CROW Infradagen 2014

 • Datum: 18 jun 2014 t/m 19 jun 2014
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Vakgebied(en): Infrastructuur

Uw vakkennis up-to-date in 2 dagen tijd.
Op 18 en 19 juni zijn de CROW Infradagen 2014 in Ermelo. Dit tweejaarlijkse evenement richt zich op ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op het gebied van infrastructuur en wegenbouw in Nederland.

De CROW Infradagen vinden in 2014 plaats in het bijzonder sfeervolle, mooi gelegen Hotel Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo. Dag 1 van het evenement eindigt met een groot diner, dag 2 eindigt met een netwerkborrel. Trouwe bezoekers van het evenement noemen de CROW Infradagen vaak, en terecht, het tweejaarlijkse 'feestje voor professionals' uit de technische infra sector.

Wilt u in één keer bijgepraat zijn over wat er in Nederland speelt? Dan zijn deze dagen een must om te bezoeken.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
De CROW Infradagen is een tweejaarlijks, tweedaags evenement, ontstaan uit de Wegbouwkundige Werkdagen die werden georganiseerd sinds eind jaren 80.

Voor wie zijn de Infradagen?

De Infradagen zijn bedoeld voor wie binnen het Rijk, bedrijfsleven, (de)centrale overheid, branche- en belangenorganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen meer wil weten wat er leeft en gebeurt binnen wegbouwkundig Nederland. Bijvoorbeeld:

 • specialisten, onderzoekers, adviseurs op gebied van geotechniek en wegbouwkunde;
 • uitvoerenden (bouwplaatsmanagers, hoofduitvoerders, toezichthouders);
 • projectleiders, programmamanagers, afdelingshoofden;
 • ontwerpers, bestekschrijvers (engineers);(weg)beheerders;beleidsmedewerkers.

Voordelen

 • Volledig, verrassend en vakkundig programma
 • In één keer op de hoogte van alle ontwikkelingen
 • Stel zelf uw programma samen met diverse sessies
 • Ontmoet vakgenoten in een prettige, ontspannen sfeer

Beste paper 2014

Op 18 juni is de winnaar van het beste paper van de CROW Infradagen bekend gemaakt. Het werd geschreven door Natascha Poeran samen met Berwich Sluer en Bert van Andel. Het drietal heeft het paper ‘Verwerkbaarheid van asfaltmengsels’ (paper 93) ingediend, dat op donderdag 19 juni tijdens de tweede Infradag is gepresenteerd in de sessie ‘Asfalt uitvoering’.

Genomineerde papers

Paper   Naam Bedrijf Titel
       
55 M. (Rien) Huurman BAM-Wegen Low Emission2 Asphalt Pavement LE2AP
93 Berwich Sluer  Natascha Poeran Boskalis Nederland BV Verwerkbaarheid van asfaltmengsels - Winnaar
108 Berwich Sluer   Functioneel verifiëren asfaltverhardingen
123 G.Jurriaans ECCRA Bushalters in beton
125 W.A.M.G. Nijssen RWS 23 jaar oude DGB op A76
39 Jan Hooghwerff M+P Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en … is het wat?
62 Ronald van Loon M+P Stille wegdekken: Valt er genoeg te kiezen?
2 Jeroen Besamusca Kuwait Petroleum Bitumen “Bee-structures"
13 Robert Galjaard Goudappel Coffeng BV Grotere acceptatie verkeershinder door inzet actuele reistijdvoorspeller
94 Christ van Gurp KOAC-NPC  Carbon Road Map voor energie-efficiënt wegonderhoud
19 Léon OldeScholtenhuis TU-Twente EMVI en snellere binnenstedelijke rioleringsprojecten: wat te doen met nutscoördinatie?
66 M. (Mahesh) Moenielal DIBEC B.V Van rekenaar naar regisseur: De verhardingsadviseur in het DBFM-contract
73 Alex van de Wall KWS-Infra Luchtzuiverende wegdekken
109 Robbert Naus Dura Vermeer Lichtgevend asfalt?
68 M.M.J. (Maarten) Jacobs BAM-wegen De ontwikkeling van hoog PR asfaltmengsels met verjongingsmiddelen

Download alle papers (dag 1 en 2, 51 MB)

Bekijk de presentaties via Slideshare.

