CROW-beheersystematiek Aan-de-slag-middagen

 • Datum: 01-05-2019
 • Productgroep: Thema bijeenkomst
 • Soort: Betaald

CROW heeft voor het totale integrale beheerproces de nieuwe ‘Beheersystematiek Openbare Ruimte’ ontwikkeld, op basis van de processtappen van assetmanagement. Om beheerders en regisseurs aan de slag te helpen met deze nieuwe systematiek worden de aan-de-slag-middagen georganiseerd. Op deze middag leren zij op welke manier de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte een waardevolle toevoeging kan zijn in hun organisatie en hoe ze ermee aan de slag kunnen.

 
€ 199,00
excl. 0% btw
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Deze bijeenkomsten worden verplaatst naar voorjaar 2019. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ewout.dam@crow.nl.

  Beheer gaat steeds meer over de volledige organisatie rondom het gebruik van de openbare ruimte. Niet alleen technisch onderhoud, maar sturing op alle levensfasen van de objecten: bouwen, onderhouden, gebruik en vervangen. De beheerder is hierbij de spil in de samenwerking en heeft het totaaloverzicht. Om controle te houden op dit beheerproces kunnen beheerders gebruik maken van de nieuw verschenen ‘Beheersystematiek Openbare Ruimte’. De Beheersystematiek Openbare Ruimte is een gelijkvormige werkwijze voor alle beheerders binnen de organisatie. Er zijn specifieke uitwerkingen gemaakt voor de vakgebieden Groen en Verhardingen.
   
  De beheersystematiek komt het beheerproces het beste tot zijn recht wanneer deze wordt gebruikt door professionele beheerders die weten hoe de beheersystematiek werkt en op welke manier deze toegepast kan worden. CROW organiseert in samenwerking met DON Bureau en RHDHV deze aan-de-slag-middagen waarin u geholpen wordt aan de slag te gaan met de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte.

  Doel van deze middagen

  Het doel van deze bijeenkomsten is om u, beheerders en regisseurs van de openbare ruimte, te laten zien op welke manieren de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte een waardevolle toevoeging kan zijn in uw organisatie. U zult merken dat de systematiek het beheerproces van uw gemeente overzichtelijker maakt en helpt om de openbare ruimte beter te beheren.

  Introductie Beheersystematiek Openbare Ruimte

  In het plenaire deel wordt er uitgelegd waarom er een nieuwe beheersystematiek is. Het wordt duidelijk hoe de Beheersystematiek Openbare Ruimte aansluit op assetmanagement en welke rol de nieuwe beheersystematiek kan vervullen binnen uw organisatie. 
  In de deelsessies krijgt u de mogelijkheid om specifiek voor groen, verhardingen, of regisseur in groepsverband vragen te stellen over de systematiek en met elkaar aan de slag te gaan met het toepassen van de systematiek.

 • Deelsessie Regisseurs 

  Paulette Dicker, DON Bureau
  In deze deelsessie wordt uitgelegd hoe de beheeractiviteiten worden afgestemd op de doelen van de organisatie. Dit werkt door in het plannen van de activiteiten en het onderbouwen van beslissingen. De beheersystematiek maakt daarvoor gebruik van twee beheerkaders, drie beheerklassen en verschillende deelstrategieën. In het interactieve deel oefent u hoe u als regisseur vanuit de integrale kaders de verschillende vakbeheerders kunt aansturen. 

  Deelsessie Wegbeheer 

  In deze deelsessie over verhardingen wordt dieper ingegaan op de veranderingen in de Wegbeheersystematiek. Ook de relatie tussen de Wegbeheersystematiek 2011, de vernieuwde Wegbeheersystematiek 2019 en de Beheersystematiek Openbare Ruimte wordt duidelijk. Hierbij wordt het voor de wegbeheerder inzichtelijk wat er veranderd en welke keuzes u en uw collega’s kunnen maken. Aan de hand van een interactief deel in deze sessie wordt het duidelijk hoe u de nieuwe beheersystematiek toe kunt passen in de praktijk.

  Deelsessie Groenbeheer

  Tot nu toe bestond er nog geen landelijke systematiek voor planning en begroting van groenbeheer. De nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte (BS-OR) bood een geweldige kans om ook het groenbeheer gestructureerd uit te werken. Hierdoor kunnen integrale afwegingen zorgvuldiger en completer worden gemaakt. In deze sessie hoort u in detail hoe de BS-OR voor groen en bomen is uitgewerkt.

  Deelsessie Databeheer

  ‘Areaal op orde’ is cruciaal voor de toepassing van de Beheersystematiek Openbare Ruimte (BS-OR). Om het areaal op systematische en uniforme wijze te kunnen vastleggen is het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) beschikbaar. O.a. afgestemd op de BGT/IMGeo, en op de informatiebehoefte van de beheerder. Deze sessie behandelt de wijze waarop het IMBOR toegepast wordt in de BS-OR.

 • 12:30u Inloop met lunch
  13.15u Opening
  13.20u Introductie Beheersystematiek Openbare Ruimte
  14.30u Pauze
  14.45u Deelsessies per doelgroep
  16.15u Afsluiting
  16.30u Einde
 • U kunt zich hier inschrijven voor deze middag.

Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven