Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW Infradagen Online 2020

Denken in mogelijkheden

 • Datum: 08-10-2020 t/m 24-09-2020
 • Locatie: Online
 • Productgroep: Webinar
 • Soort: Betaald
 • Thema: Asfaltverharding, Betonverharding, Civieltechnische constructies, Elementenverharding, Geluid, Infra-innovatie netwerk, Inspecties en metingen, Ondergrond en geotechniek, Vliegveld, Wegbeheersystematiek, Wegontwerp

De CROW Infradagen van 2020 staan in het teken van ‘denken in mogelijkheden’. Met elkaar maken we de Nederlandse infra toekomstbestendig. Door onderzoek te doen naar nieuwe technieken, middelen en mogelijkheden. Nieuwe ideeën die we elke 2 jaar met elkaar delen tijdens de CROW Infradagen. En daar wordt vanaf de 2020-editie de CROW Infradagen Community aan toegevoegd.

 
€ 99,00
excl. 21% btw
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • CROW Infradagen 2020 - 12 webinars

  In verband met het coronavirus kun je online deelnemen aan de CROW Infradagen 2020. Om de inhoudelijke kennisuitwisseling tussen deskundigen van (de)centrale overheden, aannemerij, advies- en ingenieursbureaus, brancheorganisaties en kennisinstellingen toch mogelijk te maken, is er een aangepast online programma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit maar liefst 12 webinars waarin de auteurs hun papers aan jou presenteren.

 • Op basis van de ingediende en geselecteerde papers is een aangepast inhoudelijk programma ontwikkeld dat bestaat uit in totaal 12 webinars van 1,5 uur. 

  Samenvattingen van de papers

  Ben je benieuwd naar de samenvattingen van de papers? Die vind je in de CROW Infradagen Community. Vul hier de naam van het paper in en je kunt de samenvatting downloaden.

   

  Inhoudelijk programma

  27 aug

  Hoogwaardig hergebruik van steenslag in deklagen

  Om aan de wens van Rijkswaterstaat – om in 2030 circulair te werken – te kunnen voldoen is het van belang dat de spelregels rondom stroefheid van asfaltdeklagen en granulaat worden aangepast. Daarom staat in dit webinar het hoogwaardig hergebruik van steenslag in deklagen centraal.

  Inge van Vilsteren en Paul Kuijper (RWS) gaan in op de huidige PSV-eis, wat er in Europa gaande is waardoor de waarde rondom stroefheid in het geding komt en welke tests er gedaan worden rondom innovatieve asfaltmengsels met gerecyclede steenslag. Tot slot gaan Paul en Inge graag met je in gesprek hoe de spelregels er in de toekomst uit zouden kunnen zien.

  1 sep

  Levensduurvoorspelling van verhardingen

  • LAM: Levensduurvoorspellend Asfalt Model vanuit data en fysische modellen

  TNO, Rijkswaterstaat en Heijmans hebben gewerkt aan een objectief en betrouwbaar asfaltlevensduurraamwerk dat toepasbaar is voor de ontwerpfase, de gebruiksfase en de onderhoudsfase. Greet Leegwater (TNO) licht de kracht van het raamwerk toe en hoe deze de komende jaren in nauwe samenwerking met de sector verder worden ontwikkeld.
  • Restlevensduurbepaling verhardingen hoofdwegennet op netwerkniveau

  Rijkswaterstaat wil vóór 2020 de actuele structurele conditie vaststellen van de verhardingen van het gehele hoofdwegennet en de (budgettaire) opgave voor structurele reparatie en vervanging tot 2050 bepalen. Op basis hiervan is een onderzoek gestart, een inventarisatie gedaan, een meetcampagne uitgevoerd én een methode ontwikkeld. Arthur van Dommelen (RWS) vertelt je hier alles over.

   

  • Predict asphalt Concrete stiffness using Multiple Linear Regression & Gradient Boosting

  Giulia ​Martini neemt je mee in het voorspellen van de stijfheid van asfaltmengsels waarvoor zij twee benaderingen heeft gebruikt. De meervoudige lineaire regressie en een machine learning techniek: gradient boost. Maar welke is wat haar betreft de meest geschikte en waarom?

