CROW Levende Stad - IMBOR in de praktijk Wat levert het informatiemodel beheer openbare ruimte u op?

  • Datum: 13 okt 2015
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Openbare ruimte

Dit betreft een Open Themabijeenkomst. Deze bijeenkomst is gratis voor alle partnergemeenten van CROW Levende Stad. Is uw gemeente partner? Van niet-partners vragen we een bijdrage van € 200,- (excl. btw).

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Een eenduidige benaming voor beheerobjecten en hun beheerkenmerken, dat is wat het IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) ons gaat opleveren. Maar wat heeft u als beheerder openbare ruimte precies aan zo’n informatiemodel? En hoe kan je er mee werken?

Voor de onderdelen groen, wegverhardingen en riolering is de ontwikkeling van het IMBOR in volle gang. Op deze bijeenkomst krijgt u een duidelijk beeld hoe het IMBOR er uit komt te zien, en gaan wij met elkaar in gesprek over de toepassingsmogelijkheden en de praktische consequenties.
 

Klankbordgroepen en discussie

Tijdens deze bijeenkomst wordt u allereerst plenair bijgepraat door leden van de CROW-klankbordgroepen IMBOR-groen en wegen over het model en de inhoud die tot nu toe is ontwikkeld. U ziet ook het verband met de wegbeheer- en groenbeheersystematiek, en met de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte. Vervolgens is er onder begeleiding van deskundigen aan thematafels volop gelegenheid om te discussiëren over de inhoud van het model, te brainstormen over de toepassingsmogelijkheden en te inventariseren welke praktische zaken op u af komen.
 
Kom naar deze bijeenkomst en u bent op de hoogte van de stand van zaken en krijgt een helder overzicht van de voordelen en een checklist met vervolgacties om u voor te bereiden om te komt van het IMBOR.

 

Programma

13.00 uur Welkom en opening
13.10 uur Voorstelronde deelnemers
13.30 uur Stand van zaken CROW-projecten IMBOR - Ceciel van Iperen (CROW)
13.45 uur Voorbereiden op IMBOR - Paul Boeters (Stadsbeheer gemeente Den Haag)
14.15 uur Discussie aan thematafels met inhoudelijk deskundige (ronde 1):
 
  • Wat levert het IMBOR u op?
  • Hoe zit het IMBOR in elkaar?
  • Wat wordt er van u als beheerder verwacht?
15.15 uur Pauze
15.30 uur Discussie aan thematafels met inhoudelijk deskundige (ronde 2):
 
  • Wat levert het IMBOR u op?
  • Hoe zit het IMBOR in elkaar?
  • Wat wordt er van u als beheerder verwacht?
16.00 uur Terugkoppeling per thematafel
16.30 uur Afsluiting

 

Deze bijeenkomst is gratis voor de partners van het netwerk CROW Levende Stad.
Bekijk of uw gemeente partner is.

Is uw gemeente nog geen partner en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u partner worden van CROW Levende Stad of ervoor kiezen € 200,- per persoon te betalen.
 

Hier komen de nieuwsberichten

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Den Haag:

Stadhuis gemeente Den Haag
Spui 70
2511 BT Den Haag

Route
 
Vragen?

Annika Meijering

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met