Visie Lansingerland
door Ruud de Prez, gemeente Lansingerland

 
13.35 uur Discussiegroepjes mediakanalen:
discussieer over de do’s en dont’s per mediakanaal voor je eigen gemeente en formuleer de mogelijkheden tot actie. (3x 20 minuten)

 
14.35 uur Terugkoppeling discussiegroepjes
 
14.50 uur Pauze
 
15.05 uur Toekomst invulling Regiobijeenkomsten Zuid-Holland Midden
Toelichting door CROW op andere werkwijze regio’s.
  • B5: een vaste groep managers
  • ZHM: een vaste kern aangevuld met specialisten afhankelijk van het onderwerp
  • Oost-Nederland: Losse onderwerpen en wisselende samenstelling
 
15.20 uur Reacties en inventariseren wensen en ideeën gemeenten voor regio Zuid-Holland Midden
 
15.40 uur Besluit toekomst regio
  • Welke vorm kiezen we?
  • Welke personen in de groep?
  • Uitnodigen van andere gemeenten?
 
16.15 uur Afspraken volgende bijeenkomsten en gastgemeente
 
16.30 uur Afsluiting
Deze bijeenkomst is alleen voor alle CROW Levende Stad partnergemeenten. 
Partner worden van CROW Levende Stad of weten wat dit inhoudt? Klik voor meer informatie.
De bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Zoetermeer.