CROW Infradagen Online 2020

Denken in mogelijkheden

 • Datum: 25-08-2020 t/m 24-09-2020
 • Locatie: Online
 • Productgroep: Webinar
 • Soort: Betaald
 • Thema: Asfaltverharding, Betonverharding, Civieltechnische constructies, Elementenverharding, Geluid, Infra-innovatie netwerk, Inspecties en metingen, Ondergrond en geotechniek, Vliegveld, Wegbeheersystematiek, Wegontwerp

De CROW Infradagen van 2020 staan in het teken van ‘denken in mogelijkheden’. Met elkaar maken we de Nederlandse infra toekomstbestendig. Door onderzoek te doen naar nieuwe technieken, middelen en mogelijkheden. Nieuwe ideeën die we elke 2 jaar met elkaar delen tijdens de CROW Infradagen. En daar wordt vanaf de 2020-editie de CROW Infradagen Community aan toegevoegd.

 
€ 99,00
excl. 21% btw
 • CROW Infradagen 2020 - 14 webinars

  In verband met het coronavirus kun je online deelnemen aan de CROW Infradagen 2020. Om de inhoudelijke kennisuitwisseling tussen deskundigen van (de)centrale overheden, aannemerij, advies- en ingenieursbureaus, brancheorganisaties en kennisinstellingen toch mogelijk te maken, is er een aangepast online programma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit maar liefst 14 webinars waarin de auteurs hun papers aan jou presenteren.

 • Op basis van de ingediende en geselecteerde papers is een aangepast inhoudelijk programma ontwikkeld dat bestaat uit in totaal 14 webinars van 1,5 uur. Deze webinars starten om 14.00 uur en zijn rond 15.30 uur afgelopen. Let op! Enkele webinars vinden op een afwijkend tijdstip plaats, dit staat vermeld in onderstaand programma.

  Samenvattingen van de papers

  Ben je benieuwd naar de samenvattingen van de papers? Die vind je in de CROW Infradagen Community. Vul hier de naam van het paper in en je kunt de samenvatting downloaden.

   

  Inhoudelijk programma

  Een deel van het programma is nog onder voorbehoud, dit is per sessie aangegeven. 

  Dinsdag 25 aug

  Ontwikkelingen in de betonwegenbouw (definitief)

  • Zijn er voor hoogwaardig walsbeton toepassingen in Nederland?
  • Vorst-dooiweerstand van wegenbeton in aanwezigheid van dooizouten − resultaten van het GELAVIA-project
  Naar de samenvattingen >

  Donderdag 27 aug

  Stroefheid en eisen aan asfaltverharding (onder voorbehoud)
  In deze sessie worden geen papers gepresenteerd

  Dinsdag 1 sept

  Let op, deze sessie is van 10.30-12.00 uur!

  Levensduurvoorspelling Asfalt Model (LAM) (definitief)

  • Prediction of asphalt stiffness using Multiple Linear Regression & Gradient Boosting
  • Restlevensduurbepaling verhardingen hoofdwegennet op netwerkniveau
  • LAM: Levensduurvoorspellend Asfalt Model vanuit data en fysische modellen
  Naar de samenvattingen >

  Donderdag 3 sept

  Asfalt in de RAW (onder voorbehoud)
  In deze sessie worden geen papers gepresenteerd

  Dinsdag 8 sept

  Proeven (definitief)

  • RDEC, te mooi om waar te zijn!
  • ITT: een bron van inzicht!
  • ITT standaardprotocol voor asfaltmengsels met verjongers
  Naar de samenvattingen >

  Donderdag 10 sept

  Kabels en leidingen (definitief)

  • Digitalisering in de Wijkgerichte Aanpak Energietransitie
  • Design of a utility scanning testing ground on the UTwente campus
  • Gegevens van de ondergrond: Fundament voor de ruimtelijke opgaven van nu en morgen
  Naar de samenvattingen >

  Dinsdag 15 sept

  Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO) (definitief)

  • Onderhogen van asfaltwegen
  • Advanced rejuvenator for high-quality recycling of polymer modified asphalt
  • Meer inzicht in het levensduurverlengend effect van verjongingsmiddelen (LVOv)
  • Weg met klei; schade door grondwater
  Naar de samenvattingen >

  Donderdag 17 sept

  Bitumen (definitief)

  • De ontwikkeling van een methode voor versnelde representatieve veroudering van asfalt voor open deklagen Solubility or no solubility, that's the question
  • Solubility or no solubility, that's the question
  • Vermoeiing en healing van polymeer gemodificeerd bitumen
  Naar de samenvattingen >

  Dinsdag 22 sept

  Onderzoek en inspectie kunstwerken (definitief)

  • Is Aanbeveling Inspectie en Advies Kunstwerken toekomstproof na 1e Lustrum
  • Amsterdams palenonderzoek bruggen en kademuren
  Naar de samenvattingen >

  Donderdag 24 sept

  Duurzame asfaltmengsels (definitief)

  • Laagdikteproblematiek dunne asfaltlagen
  • Hoge kwaliteit circulair asfalt
  • Duurzame SMA-mengsels met 80% hergebruik en geproduceerd op 115˚C
  Naar de samenvattingen >
  Nader te bepalen Assetmanagement – transitie in de openbare ruimte (gefaciliteerd door SWECO) (onder voorbehoud)
  • Werk in de openbare ruimte integraal programmeren
  • De toepassing van 5 jaar non-destructieve technieken in de wegenbouw
  • Praktisch risicogestuurd beheer in de praktijk
  Naar de samenvattingen >
  Nader te bepalen

  Let op, deze sessie duurt 2 uur!

  Duurzaamheid & Circulariteit (gefaciliteerd door SWECO) (onder voorbehoud)

  • Richting uniforme rekenregels voor duurzaamheid van asfaltmengsels
  • Rekenregels voor circulair asfalt - Implementatie en doorontwikkeling van Module D
  • Wat is de duurzaamheidspotentie van innovaties?
  • Gevolgen van volledig circulair bouwen voor onze wegfunderingen
  • Wegdekinvloed op de rolweerstand en CO2 emissie van vrachtwagens
  • Invloed bermbosschades op zijwind en CO2 emissie vrachtwagens
  Naar de samenvattingen >
  Nader te bepalen

  Vezels in betonverhardingen (onder voorbehoud)

  • Vezelversterkte betonverhardingen; de keuze lijkt reuze
  • White Topping, een duurzaam onderhoudsalternatief van asfalt fietspaden
  Naar de samenvattingen >
  Nader te bepalen

  Innovaties (onder voorbehoud)

  • Gladheidbestrijding door riothermie (vraag of deze inhoudelijk past op de Infradagen)
  • Wat is de duurzaamheidspotentie van innovaties?
  Naar de samenvattingen >
   

  Wil je meer dan 1 sessie bijwonen? Voeg de sessies dan 1 voor 1 toe aan je winkelmandje.

 • Voor alle papers én discussie

  Naast het webinar krijg je door inschrijving automatisch toegang tot een specifieke (besloten) groep in de nieuwe CROW Infradagen Community*, die onderdeel is van de community ‘Innovatie in de Infra’. Hier vind je de presentaties, de complete papers, de auteurs én de andere deelnemers van het betreffende webinar. Daarnaast kunnen we hier na afloop met elkaar verder discussiëren over de tijdens het webinar besproken onderwerpen.

  Webinar terugkijken

  Wil je het webinar nog eens terugkijken? Ook dat kan vanuit de besloten groep. Daarnaast kom je via deze weg in contact met de auteurs van de papers en vakgenoten met dezelfde interesse. Waarmee je niet alleen tijdens het webinar, maar ook nog daarna nieuwe kennis en ervaringen kunt uitwisselen.
   
  * Je ontvangt hiervan een automatisch gegenereerde bevestigingsmail met meer informatie

   

 • De CROW Infradagen zijn bedoeld voor wie binnen rijksoverheid, (de)centrale overheid, bedrijfsleven, branche- en belangenorganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen meer wil weten over nieuwe mogelijkheden voor de ondergrondse- en bovengrondse infra in Nederland. Bijvoorbeeld:

  • specialisten, onderzoekers en adviseurs op gebied van ondergrondse- en bovengrondse infra, zoals geotechniek en wegbouwkunde
  • uitvoerenden (bouwplaatsmanagers, hoofduitvoerders, toezichthouders)
  • projectleiders, programmamanagers en afdelingshoofden
  • ontwerpers en bestekschrijvers (engineers)
  • (infra)beheerders
  • beleidsmedewerkers

   

 • Software - Zoom

  De online bijeenkomsten van de CROW Infradagen 2020 organiseren we via het online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaande aan de bijeenkomst een link voor deelname en bijhorende instructies.

  Om deel te kunnen nemen aan deze online bijeenkomst is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt. Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de bijeenkomst via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk, via een smartphone of tablet helaas niet.

  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze congresadministratie.
 • De Infradagen zijn een initiatief vanuit verschillende partijen in de sector met een gezamenlijk belang. CROW neemt al jaren belangeloos de organisatie van het congres op zich, inclusief de daarbij horende risico’s. Omdat wij geloven in de toegevoegde waarde om vakgenoten in de infrasector op deze manier bij elkaar te brengen.
   
  Bij de reguliere CROW Infradagen op Papendal wordt een deelnametarief van ongeveer €450 gevraagd. Hiermee kan CROW als onafhankelijke en niet-winstgerichte stichting het congres kostendekkend organiseren. Voordat we werden overvallen door de coronamaatregelen, waren er in de voorbereidende fase al de nodige kosten gemaakt. Sommige kosten bleken hierdoor lager uit te vallen. En andere kosten juist hoger.
   
  Voor een aantal webinars hebben we extra middelen kunnen verwerven, in de vorm van financiële- of organisatorische ondersteuning. Hiermee hebben we het tarief voor alle webinars naar beneden kunnen brengen tot €99 per webinar.
   
  We vragen je begrip voor deze keuze en hopen zo ook in de toekomst kennisuitwisseling in de infrasector te kunnen blijven organiseren en faciliteren met de CROW Infradagen.
   
Scroll naar boven