Ronde 1

 
Sessie Aanbesteding en contracteren
 
16.
Auteurs:
Fedde Tolman – KOAC•NPC
Titel bijdrage: Werkwijze voor het opstellen van een vraagspecificatie
 
49.
Auteurs:
ir. S.J. (Stephan) Meijers - Avivas Adviseurs
ir. R.G.C. (Reinier) Reijnhoudt - Avivas Adviseurs
Titel: Het ‘fixed price’ principe als aanjager voor een betere samenwerking?
“Het versterken van de samenwerking tussen opdrachtgevers en –nemers door ná gunning verder te onderhandelen”
 
106.
Auteurs:
Henberto Remmerts – Tauw
Marloes de Jong -  Kessels&Smit
Titel: Risicomanagement 2.0: gerichte aandacht voor houding, gedrag en interactie
 
117.
Auteurs:
Leen Valk - werkzaam namens CROW
Reint Buiter – CROW
Titel: Dunne geluidreducerende deklagen in RAW ‘Gestandaardiseerde vrijheid’
 
Sessie Asfalt Ontwerp
 
30.
Auteurs:
Jan Willem Venendaal – BAM-Wegen
Rémy van den Beemt – BAM-Wegen
Titel: Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015
 
35.
Auteurs:
Jan Voskuilen – RWS, GPO
Salil Mohan – Dura Vermeer Infrastructuur
Titel: Aanzet tot functioneel specificeren van vulstof
 
37.
Auteurs:
Jan Voskuilen - Rijkswaterstaat, GPO
Steven Mookhoek - TNO Gebouwde Omgeving
Titel: Is er niet meer uit LOT te halen?
 
43.
Auteurs:
ing. Joke Anthonissen a,
Dr. Ir. Wim Van den bergh a,
Prof. Dr. Johan Braet b
a: faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Universiteit Antwerpen
b: faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen
Titel: Levenscyclusanalyse van Asfaltverhardingen
 
68.
Auteurs:
Maarten M.J. Jacobs – BAM-Wegen
David J.C. Broere - Arizona Chemical
Titel: De ontwikkeling van hoog PR asfaltmengsels met verjongingsmiddelen
 
80.
Auteurs:
R.L.M. Demmer - Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
E.R. de Jong - Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V
M. Skakuj - HELLER Ingenieursgesellschaft, Darmstadt, Duitsland
H. Balck - HELLER Ingenieursgesellschaft, Darmstadt, Duitsland
Professor M. Stöckner - Steinbeis Transfer Centers GmbH – Karlsruhe University
Titel: Doorbraak in voorkomen van vorstschade aan asfalt
 
Thema Kabels & Leidingen, wat is publiek- private samenwerking ons waard?   
 
18.
Auteurs:
Ir. Léon olde Scholtenhuis - Universiteit Twente
Prof. Dr. Ir. A.G. Dorée - Universiteit Twente
Dr. T. Hartmann - Universiteit Twente
Titel bijdrage: Van 2D- naar 3D/4D- bouwprocesvisualisaties van binnenstedelijke ondiepe infrastructuurprojecten: een voorbeeld uit Twente.
 
19.
Auteurs:
Ir. L.L. olde Scholtenhuis - Universiteit Twente
Ing. E. Meijberg - Reef Infra
Drs. Ing. J. Boes - Universiteit Twente
Titel bijdrage: EMVI en snellere binnenstedelijke rioleringsprojecten: wat te doen met nutscoördinatie
 
20.
Auteurs:
Ing. E. Meijberg - Reef Infra
Ir. L.L. olde Scholtenhuis - Universiteit Twente
Titel bijdrage: Stop het graven! In 2024 liggen in alle kabels en leidingen in goten. 
 
130.
Auteurs:
Wil Kovács - Gemeente Rotterdam – Stadsbeheer / bestuurslid Gemeentelijk Platform kabels en leidingen
Titel: Kabels en leidingen en de afstemming in de openbare ruimte
 
Sessie Geluid beleid, wat valt er te kiezen?
 
