CROW Levende Stad Bijeenkomst Participatiebestek

 • Datum: 19-03-2019
 • Productgroep: Thema bijeenkomst
 • Soort: Gratis
 
Gratis
19-03-2019,
 • In deze bijeenkomst staat het Participatiebestek centraal; dit contract houdt in dat de aannemer zich inspant om het beheer van de buitenruimte aan te laten sluiten op bestaande initiatieven rond burgerparticipatie (bewoners, bedrijven, instellingen en overige organisaties) en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren. Hoe doet men dit in de praktijk? Hoe kan het nog beter?

  Om te zorgen voor een groot draagvlak voor ontwikkelingen in de openbare ruimte is het van belang dat gemeenten in hun projecten zoveel mogelijk inspelen op de wensen van bewoners en ondernemers. Omgekeerd zijn deze partijen steeds vaker zelf actief betrokken bij hun eigen omgeving, ze participeren en betrekken zichzelf. Gemeenten kunnen middels overheidsparticipatie aansluiten op lokaal opgestarte initiatieven. Eén van de manieren waarop dit kan worden vormgegeven is middels het zogeheten Participatiebestek. Dit vormt het thema van deze bijeenkomst.

  Participatiebestek van de gemeente Dordrecht

  De gemeente Dordrecht stimuleert innovatie en wil graag dat bewoners, ondernemers en andere partners participeren in de openbare ruimte. Sinds 2016 werkt de gemeente Dordrecht met een innovatief participatiebestek. Dit contract houdt in dat de aannemer zich inspant om het beheer van de buitenruimte aan te laten sluiten op bestaande initiatieven rond burgerparticipatie (bewoners, bedrijven, instellingen en overige organisaties) en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren. Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente de werkwijze uitgebreid toelichten.

  Doel netwerkbijeenkomst

  Doel van de bijeenkomst is om kennis en ervaringen te delen over hoe het participatiebestek kan bijdragen aan het verbeteren van participatie. Hoe doet men dit in de praktijk? En hoe kan het nog beter? In het programma is voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen inzichten / ervaringen om zo van elkaar te leren en kennis rond dit onderwerp een stap verder te brengen.

 • 13.00u Welkom en opening
  13.10u Kennismaking deelnemers
  13.20u Gemeente Dordrecht over Participatiebestek
  13.50u Gemeente Leusden en SightLandscaping over Participatiebestek
  14.20u Pauze
  14.35u Discussieronde 1
  15.05u Discussieronde 2
  15.35u Plenaire terugkoppeling opgehaalde ideeën groepjes
  16.25 Afsluiting
Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven