CROW Levende Stad Bijeenkomst Participatiebestek

 • Datum: 08-11-2018
 • Productgroep: Thema bijeenkomst
 • Soort: Gratis

In deze bijeenkomst staat het Participatiebestek centraal; dit contract houdt in dat de aannemer zich inspant om het beheer van de buitenruimte aan te laten sluiten op bestaande initiatieven rond burgerparticipatie (bewoners, bedrijven, instellingen en overige organisaties) en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren. Hoe doet men dit in de praktijk? Hoe kan het nog beter?

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Deze bijeenkomst is verplaatst naar 19 maart 2019. Inschrijven is weer mogelijk vanaf de derde week januari 2019 via een nieuwe pagina (link wordt via de site van Levende Stad gedeeld).

  Om te zorgen voor een groot draagvlak voor ontwikkelingen in de openbare ruimte is het van belang dat gemeenten in hun projecten zoveel mogelijk inspelen op de wensen van bewoners en ondernemers. Omgekeerd zijn deze partijen steeds vaker zelf actief betrokken bij hun eigen omgeving, ze participeren en betrekken zichzelf. Gemeenten kunnen middels overheidsparticipatie aansluiten op lokaal opgestarte initiatieven. Eén van de manieren waarop dit kan worden vormgegeven is middels het zogeheten Participatiebestek. Dit vormt het thema van deze bijeenkomst.

  Participatiebestek van de gemeente Dordrecht

  De gemeente Dordrecht stimuleert innovatie en wil graag dat bewoners, ondernemers en andere partners participeren in de openbare ruimte. Sinds 2016 werkt de gemeente Dordrecht met een innovatief participatiebestek. Dit contract houdt in dat de aannemer zich inspant om het beheer van de buitenruimte aan te laten sluiten op bestaande initiatieven rond burgerparticipatie (bewoners, bedrijven, instellingen en overige organisaties) en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente de werkwijze uitgebreid toelichten.

  Doel netwerkbijeenkomst

  Doel van de bijeenkomst is om kennis en ervaringen te delen over hoe het participatiebestek kan bijdragen aan het verbeteren van participatie. Hoe doet men dit in de praktijk? En hoe kan het nog beter? In het programma is voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen inzichten / ervaringen om zo van elkaar te leren en kennis rond dit onderwerp een stap verder te brengen.

 • 13.00-13.10: Welkom en opening bijeenkomst
  13.10-13.20: Kennismaking deelnemers
  13.20-13.50: Gemeente Dordrecht over Participatiebestek
  13.50-14.20: Gastspreker over Participatiebestek

  14.20-14.35: Pauze

  14.35-15.05: Discussieronde 1
  15.05-15.35: Discussieronde 2
  15.35-16.25: Plenaire terugkoppeling opgehaalde ideeën groepjes
  16.25-16.30: Afsluiting

 • Deelname is gratis voor alle partners van CROW Levende Stad. Bent u partner van CROW Levende Stad? Bent u geen partner, dan zijn de kosten voor deelname aan deze bijeenkomst €395,- per persoon excl. BTW. Wilt u partner worden van CROW Levende Stad of weten wat dit inhoudt?

 • Edwin van Dieën (gemeente Dordrecht)

  Edwin van Dieën van de gemeente Dordrecht vertelt uitgebreid over de toepassing van het Participatiebestek door de gemeente sinds 2016.

  Hoe maak je de aannemer middels een contract verantwoordelijk voor het laten aansluiten van het beheer van de buitenruimte op bestaande initiatieven rondom burgerparticipatie en om nieuwe initiatieven te stimuleren? En wat voor dilemma’s komen daarbij naar boven?

 • Hier komen de nieuwsberichten

 • Gemeente Dordrecht
  Spuiboulevard 300
  3311 GR Dordrecht

Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven