CROW Infradagen Online 2020

Denken in mogelijkheden

 • Datum: 24-09-2020 t/m 24-09-2020
 • Locatie: Online
 • Productgroep: Webinar
 • Soort: Betaald
 • Thema: Asfaltverharding, Betonverharding, Civieltechnische constructies, Elementenverharding, Geluid, Infra-innovatie netwerk, Inspecties en metingen, Ondergrond en geotechniek, Vliegveld, Wegbeheersystematiek, Wegontwerp

De CROW Infradagen van 2020 staan in het teken van ‘denken in mogelijkheden’. Met elkaar maken we de Nederlandse infra toekomstbestendig. Door onderzoek te doen naar nieuwe technieken, middelen en mogelijkheden. Nieuwe ideeën die we elke 2 jaar met elkaar delen tijdens de CROW Infradagen. En daar wordt vanaf de 2020-editie de CROW Infradagen Community aan toegevoegd.

Je kunt kiezen uit 12 webinars, waarvoor je je kunt inschrijven onder 'datum & locatie'. De inhoud van de webinars vind je onder 'programma'. 

Wil je je op de dag zelf nog aanmelden voor een webinar? Stuur dan een mail naar congressen@crow.nl.

 
€ 99,00
excl. 21% btw
 • CROW Infradagen 2020 - 12 webinars

  In verband met het coronavirus kun je online deelnemen aan de CROW Infradagen 2020. Om de inhoudelijke kennisuitwisseling tussen deskundigen van (de)centrale overheden, aannemerij, advies- en ingenieursbureaus, brancheorganisaties en kennisinstellingen toch mogelijk te maken, is er een aangepast online programma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit maar liefst 12 webinars waarin de auteurs hun papers aan jou presenteren.

 • Op basis van de ingediende en geselecteerde papers is een aangepast inhoudelijk programma ontwikkeld dat bestaat uit in totaal 12 webinars van 1,5 uur. Deze webinars starten om 14.00 uur en zijn rond 15.30 uur afgelopen. Let op! Enkele webinars vinden op een afwijkend tijdstip plaats, dit staat vermeld in onderstaand programma.

  Samenvattingen van de papers

  Ben je benieuwd naar de samenvattingen van de papers? Die vind je in de CROW Infradagen Community. Vul hier de naam van het paper in en je kunt de samenvatting downloaden.

   

  Inhoudelijk programma 

  Dinsdag
  22 sept

  Onderzoek en inspectie civiele kunstwerken

  • Is CROW-CUR Aanbeveling 117 'Inspectie en Advies Kunstwerken' toekomstproof na 1e lustrum?
  De initiële faalkans van de inspecteur en het inspectieresultaat is hoog. Er blijken verbeteringen nodig om deze faalkans en het inspectieresultaat tot een minimum te beperken en vervolgkosten te beheersen. Maurice Reusen (Delta-Pi) neemt je mee in deze verbeteringen waarbij de uitdaging ligt bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer van inspectiewerkzaamheden. Alleen zij kunnen samen de kans van falen verlagen en daarmee ook vervolgkosten van een slechte inspectie beïnvloeden. Welke rol speelt de CROW-CUR Aanbeveling 117 'Inspectie en Advies Kunstwerken' in het verbeteren van de kwaliteit van de inspecties?
  • Amsterdams palenonderzoek bruggen en kademuren
  De gemeente Amsterdam is met diverse partijen gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar een meer realistische berekeningsmethode voor houten paalfunderingen onder de Amsterdamse bruggen en kademuren. Hiermee wordt een reëler beeld verkregen van de resterende draagkracht van de paalfunderingen waardoor de vervangingsopgave geprogrammeerd kan worden op basis van urgentie. René Terpstra (Gemeente Amsterdam) neemt je mee in de voorlopige resultaten van dit onderzoek, die ook voor bruggen en kademuren buiten Amsterdam van toegevoegde waarde kunnen zijn.