   

  Naar de samenvattingen >

  3 sep

  De weg van asfalt in RAW

  De RAW is met de jaarversie 2020 onlangs haar volgende lustrum in gegaan. In dit webinar neemt de CROW Werkgroep Asfalt (WGA) je samen met de Permanente Commissie Technische Regelgeving en Europa (PCT) van de VBW mee in de belangrijkste veranderingen.

  Vervolgens gaan we graag met je in gesprek over waar we over 5 jaar willen staan op het gebied van de asfaltregelgeving, o.a. met de CE/DoP, het verkort verslag uit Proef 62 (de typetest op asfalt), de verdichting c.q. holle ruimte van dunne (dek)lagen en nieuwe mogelijkheden van stroefheidsmeting. Daarbij is vooral ook belangrijk dat we afspraken maken over hoe we aan de data komen waarmee we (nieuwe) eisen kunnen onderbouwen.

  8 sep

  Proeven

  • RDEC, te mooi om waar te zijn!

  Rien Huurman (BAM Infra) concludeert dat het met de RDEC-benadering (Ratio of Dissipated Energy Change) niet mogelijk is om uitspraken te doen over de kwaliteit - het vermoeiingsgedrag - van een materiaal. En adviseert daarom om niet langer te investeren in de ontwikkeling van op RDEC gebaseerde analysetechnieken. Maar waar is dat op gebaseerd? En welke analysetechniek wordt dan wel geadviseerd?

   

  • ITT: een bron van inzicht!

  De standaard Indirecte Trekproef (Indirect Tensile Test – ITT) lijkt een grotere rol te kunnen spelen dan deze op dit moment binnen standaard type onderzoeken doet. De ITT is een bijzonder waardevolle bron van informatie die nu niet wordt gebruikt. Zo ontdekten Rien Huurman (BAM Infra) en collega’s bij de ontwikkeling van hun én-én-én-én asfalt. Ze nemen je mee in hun inzichten en aanbevelingen naar aanleiding van de interpretatie van de ITT.

   

  • ITT standaardprotocol voor asfaltmengsels met verjongers

  In het 'Re-RACE' onderzoek (Rejuvenation of Reclaimed Asphalt in a Circular Economy), wordt gekeken naar de ontwikkeling van ITT-testprocedures voor asfaltmengsels bij het gebruik van verjongers in combinatie met hergebruik asfaltgranulaat. Tine Tanghe (BRRC) neemt je mee in de resultaten die verkregen zijn aan de hand van een reeks prestatieproeven zoals de verdichtbaarheid, de watergevoeligheid, de weerstand tegen spoorvorming, de stijfheid en het vermoeiingsgedrag van eenzelfde asfaltmengsel waarin verschillende verjongers werden toegevoegd.

   

  Naar de samenvattingen >

  10 sep

  Kabels en Leidingen

  • Digitalisering in de Wijkgerichte Aanpak Energietransitie

  Leon Olde Scholtenhuis (UTwente) neemt je aan de hand van een praktijkvoorbeeld mee in de uitdagingen en koppelkansen bij de wijkgerichte aanpak voor de overgang naar nieuwe warmtealternatieven. Daarnaast licht hij het belang toe van een integrale digitalisering-aanpak waarbij onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en ondernemers stapsgewijs ontwikkelen, implementeren en leren om de ambities voor de Wijkgerichte aanpak mogelijk te maken.

   

  • Design of a utility scanning testing ground on the UTwente campus

  De Universiteit van Twente ontwierp een testfaciliteit voor het opsporen van ondergrondse infrastructuur. Azin Karimzad (UTwente) gaat dieper in op de technische details van de ontworpen testfaciliteit waaronder de verschillende soorten nutsvoorzieningen, grondsoorten en oppervlaktebedekking om de radarsystemen systematisch te kunnen testen en vergelijken. Deze sessie wordt gepresenteerd in het Engels.

   

  • Gegevens van de ondergrond: Fundament voor de ruimtelijke opgaven van nu en morgen

  Inzicht in de ondergrond biedt kansen. Door in een 3D model de boven- en ondergrond met elkaar te verbinden wordt duidelijk waar zich die kansen precies voordoen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt je aan de hand van het praktijkvoorbeeld ‘Sterke Lekdijk’ mee in hoe dit werkt.

   

  Naar de samenvattingen >

  15 sep

  Levensduur Verlengend Onderhoud

  • Onderhogen van asfaltwegen

  Welke methode is het meest geschikt voor het uitvlakken van ongelijkmatige zettingen onder het wegdek? Het injecteren van een expansiehars op een zeer warme dag of het injecteren van hoge sterkte celbeton op een koude dag? Dit werd onderzocht op een Rotterdamse pilotlocatie met een slappe ondergrond en een asfaltlaag van circa 10 cm dik. Henkjan Beukema (Rijkswaterstaat) vertelt je hier alles over.

   

  • Advanced rejuvenator for high-quality recycling of polymer modified asphalt

  De TU Delft deed onderzoek naar een innovatieve verjonger die – in tegenstelling tot de huidige commercieel verkrijgbare verjongers – wel geschikt is voor het recyclen van PMA. Uit een test van 60 verschillende verjongers bleek een specifieke op SBS gebaseerde verjonger het meest effectief te zijn. Xueyan Liu (TU Delft) neemt je mee in de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

   

  • Meer inzicht in het levensduurverlengend effect van verjongingsmiddelen (LVOv)

  De levensduur van ZOAB kan verlengd worden door het uitvoeren van preventief onderhoud met behulp van LVO-verjongingsmiddelen (LVOv). Na jaren testen van levensduur op proefvakken blijken de resultaten met drie middelen hoopgevend. Zo blijkt de rafelingsontwikkeling met 3 jaar te worden ‘vertraagd’ ten opzichte van niet behandelde vakken. Mahesh Moenielal (TNO) geeft meer inzicht in de resultaten en de toepassing hiervan in de praktijk.

   

  • Weg met klei; schade door grondwater

  Welke factoren liggen ten grondslag aan het ontstaan van plotselinge schade aan wegverhardingen op kleiondergrond? Aan de hand van een casus bij de Gemeente Oss neemt Rick Gravesteijn (Sweco) je mee in mogelijke ruimtelijke adaptieve oplossingen bij toekomstig duurzaam wegbeheer om de ongewenste gevolgen van droogte te beperken.

   

  Naar de samenvattingen >

  17 sep

  Bitumen

  • De ontwikkeling van een methode voor versnelde representatieve veroudering van asfalt voor open deklagen

  Kunstmatige verouderingstechnieken in het laboratorium zijn tot op heden niet erg representatief gebleken voor de veroudering in de praktijk. Diederik van Lent (TNO) licht de ontwikkeling van een kunstmatige verouderingsmethode op gematigdere temperaturen toe, die meer representatief is voor de veroudering van de materialen in de weg én minder lang duurt dan ovenverouderingsmethoden.

   

  • Solubility or no solubility, that's the question

  Testen tonen dat asfalteen percentages sterk kunnen variëren – afhankelijk van de gebruikte methode – en dat moleculen die wat betreft hun chemische eigenschappen beter zouden passen in de saturates, onder omstandigheden toch in de asfalteen fractie terecht kunnen komen. Hoe dat komt? Daar vertelt Jeroen Besamusca (Kuwait Petroleum R&T) je graag alles over!

   

  • Vermoeiing en healing van polymeer gemodificeerd bitumen

  SBS gemodificeerd bitumen heeft een hogere viscositeit dan ongemodificeerd bitumen, maar toch vinden onderzoekers vaak positieve effecten op het healinggedrag van SBS gemodificeerde bindmiddelen. Het ontkennen van dit positieve effect kan leiden tot het implementeren van een onnodig dikke asfaltlaag. Daarom gaat Erica Jellema (Kraton) graag in op het healinggedrag van SBS gemodificeerd bitumen en een mogelijk mechanisme dat de betere healing zou kunnen verklaren.

   

  Naar de samenvattingen >

  22 sep

  Onderzoek en inspectie kunstwerken

  • Is de CROW-CUR Aanbeveling 117 'Inspectie en Advies Kunstwerken' toekomstproof na 1e Lustrum?