9.
Auteurs:
Christiaan Tollenaar - M+P – raadgevende ingenieurs
Leo Visser - Provincie Noord-Holland
Titel bijdrage: Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit
 
62.
Auteurs:
Ronald van Loon M+P – raadgevende ingenieurs
Bert Peeters - M+P – raadgevende ingenieurs
Titel: Stille wegdekken: Valt er genoeg te kiezen?
 

79.
Auteurs:
Steven Bouman- Gemeente Rotterdam Stadsbeheer
Anton van Stee - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer
Matthijs Laan - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer
Gert Brinkman - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling-ingenieursbureau
Titel: Geluid in stedelijke omgeving, hoe praktisch vertaald naar de weg
 
101.
Auteurs:
Peter van Hinthem - Heijmans
Stijn Verkuilen - Heijmans
Judith Doorschot - M+P - Raadgevende ingenieurs
Titel: Hinder van geluid vrachtverkeer: waarom en wat kun je er aan doen?
 
116.
Auteurs:
Piet. Sloven – DCMR, Milieudienst Rijnmond
Titel: Bouwen met minder overlast door lawaai van dat bouwen
 

Ronde 2

 
Sessie Nieuw gereedschap voor modern wegbeheer
 
13.
Auteurs:
Robert Galjaard- Goudappel Coffeng
Titel: Grotere acceptatie verkeershinder door inzet actuele reistijdvoorspeller
 
94.
Auteurs:
Christ van Gurp - KOAC•NPC
Jantine Zwinkels - Royal HaskoningDHV
Titel: Carbon Road Map voor energie-efficiënt wegonderhoud
 
131.
Auteurs:
ing. E.H.L. van Wissen -  Grontmij Nederland B.V.
R. Gravesteijn -  Grontmij Nederland B.V.
ir. L. van Hoogevest -  Grontmij Nederland B.V.
Titel: Herziening van de huidige definitie van de maatregeltoets. (CROW-wegbeheersystematiek)
 
132.
Auteurs:
Mark van Diepen – KOAC•NPC
Karin Diederiks – KOAC•NPC
Titel: Inspecteren met visie vanuit kwaliteit en risicobeheersing
 
Sessie NL-LAB: validatie functionele asfalt proeven
 
48.
Auteurs:
Sandra Erkens - Rijkswaterstaat en Technische Universiteit Delft
Dave van Vliet - TNO
Titel: De meerwaarde van structureel, langjarig bemonsteren
 
65-A.
Auteurs:
Sandra Erkens - Rijkswaterstaat en Technische Universiteit Delft
Jan Stigter - Boskalis
Berwich Sluer - Boskalis
Radjan Khedoe Ooms?
Alex van de Wall - KWS
Arian de Bondt - Ooms
Titel: NL-LAB: onderzoek naar de voorspellende waarde van proef 62
 
65-B.
Auteurs:
Ir. B.W. Sluer - Boskalis Nederland BV
André Bakker - Boskalis Nederland BV
Hans Verkuil - Boskalis Nederland BV
Titel: NL-LAB: onderzoek naar de voorspellende waarde van proef 62: de data
 
65-C.
Auteurs:
Steven D. Mookhoek - TNO
Dave van Vliet - TNO
Diederik Q. van Lent - TNO
Sandra M. J. G. Erkens – TU-Delft, RWS-GPO
Titel: NL – LAB; Eerste resultaten op basis van typeonderzoek
(RAW proef 62) en bindmiddel onderzoek voor asfaltbeton


65-D.
Auteurs
Sandra Erkens - Rijkswaterstaat en Technische Universiteit Delft
Cor Kasbergen - Technische Universiteit Delft
Mirella Villani - Technische Universiteit Delft
Tom Scarpas - Technische Universiteit Delft
EugenioFlorio - Universiteit van Bologna
Carlo Berti - Universiteit van Bologna
Titel: Relatie tussen ITS, weerstand tegen vervorming en de mengsels samenstelling
-Gebruik van de MEPDG relaties voor Nederlandse mengsels uit NL-LAB-

 
108.
Auteurs:
Berwich Sluer - Boskalis Nederland BV
Jan Stigter - Boskalis Nederland BV
Titel: Functioneel verifiëren asfaltverhardingen
 
Sessie Onderbouw, goed gefundeerd
 
71.
Auteurs:
M. Huurman – BAM-Wegen
M.Woldekidan – BAM-Wegen
Titel: Estimation of Crack Opening and Spacing in Cement Treated Base Layers
 
119.
Auteurs:
Dr.ir. Milan Duskov - InfraDelft
Ir. André Plagmeijer - Heijmans
Ing. Martin den Uil - Movares
Titel: Lichtgewicht snelwegverbreding voor A76 met verticale zijkant
 
120.
Auteurs:
Dr.ir. Milan Duškov - InfraDelft bv
Ir. Johan de Jongh - Heijmans nv
Titel: Taludloze lichtgewicht ophogingen voor trambaan over A4
 
136.
Auteur
Christ van Gurp – KOAC•NPC
Titel bijdrage: Funderingsmaterialen in de wegenbouw

Sessie Beton Wegen, goed op weg
 
123.
Auteurs:
G.J Jurriaans - ECCRA
W.A. Kramer - Cement&BetonCentrum
Titel: Ontwerprichtlijn Bushaltes in beton
 
124.
Auteurs:
W.A. Kramer - Cement&BetonCentrum
J.Clement - Harex bv
Titel: Vezelmixbeton voor wegverhardingen, zoektocht naar scheurvrije plaatlengtes
 
125.
Auteurs:
W.A.M.G. Nijssen - Rijkswaterstaat (PPO)
G. Jurriaans - ECCRA (European Concrete Consultants for Roads & Airfields)
W.A. Kramer - Cement&BetonCentrum
Titel: Een 27 jaar oude DGB slechts voorzien van een ZOAB nog
steeds geschikt voor de toekomst!

 
133.
Auteurs:
H. Corporaal - ENCI, Den Bosch
G. Jurriaans - ECCRA, Duiven
Titel: De invloed van de zandgradatie op het luchtgehalte van beton
 

Ronde 3

 
Sessie Samenwerken in modern wegbeheer
 
63.
Auteurs:
Jacob Harke - Tauw bv.
Patrick Morren - Tauw bv.
Titel: Een andere weg…Naar functiegericht wegbeheer
 
134.
Auteurs:
Provinciaal Vakberaad Beheer & Bouw
Marco Berkhout – Provincie Noord-Holland
Ton Hesselmans - CROW
Titel: Naar een kennisportaal Assetmanagement voor alle overheden

135.
Auteur:
Rindert Bosselaar
Titel: De Dordrechtse aanpak

Sessie Bitumen, het zwarte gat
 
2.
Auteurs:
Jeroen Besamusca - Kuwait Petroleum Research & Technolgy, Nederland
Hilde Soenen  - Nynas NV, Belgie
Hartmut Fischer - TNO, Technical Sciences, Nederland
Nicole Kringos - KTH, Royal Institute of Technology, Zweden
Titel bijdrage: Bitumen “Bee-structures” bekeken.
 
33.
Auteurs:
L. van Duuren - Esha Infra Solutions
Zhao Su - - Esha Infra Solutions
Titel: Duurzame slijtlagen met bitumen/2componenten bindmiddelen
 
52.
Auteurs:
Tine Tanghe - Nynas Competence Centre Antwerp, Nynas
Geert Lemoine - Nynas Competence Centre Antwerp, Nynas
Titel: Gietasfalt: duurzame ontwikkelingen, ook in de bindmiddelen!
 