  Naar de samenvattingen >

  Donderdag
  24 sept

  Duurzame asfaltmengsels

  • Laagdikteproblematiek dunne asfaltlagen

  Sinds de RAW 2010 heeft de Nederlandse wegenbouw problemen met het halen van de verdichtingsgraad van dunne asfaltdeklagen. Daarom heeft BAM Infra onderzoek gedaan naar de relatie tussen de dichtheid van het proefstuk en de laagdikte van het asfalt. Hiervoor zijn een aantal gyratortabletten vervaardigd waaruit hoge en lage proefstukken zijn geboord en gezaagd. Maarten Jacobs (BAM Infra) licht het onderzoek verder toe en welke verrassende resultaten hieruit kwamen.

  • Hoge kwaliteit circulair asfalt

  Hergebruik van asfalt als partiële recycling in nieuw asfalt is al jaren lang de standaard in Nederland. Op basis van waarnemingen kan gesteld worden dat de verkregen kwaliteit van het nieuwe asfalt tot op heden minimaal vergelijkbaar is met de kwaliteit van standaard asfalt zonder PR. Kees Plug (Strukton) neemt je mee in recent onderzoek dat laat zien dat een hoog percentage PR in deklagen mogelijk is in combinatie met een speciaal ontwikkeld PmB waarbij de kwaliteit niet terugloopt.

  • Duurzame SMA-mengsels met 80% hergebruik en geproduceerd op 115˚C

  Om invulling te geven aan de circulariteitsdoelstellingen in de asfaltindustrie, zijn de provincies Noord-Brabant, Overijsel en Gelderland en Rijkwaterstaat samen met BAM bezig om SMA-mengsels te ontwikkelen met teruggewonnen steen. Jian Qiu (BAM Infra) licht de onderzoeksresultaten toe waaruit blijkt dat verduurzaming van SMA mengsels met toepassing van teruggewonnen steen (tot 60%) en mastiekzand mogelijk is zonder problemen op kwaliteit en homogeniteit.

  Naar de samenvattingen >
  Dinsdag
  29 sept

  Innovaties

  • Gladheidbestrijding door riothermie

  De gemeente Rotterdam wil zoveel mogelijk bruikbare bestanddelen en eigenschappen van afvalwater benutten. Daarom heeft zij een proefproject uitgevoerd waarbij het afvalwater van het rioolgemaal Wolphaertsbocht werd ingezet voor het verwarmen en koelen van het wegdek. Jeroen Schrader (Unihorn) licht de uitkomsten van deze pilot toe, of de verwachtingen zijn waargemaakt én of er al geschikte grotere vervolglocaties gevonden zijn.

  • Wat is de duurzaamheidspotentie van innovaties?

  Draagt het investeren in een bepaalde innovatie bij aan het behalen van bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen? Hierin spelen niet alleen directe kosten een rol, maar is ook milieu-impact een belangrijk criterium. Hoe geef je een betrouwbare schatting van een product dat nog niet volledig uitontwikkeld is? Naar aanleiding van onderzoek schat TNO de toekomstige CO2-impact van een aantal innovatieve asfaltmengsels met een zeer hoog gehalte gerecycled materiaal. Tijdens dit webinar licht Mara Hauck (TNO) toe hoe zij dit doen.

  • Big data uit voertuigen

  Rutger Krans (Rijkswaterstaat) neemt je mee in de pilot van Rijkswaterstaat waarbij NIRA (een Zweedse organisatie) wekelijks data van 20.000 voertuigen levert. Op basis hiervan is Rijkswaterstaat in staat om de langsvlakheid, stroefheid en wintergladheid van alle wegen in Nederland te monitoren. Dit biedt wegbeheerder de mogelijkheid hun wegen beter te onderhouden en verbeteren.

  Naar de samenvattingen >

  Dinsdag
  6 okt

  Duurzaamheid & Circulariteit
  Let op, deze sessie is van 14.00 - 16.00 uur!