  De initiële faalkans van de inspecteur en het inspectieresultaat is hoog. Er blijken verbeteringen nodig om deze faalkans en het inspectieresultaat tot een minimum te beperken en vervolgkosten te beheersen. Maurice Reusen (Delta-Pi) neemt je mee in deze verbeteringen waarbij de uitdaging ligt bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer van inspectiewerkzaamheden. Alleen zij kunnen samen de kans van falen verlagen en daarmee ook vervolgkosten van een slechte inspectie beïnvloeden. Welke rol speelt de CROW-CUR Aanbeveling 117 'Inspectie en Advies Kunstwerken' in het verbeteren van de kwaliteit van de inspecties?

   

  • Amsterdams palenonderzoek bruggen en kademuren

  De gemeente Amsterdam is met diverse partijen gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar een realistischere berekeningsmethode voor houten paalfunderingen onder de Amsterdamse bruggen en kademuren. Hiermee wordt een reëler beeld verkregen van de resterende draagkracht van de paalfunderingen waardoor de vervangingsopgave geprogrammeerd kan worden op basis van urgentie. René Terpstra (Gemeente Amsterdam) neemt je mee in de voorlopige resultaten van dit onderzoek, die ook voor bruggen en kademuren buiten Amsterdam van toegevoegde waarde kunnen zijn.

   

  Naar de samenvattingen >

  24 sep

  Duurzame asfaltmengsels

  • Laagdikteproblematiek dunne asfaltlagen

  Sinds de RAW 2010 heeft de Nederlandse wegenbouw problemen met het halen van de verdichtingsgraad van dunne asfaltdeklagen. Daarom heeft BAM Infra onderzoek gedaan naar de relatie tussen de dichtheid van het proefstuk en de laagdikte van het asfalt. Hiervoor zijn een aantal gyratortabletten vervaardigd waaruit hoge en lage proefstukken zijn geboord en gezaagd. Maarten Jacobs (BAM Infra) licht het onderzoek verder toe en welke verrassende resultaten hieruit kwamen.

   

  • Hoge kwaliteit circulair asfalt

  Hergebruik van asfalt als partiële recycling in nieuw asfalt is al jaren lang de standaard in Nederland. Op basis van waarnemingen kan gesteld worden dat de verkregen kwaliteit van het nieuwe asfalt tot op heden minimaal vergelijkbaar is met de kwaliteit van standaard asfalt zonder PR. Kees Plug (Strukton) neemt je mee in recent onderzoek dat laat zien dat een hoog percentage PR in deklagen mogelijk is in combinatie met een speciaal ontwikkeld PmB waarbij de kwaliteit niet terugloopt.

   

  • Duurzame SMA-mengsels met 80% hergebruik en geproduceerd op 115˚C

  Om invulling te geven aan de circulariteitsdoelstellingen in de asfaltindustrie, zijn de provincies Noord-Brabant, Overijsel en Gelderland en Rijkwaterstaat samen met BAM bezig om SMA-mengsels te ontwikkelen met teruggewonnen steen. Jian Qiu (BAM Infra) licht de onderzoeksresultaten toe waaruit blijkt dat verduurzaming van SMA mengsels met toepassing van teruggewonnen steen (tot 60%) en mastiekzand mogelijk is zonder problemen op kwaliteit en homogeniteit.

   

  Naar de samenvattingen >

  29 sep

  Innovaties

  • Gladheidbestrijding door riothermie

  De gemeente Rotterdam wil zoveel mogelijk bruikbare bestanddelen en eigenschappen van afvalwater benutten. Daarom heeft zij een proefproject uitgevoerd waarbij het afvalwater van het rioolgemaal Wolphaertsbocht werd ingezet voor het verwarmen en koelen van het wegdek. Jeroen Schrader (Unihorn) licht de uitkomsten van deze pilot toe, of de verwachtingen zijn waargemaakt én of er al geschikte grotere vervolglocaties gevonden zijn.

   

  • Wat is de duurzaamheidspotentie van innovaties?

  Draagt het investeren in een bepaalde innovatie bij aan het behalen van bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen? Hierin spelen niet alleen directe kosten een rol, maar is ook milieu-impact een belangrijk criterium. Hoe geef je een betrouwbare schatting van een product dat nog niet volledig uitontwikkeld is? Naar aanleiding van onderzoek schat TNO de toekomstige CO2-impact van een aantal innovatieve asfaltmengsels met een zeer hoog gehalte gerecycled materiaal. Tijdens dit webinar licht Mara Hauck (TNO) toe hoe zij dit doen.