91.
Auteurs:
G.A. Leegwater - TNO, TU-Delft
A. Scarpas TU Delft
S.M.J.G. Erkens – TU Delft
Titel: Verkenning en toetsing van het Amerikaanse convolutie healing model voor asfalt
 
95.
Auteurs:
Greet Leegwater -  TNO, TU Delft
Steven Mookhoek - TNO
Alex van de Wall - KWS
Titel: Prestaties van vezelversterkt asfalt gemeten in het laboratorium in relatie tot vastgesteld prestaties in de praktijk
 
Sessie Wegbouwkundig Ontwerp
 
15.
Auteurs:
Fedde Tolman – KOAC•NPC
Titel bijdrage: Hoe goed is de huidige kennis van de techniek?
 
17.
Auteurs:
Fedde Tolman – KOAC•NPC
Titel bijdrage: Hoe goed is een raming?
 
28.
Auteurs:
CROW werkgroep STRADA
Marc Eijbersen – CROW
Christ van Gurp - KOAC•NPC
Michiel Pouwels - CROW
Titel: STRADA: herontwerptool voor de toekomst!
 
60.
Auteurs:
Marco Oosterveld - BAM Wegen TMA,
Wouter Bosch – BAM Infra Asset Management
Jaap van den Elshout - BAM Infra Asset Management
Jan Struik - Latexfalt BV.
Titel: Rekenen met levensduurverlenging; sturen op levensduur
 
66.
Auteurs:
Mahesh Moenielal DIBEC Materiaalkunde
Ewoud de Vries -  Ballast Nedam Engineering
Arjan Slotboom - DIBEC Materiaalkunde
Titel: Van rekenaar naar regisseur: De verhardingsadviseur in het DBFM-contract
 
Download alle papers (dag 1 en 2, 51 MB)

Bekijk de presentaties via Slideshare.

Ronde 4

 
Sessie Geluid innovaties, wat speelt er
 
14.
Auteurs:
H.T.M. (Harco) Kersten - Provincie Gelderland
E. (Berry) Bobbink - Provincie Gelderland
ir. H.F.(Fred) Reinink - M+P Raadgevende ingenieurs b.v.
Titel bijdrage: SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd
 
39.
Auteurs:
Jan Hooghwerff -  M+P - Raadgevende ingenieurs bv
Berry Bobbink -  Provincie Gelderland
Ysbrand Wijnant -  Universiteit Twente / 4Silence
Eric de Vries -  4Silence
Titel: Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en … is het wat?
 
56.
Auteurs:
M. Huurman -  BAM Wegen
M.F. Woldekidan - BAM Wegen
Titel: The sound of silence
 
58.
Auteurs:
Rudi Dekkers - InfralinQ
Ronald van Loon - M+P  raadgevende ingenieurs
Titel: Nieuwe kansen voor duurzaam stille wegdekken, maar hoe?
 
99
Auteurs:
Ir. G.G. (Gerbert) van Bochove - Heijmans Integrale projecten
Titel: Self Healing Asfalt – de “Match” tussen duurzaamheid en geluidsreductie
 
Sessie Asfalt Duurzaamheid
 
55.
Auteurs:
M. Huurman -BAM Wegen
E.W. Demmink - BAM Wegen
C.M.A. van den Beemt - BAM Wegen
R.L.M. van Hulst - BAM Wegen
Titel: Low Emission2 Asphalt Pavement, LE2AP
 
61.
Auteurs:
M. Woldekidan – BAM Wegen
R. Huurman – BAM Wegen
R. Gelpke - BAM Wegen
Titel: Effects of Traffic and Environmental Loads on Mortar Behavior in PA mixtures: Field and Laboratory Study
 
67.
Auteurs:
Steven D. Mookhoek - TNO
Stefan Jansen – Haagse Hogeschool Delft
Dave van Vliet - TNO
Cecile Giezen - TNO
Titel: Temperatuurs- versus verkeersbelasting op ZOAB; de consequentie van veroudering
 
69.
Auteurs:
Maarten M.J. Jacobs – BAM Wegen
Daan A.J. van Duin – BAM Wegen
Titel: Rafelingsproeven en textuurmetingen in het lab
 
98.
Auteurs:
Gerbert van Bochove - Heijmans Integrale Projecten
Dave van Vliet - TNO-Delft
Jan Voskuilen - Rijkswaterstaat-GPO
Michiel-Martijn Willemsen - Heijmans Integrale Projecten
Titel: Afpelonderzoek – bepaling homogeniteit bindmiddel ITC validatietraject Greenway LE