  • Richting uniforme rekenregels voor duurzaamheid van asfaltmengsels

  Binnen het Asfalt Impuls-project ‘Aantoonbaar Duurzaam Asfalt’ wordt gestreefd naar een eerlijk en uniform speelveld voor duurzame asfaltinnovaties. Hiervoor worden zogeheten Product Category Rules (PCR) ontwikkeld, waarin product/sector specifieke rekenregels voor milieuprofielen zijn opgesteld. Elisabeth Keijzer (TNO) neemt je mee in de vier fasen van PCR.

  • Rekenregels voor circulair asfalt - Implementatie en doorontwikkeling van Module D

  Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (v3.0). Met een belangrijke wijziging in de rekenregels omtrent recycling in een volgende levenscyclus. In deze sessie neemt Elisabeth Keijzer (TNO) de nieuwe regels voor verschillende asfalttypes en recyclingscenario’s onder de loep. En geeft ze een vooruitblik op de effecten hiervan op de milieu-impacts van asfaltmengsels en de te verwachten vervolgstappen.

  • Gevolgen van volledig circulair bouwen voor onze wegfunderingen

  Wat betekent de transitie naar een meer circulaire economie voor wegfunderingen? TNO, Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland maakten een analyse van de beschikbare bronnen, de datakwaliteit, bestaande trends en mogelijke toekomstscenario’s, die Siska Valcke (TNO) toelicht. Aan de hand van deze data-analyse kunnen een aantal conclusies getrokken worden over de gevolgen van circulair beleid op materiaalvraag en -aanbod voor wegfunderingen. 

  • Wegdekinvloed op de rolweerstand en CO2 emissie van vrachtwagens

  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft M+P onderzoek gedaan naar het effect van wegdekken op de CO2 emissie van vrachtwagens. De huidige inzichten over rolweerstand zijn immers gebaseerd op onderzoek met personenauto’s. Erik de Graaff (M+P) licht de keuze voor de meetsetup met brandstofverbruiksmetingen aan een volledige vrachtwagen in situ toe en neemt je mee in de verrassend nauwkeurige resultaten.

  • Invloed bermbosschages op zijwind en CO2 emissie vrachtwagens

  In een eerder onderzoeksproject van M+P voor Rijkswaterstaat werd een onverwacht fenomeen waargenomen: Het brandstofverbruik van een vrachtwagen steeg onder invloed van zijwind en bosschages in de berm reduceerden de zijwind en daarmee de stijging van het brandstofverbruik. Rijkswaterstaat besloot daarom tot een vervolgonderzoek. Als case study is de A2 van Utrecht naar Eindhoven gebruikt. Erik de Graaff gaat in op de uitkomsten van dit vervolgonderzoek en waarom een landelijk opschalingsonderzoek en Maatschappelijke Kosten Baten Analyse nodig is.

  Naar de samenvattingen >
  Donderdag
  8 okt
  Assetmanagement – transitie in de openbare ruimte
  Let op, deze sessie is van 10.30 - 12.00 uur!
  • Werk in de openbare ruimte integraal programmeren

  De gemeente Den Haag wil alle onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte beter op elkaar afstemmen. Hiervoor heeft de gemeente een nieuwe werkwijze voor effectieve afstemming opgesteld. Sjoerd Klompmaker (Gemeente Den Haag) gaat dieper in op deze nieuwe werkwijze, waarom deze zo onderscheidend is en wat de voordelen zijn.

  • De toepassing van 5 jaar non-destructieve technieken in de wegenbouw

  Vier jaar geleden stonden De Wegenscanners op de CROW Infra dagen met de boodschap dat wegbeheer veel beter kan. Inmiddels zijn technieken verder ontwikkeld, zijn wegen gescand en is deze innovatieve informatie opgeleverd. Wilco Bouwmeester (De Wegenscanners) maakt na 4 jaar de balans op van de voordelen en beperkingen van deze vernieuwende informatie.  

  • Praktisch risicogestuurd beheer in de praktijk

  Risicogestuurd beheer en onderhoud helpt de asseteigenaar, assetmanager of dienstverlener te begrijpen welke risico’s acceptabel zijn en wanneer ingrijpen nodig is. Daarnaast helpt het de juiste keuzes te maken bij beperkte onderhoudsbudgetten en veroudering van het areaal. Maar welke keuzes zijn de juiste? Hans Haak (RHDHV) en Tinok van Hattum (Duo+) nemen je mee in de keuzes die in lijn liggen met de politiek-bestuurlijke koers.

  Naar de samenvattingen >
   

  Wil je meer dan 1 sessie bijwonen? Voeg de sessies dan 1 voor 1 toe aan je winkelmandje.

 • Voor alle papers én discussie

  Naast het webinar krijg je door inschrijving automatisch toegang tot een specifieke (besloten) groep in de nieuwe CROW Infradagen Community*, die onderdeel is van de community ‘Innovatie in de Infra’. Hier vind je de presentaties, de complete papers, de auteurs én de andere deelnemers van het betreffende webinar. Daarnaast kunnen we hier na afloop met elkaar verder discussiëren over de tijdens het webinar besproken onderwerpen.

  Webinar terugkijken

  Wil je het webinar nog eens terugkijken? Ook dat kan vanuit de besloten groep. Daarnaast kom je via deze weg in contact met de auteurs van de papers en vakgenoten met dezelfde interesse. Waarmee je niet alleen tijdens het webinar, maar ook nog daarna nieuwe kennis en ervaringen kunt uitwisselen.
   
  * Je ontvangt hiervan een automatisch gegenereerde bevestigingsmail met meer informatie

   

 • De CROW Infradagen zijn bedoeld voor wie binnen rijksoverheid, (de)centrale overheid, bedrijfsleven, branche- en belangenorganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen meer wil weten over nieuwe mogelijkheden voor de ondergrondse- en bovengrondse infra in Nederland. Bijvoorbeeld:

  • specialisten, onderzoekers en adviseurs op gebied van ondergrondse- en bovengrondse infra, zoals geotechniek en wegbouwkunde
  • uitvoerenden (bouwplaatsmanagers, hoofduitvoerders, toezichthouders)
  • projectleiders, programmamanagers en afdelingshoofden
  • ontwerpers en bestekschrijvers (engineers)
  • (infra)beheerders
  • beleidsmedewerkers

   

 • Software - Zoom

  De online bijeenkomsten van de CROW Infradagen 2020 organiseren we via het online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaande aan de bijeenkomst een link voor deelname en bijhorende instructies.

  Om deel te kunnen nemen aan deze online bijeenkomst is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt. Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de bijeenkomst via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk, via een smartphone of tablet helaas niet.

  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze congresadministratie.
 • De Infradagen zijn een initiatief vanuit verschillende partijen in de sector met een gezamenlijk belang. CROW neemt al jaren belangeloos de organisatie van het congres op zich, inclusief de daarbij horende risico’s. Omdat wij geloven in de toegevoegde waarde om vakgenoten in de infrasector op deze manier bij elkaar te brengen.
   
  Bij de reguliere CROW Infradagen op Papendal wordt een deelnametarief van ongeveer €450 gevraagd. Hiermee kan CROW als onafhankelijke en niet-winstgerichte stichting het congres kostendekkend organiseren. Voordat we werden overvallen door de coronamaatregelen, waren er in de voorbereidende fase al de nodige kosten gemaakt. Sommige kosten bleken hierdoor lager uit te vallen. En andere kosten juist hoger.
   
  Voor een aantal webinars hebben we extra middelen kunnen verwerven, in de vorm van financiële- of organisatorische ondersteuning. Hiermee hebben we het tarief voor alle webinars naar beneden kunnen brengen tot €99 per webinar.
   
  We vragen je begrip voor deze keuze en hopen zo ook in de toekomst kennisuitwisseling in de infrasector te kunnen blijven organiseren en faciliteren met de CROW Infradagen.
   
Scroll naar boven