   

  • Big data uit voertuigen

  Rutger Krans (Rijkswaterstaat) neemt je mee in de pilot van Rijkswaterstaat waarbij NIRA (een Zweedse organisatie) wekelijks data van 20.000 voertuigen levert. Op basis hiervan is Rijkswaterstaat in staat om de langsvlakheid, stroefheid en wintergladheid van alle wegen in Nederland te monitoren. Dit biedt wegbeheerder de mogelijkheid hun wegen beter te onderhouden en verbeteren.

   

  Naar de samenvattingen >

  6 okt

  Duurzaamheid & Circulariteit

  • Richting uniforme rekenregels voor duurzaamheid van asfaltmengsels

  Binnen het Asfalt Impuls-project ‘Aantoonbaar Duurzaam Asfalt’ wordt gestreefd naar een eerlijk en uniform speelveld voor duurzame asfaltinnovaties. Hiervoor worden zogeheten Product Category Rules (PCR) ontwikkeld, waarin product/sector specifieke rekenregels voor milieuprofielen zijn opgesteld. Elisabeth Keijzer (TNO) neemt je mee in de vier fasen van PCR.

   

  • Rekenregels voor circulair asfalt - Implementatie en doorontwikkeling van Module D

  Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (v3.0). Met een belangrijke wijziging in de rekenregels omtrent recycling in een volgende levenscyclus. In deze sessie neemt Elisabeth Keijzer (TNO) de nieuwe regels voor verschillende asfalttypes en recyclingscenario’s onder de loep. En geeft ze een vooruitblik op de effecten hiervan op de milieu-impacts van asfaltmengsels en de te verwachten vervolgstappen.

   

  • Gevolgen van volledig circulair bouwen voor onze wegfunderingen

  Wat betekent de transitie naar een meer circulaire economie voor wegfunderingen? TNO, Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland maakten een analyse van de beschikbare bronnen, de datakwaliteit, bestaande trends en mogelijke toekomstscenario’s, die Siska Valcke (TNO) toelicht. Aan de hand van deze data-analyse kunnen een aantal conclusies getrokken worden over de gevolgen van circulair beleid op materiaalvraag en -aanbod voor wegfunderingen.

   

  • Wegdekinvloed op de rolweerstand en CO2 emissie van vrachtwagens

  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft M+P onderzoek gedaan naar het effect van wegdekken op de CO2 emissie van vrachtwagens. De huidige inzichten over rolweerstand zijn immers gebaseerd op onderzoek met personenauto’s. Erik de Graaff (M+P) licht de keuze voor de meetsetup met brandstofverbruiksmetingen aan een volledige vrachtwagen in situ toe en neemt je mee in de verrassend nauwkeurige resultaten.

   

  • Invloed bermbosschages op zijwind en CO2 emissie vrachtwagens

  In een eerder onderzoeksproject van M+P voor Rijkswaterstaat werd een onverwacht fenomeen waargenomen: Het brandstofverbruik van een vrachtwagen steeg onder invloed van zijwind en bosschages in de berm reduceerden de zijwind en daarmee de stijging van het brandstofverbruik. Rijkswaterstaat besloot daarom tot een vervolgonderzoek. Als case study is de A2 van Utrecht naar Eindhoven gebruikt. Erik de Graaff gaat in op de uitkomsten van dit vervolgonderzoek en waarom een landelijk opschalingsonderzoek en Maatschappelijke Kosten Baten Analyse nodig is.

   

  Naar de samenvattingen >

  8 okt

  Assetmanagement – transitie in de openbare ruimte

  • Werk in de openbare ruimte integraal programmeren

  De gemeente Den Haag wil alle onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte beter op elkaar afstemmen. Hiervoor heeft de gemeente een nieuwe werkwijze voor effectieve afstemming opgesteld. Sjoerd Klompmaker (Gemeente Den Haag) en Sanne van Empel (Twynstra Gudde) gaan dieper in op deze nieuwe werkwijze, waarom deze zo onderscheidend is en wat de voordelen zijn.