Sessie Onderzoeksprojecten TU Delft: Wegenbouw door de telescoop
 
83.
Auteurs:
K. Anupam, S.K. Srirangam, A. Scarpas, C. Kasbergen and M. Kane
TU-Delft
Titel: Study of Cornering Manoeuvres of a Pneumatic Tire on Asphalt Pavement Surfaces using Finite Element Method

84.
Auteurs:
A. Varveri, S. Avgerinopoulos, C. Kasbergen, A. Scarpas and A. Collop
TU-Delft
Titel: The Influence of Air Void Content on Moisture Damage Susceptibility of Asphalt Mixtures: A computational Study
 
87.
Auteurs:
Dongya Ren, Lambert Houben - Delft University of Technology
Luc Rens - Federation of the Belgian Cement Industry 
Anne Beeldens - Belgian Road Research Center
Titel: Active Crack Control for Continuously Reinforced Concrete Pavements in Belgium through Partial Surface Notches
 
88.
Auteurs:
X. Liu, G. Tzimiris, A. Scarpas – TU-Delft
R. Hofman, J. Voskuilen - Rijkswaterstaat
Titel: Experimental Study of Membrane Fatigue Response for Asphalt Multisurfacing Systems on Orthotropic Steel Deck Bridges
 
90.
Auteurs:
M.M. Villani, A. Scarpas, R. Khedoe, A. de Bondt,F. Spieard and C. Kasbergen
TU-Delft
Titel: On the importance of monitoring temperature in friction testing devices
 
138.
Auteurs:
Greet Leeghwater – TU-Delft
Titel: An Approach to Determine the Healing Potential of Asphalt Mortar through Laboratory Experiments
 
Sessie Duurzaamheid en milieu
 
29.
Auteurs:
M.L.M. Sprenger - BAM Wegen bv
C.M.A.van den Beemt - BAM Wegen bv
Titel: Demonstratievak LEAB-PA+ Laag Energie Asfalt voor deklagen
 
73.
Auteurs:
S. Jorritsma - KWS Infra - InfraLinq
A.R.G. van de Wall - KWS Infra - InfraLinq
Titel: Luchtzuiverende wegdekken
 
107.
Auteurs:
A.K. Jeeninga - NCOB/ IQ-BOX
Ing. P.A. Landa - Asfalt Kennis Centrum/ IQ-BOX
Titel: Aandachtspunten voor de inzet van biobased producten in Lynpave®
 
113.
Auteurs:
Ir. Niels van Amstel - Megaborn
Drs. Ing. Ruud Vermeulen - Megaborn
Jeroen Winkelmolen MSc - Megaborn
Titel: Praktisch toepassen Duurzaam GWW in Gorinchem-Noord. Beleid met techniek
 

Ronde 5

 
Sessie Wegmarkeringen, ontwikkelingen
 
22.
Auteurs:
J.P.C.M. van der Aa - Rijkswaterstaat PPO
A. Kleis - Rijkswaterstaat GPO
Titel bijdrage: Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eisen voor wegmarkeringen bij Rijkswaterstaat
 
23.
Auteurs:
Jaap van der Heide - Rijkswaterstaat GPO afd. Inrichting Weg
Jack de Groot - KIWA NV afd. Certificering en Keuringen Unit Infrastructuur en Milieutechniek
Titel: KOMO certificatie en CE markering op wegmarkeringsproducten.
 
24.
Auteurs:
Jan Th. Van der Zwan - Rijkswaterstaat GPO afd. Inrichting Weg
Titel: De positie van Wegmarkeringen in het (asfalt)onderhoud beleid van Rijkswaterstaat.
 
25.
Auteurs:
Rik R. Nuyttens - 3M Belgium bvba
Rudi G.A.G. Aben - 3M Belgium bvba
Hans H.M. Huijink - 3M Nederland B.V.
Titel: Keuze van bijzondere markeringsmaterialen in relatie tot verkeersveiligheid
 
Sessie Asfalt Beheer
 
36.
Auteurs:
Jan Voskuilen - Rijkswaterstaat, GPO
Thijs Bennis - Rijkswaterstaat, GPO
Rocco van Vliet - Blastrac
Titel: Nieuwe opruwmethode voor ZOAB-wegdekken
 
42.
Auteurs:
Henny ter Huerne- KWS-Infra / InfraLinQ
Dirk Hetebrij - Light Surface Control
Jan Elfring- KWS-Infra / InfraLinQ
Titel:. Ontwikkeling van licht reflecterende deklagen door KWS: KonweBright
 
50.
Auteurs:
Bert Gaarkeuken - DIBEC Materiaalkunde
Jan van de Water - DIBEC Materiaalkunde
Titel: De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op  de korrelverdeling van gap-graded mengsels
 
109.
Auteurs:
Robbert Naus - Dura Vermeer Divisie Infra BV
Bas Laureijssen - Dura Vermeer Infrastructuur BV
Jan Voskuilen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Martijn Schmit - Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Titel: Lichtgevend asfalt?
 
118.
Auteurs:
Ton Kneepkens - TPA Nederland
K. Brouns – COLDMIX BV
Jan Voskuilen – RWS, GPO
Titel: ZOEAB+, onderhoud ZOAB kan altijd beter
 
Sessie Rolverdeling
 
5.
Auteurs:
Rende Petersen – Petersen Civiele Techniek
Titel bijdrage: Het UAV spel
 
10.
Auteurs:
Daniël Krouwel - KMOB Advies 
Titel bijdrage: Gedragsontwikkeling in de Civiele Techniek
 
111.
Auteurs:
dr. ir. S.R. Miller - Universiteit Twente
ir. W. Mensonides - Universiteit Twente en Saxion Hogescholen
ing. E.J. de Jong - VBW van Bouwend Nederland
prof. dr. ir. A.G. Dorée - Universiteit Twente
Titel: Ontwikkelen doorlopende asfalt onderwijslijn MBO-HBO-WO
 
Sessie Rolweerstand
 
126.
Auteurs
Erik van Gils - M+P Raadgevende ingenieurs bv
Fred Reinink - M+P Raadgevende ingenieurs bv
Jan Hooghwerff - M+P Raadgevende ingenieurs bv
Titel: Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand
 
127.
Auteurs
Berry Bobbink - Provincie Gelderland
Ing. Jan Fijan - Provincie Gelderland
ir. Fred Reinink - M+P Raadgevende ingenieurs bv
ing. Erik van Gils - M+P Raadgevende ingenieurs bv
Titel: Invloed van wegdektype op de rolweerstand van personenwagens op provinciale wegen
 
128.
Auteurs
ir. Fred Reinink - M+P Raadgevende ingenieurs bv
dr.ir. Paul Fortuin - Rijkswaterstaat
ir. Jan Hooghwerff - M+P Raadgevende ingenieurs bv
Titel: Inzichten uit rolweerstands- en textuurmetingen op het hoofdwegennet
 
129.
Auteurs:
Wim Kramer - Cement&BetonCentrum
ir. Fred Reinink - M+P Raadgevende ingenieurs bv
ir. Jan Hooghwerff - M+P Raadgevende ingenieurs bv
Titel: Rolweerstand van personenwagens op betonwegen
 

Ronde 6

Sessie Meting en monitoring, nieuwe technieken
 
44.
Auteurs:
CROW Platform Wegmetingen
Titel: Relatie waarde Viagraaf /  Rolrei en de High Speed Road Profiler
 
47.
Auteurs:
Dr.ir. Jacob Groenendijk - KOAC•NPC
Dr.ir. Erik Vos - RWS-GPO
Dr.ir. Paul Schepers - RWS-WVL
Dr.ir. Atze Dijkstra - SWOV
Titel: Relatie tussen wegdekstroefheid en verkeersveiligheid
 
57.
Auteurs:
M. Huurman -  BAM Wegen
M.J. van der Hoek -  VanderHoekPhotonics
R.W. van Niekerk - BAM Infratechniek Mobiliteit
Titel: Verkeersbelastingen meten met de WIM-FO
 