   

  • De toepassing van 5 jaar non-destructieve technieken in de wegenbouw

  Vier jaar geleden stonden De Wegenscanners op de CROW Infra dagen met de boodschap dat wegbeheer veel beter kan. Inmiddels zijn technieken verder ontwikkeld, zijn wegen gescand en is deze innovatieve informatie opgeleverd. Wilco Bouwmeester (De Wegenscanners) maakt na 4 jaar de balans op van de voordelen en beperkingen van deze vernieuwende informatie.  

   

  • Praktisch risicogestuurd beheer in de praktijk

  Risicogestuurd beheer en onderhoud helpt de asseteigenaar, assetmanager of dienstverlener te begrijpen welke risico’s acceptabel zijn en wanneer ingrijpen nodig is. Daarnaast helpt het de juiste keuzes te maken bij beperkte onderhoudsbudgetten en veroudering van het areaal. Maar welke keuzes zijn de juiste? Hans Haak (RHDHV) en Tinok van Hattum (Duo+) nemen je mee in de keuzes die in lijn liggen met de politiek-bestuurlijke koers.

   

  Naar de samenvattingen >

 • Voor alle papers én discussie

  Naast het webinar krijg je door inschrijving automatisch toegang tot een specifieke (besloten) groep in de nieuwe CROW Infradagen Community*, die onderdeel is van de community ‘Innovatie in de Infra’. Hier vind je de presentaties, de complete papers, de auteurs én de andere deelnemers van het betreffende webinar. Daarnaast kunnen we hier na afloop met elkaar verder discussiëren over de tijdens het webinar besproken onderwerpen.

  Webinar terugkijken

  Wil je het webinar nog eens terugkijken? Ook dat kan vanuit de besloten groep. Daarnaast kom je via deze weg in contact met de auteurs van de papers en vakgenoten met dezelfde interesse. Waarmee je niet alleen tijdens het webinar, maar ook nog daarna nieuwe kennis en ervaringen kunt uitwisselen.
   
  * Je ontvangt hiervan een automatisch gegenereerde bevestigingsmail met meer informatie

   

 • De CROW Infradagen zijn bedoeld voor wie binnen rijksoverheid, (de)centrale overheid, bedrijfsleven, branche- en belangenorganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen meer wil weten over nieuwe mogelijkheden voor de ondergrondse- en bovengrondse infra in Nederland. Bijvoorbeeld:

  • specialisten, onderzoekers en adviseurs op gebied van ondergrondse- en bovengrondse infra, zoals geotechniek en wegbouwkunde
  • uitvoerenden (bouwplaatsmanagers, hoofduitvoerders, toezichthouders)
  • projectleiders, programmamanagers en afdelingshoofden
  • ontwerpers en bestekschrijvers (engineers)
  • (infra)beheerders
  • beleidsmedewerkers

   

 • Software - Zoom

  De online bijeenkomsten van de CROW Infradagen 2020 organiseren we via het online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaande aan de bijeenkomst een link voor deelname en bijhorende instructies.

  Om deel te kunnen nemen aan deze online bijeenkomst is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt. Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de bijeenkomst via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk, via een smartphone of tablet helaas niet.

  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze congresadministratie.
 • De Infradagen zijn een initiatief vanuit verschillende partijen in de sector met een gezamenlijk belang. CROW neemt al jaren belangeloos de organisatie van het congres op zich, inclusief de daarbij horende risico’s. Omdat wij geloven in de toegevoegde waarde om vakgenoten in de infrasector op deze manier bij elkaar te brengen.
   
  Bij de reguliere CROW Infradagen op Papendal wordt een deelnametarief van ongeveer €450 gevraagd. Hiermee kan CROW als onafhankelijke en niet-winstgerichte stichting het congres kostendekkend organiseren. Voordat we werden overvallen door de coronamaatregelen, waren er in de voorbereidende fase al de nodige kosten gemaakt. Sommige kosten bleken hierdoor lager uit te vallen. En andere kosten juist hoger.
   
  Voor een aantal webinars hebben we extra middelen kunnen verwerven, in de vorm van financiële- of organisatorische ondersteuning. Hiermee hebben we het tarief voor alle webinars naar beneden kunnen brengen tot €99 per webinar.
   
  We vragen je begrip voor deze keuze en hopen zo ook in de toekomst kennisuitwisseling in de infrasector te kunnen blijven organiseren en faciliteren met de CROW Infradagen.
   
Scroll naar boven