122.
Auteurs:
Jacob Groenendijk - KOAC•NPC
Jolanda Kramer - Aveco de Bondt
Paul Kuijper - Rijkswaterstaat - GPO
Titel: Meting droge stroefheid gevalideerd als alternatief voor de remvertraging
 
137.
Auteurs:
W. Bouwmeester - de Wegenscanners
R. Koomans - de Wegenscanners
Titel: Efficiënter wegonderhoud door informatie uit nieuwe meettechnieken
 
Sessie Asfalt Uitvoering
 
45. + presentatie
Auteurs:
F.R. Bijleveld - Universiteit Twente, Civiele Techniek & Management
L. Smal - Dura Vermeer Divisie Infra BV
B. Sluer - Boskalis – MNO Vervat QRS
Titel: Simuleren van het walsproces in het laboratorium
 
46. + presentatie
Auteurs:
F.R. Bijleveld - Universiteit Twente, Civiele Techniek & Management
S.R. Miller - Universiteit Twente, Civiele Techniek & Management
A.G. Dorée - Universiteit Twente, Civiele Techniek & Management
Titel: Het walsproces in de Nederlandse wegenbouwpraktijk: Variabiliteit en ‘common practice’
 
92. + presentatie
Auteurs:
Ir. B.W. Sluer - Boskalis Nederland BV
Drs D.W. Aalbers - Horus View and Explore BV
A. Vasenev - Universiteit Twente
Titel: Risico’s van afwijkingen in asfaltproces te kwantificeren?
 
93. + presentatie
Auteurs:
Natascha Poeran - Boskalis Nederland BV
Berwich Sluer - Boskalis Nederland BV
Bert Andeweg - Boskalis Nederland BV
Titel: Verwerkbaarheid van asfaltmengsels

Sessie Onderzoeksprojecten TU Delft: Wegenbouw door de microscoop
 
81.
Auteurs:
S.N. Nahar, J. Qiu, A.J.M. Schmets, E. Schlangen, M. Shirazi, M. F. C. van de Ven, G. Schitter and A. Scarpas
TU Delft
Titel: Turning Back Time: Rheological and Microstructural Assessment of Rejuvenated Bitumen
 
82.
Auteurs:
S.K.Srirangam, K.Anupam, A.Scarpas, C.Kasbergen and M.Kane
TU-Delft
Titel: Safety Aspects on Wet Asphalt Pavement Surfaces through Field and Numerical Modeling Investigations
 
85.
Auteurs:
A. Varveri, A. Scarpas - Delft University of Technology
S. Avgerinopoulos, A. Collop -  Faculty of Technology De Montfort University
S. Erkens - Delft University of Technology, Rijkswaterstaat
Titel: On the Combined Effect of Moisture Diffusion and Cyclic Pore Pressure Generation in Asphalt Concrete
 
89.
Auteurs:
J. Li, X. Liu, C. Kasbergen, G. Tzimiris, A. Scarpas
Section of Road and Railway Engineering, Delft University of Technology
Titel: Numerical Study of Damages in Bridge Surfacing Structures by Five-Point Bending Tests
 
139.
Auteurs: Alieh Alipour – TU-Delft
Titel: Constitutive Modelling of Asphalt Concrete Compaction
Voor organisatorische vragen kunt u mailen naar Annika Meijering, congressen@crow.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar Hans Verwey, verwey@crow.nl.
Er is een uitgebreide terugblik geschreven voor de het magazine CROW et cetera. Lees de terugblik van 2014.
Sponsors


CROW Infradagen logo CenBC

CROW Infradagen logo vbw asfalt

CROW Infradagen logo Grontmij

CROW Infradagen logo KOAC-NPC

CROW Infradagen Logo M+P

CROW Infradagen logo BAM

CROW Infradagen logo Dynatest

CROW Infradagen logo Lynpave

CROW Infradagen logo Latexfalt

CROW Infradagen 2014 logo TU Delft
Mediapartners


Partner geluid
logo silent roads