CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Bijeenkomst Ouderen op weg

 • Datum: 23-05-2019
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: Mobiliteit

Op 23 mei 2019 neemt CROW deel aan een Themamiddag ‘ouderen op weg’ georganiseerd door Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslan en de provincie. Op het programma staat o.a. het ‘senior proof wegontwerp’, ofwel wat kunnen wegbeheerders doen om wegen, fiets- en wandelvoorzieningen ook geschikt te maken voor vergrijzende weggebruikers zodat deze zich verkeersveilig kunnen (blijven) verplaatsen.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • CROW zal ingaan op de problemen die de oudere weggebruiker ondervindt bij het standaard wegontwerp, en hoe wegbeheerders kunnen bijdragen aan de zelfstandige mobiliteit van senioren. Daarbij passeren enkele oplossingen welke goed passen bij een ‘senior proof wegontwerp’. Enige tijd geleden heeft CROW de publicatie ‘Senior proof wegontwerp’  uitgebracht en is met RWS ‘een senior proof wegverkeerssysteem asw’ verkend. In de bijeenkomst van 23 mei zal bij de inhoud van de beide stukken worden aan gesloten en kennisvragen worden opgehaald.

  Inschrijven gaat via deze link.
 • Wiebo Brouwer, Neuroloog RUG
  Hoe wordt een lichaam ouder en welke handelingen worden op termijn lastiger? Wiebo vertelt over hoe we hier in het verkeersontwerp rekening mee kunnen houden.

  Frans Heijnis, onderzoeker CROW
  CROW onderzoekt hoe wegbeheerders rekening kunnen houden met oudere weggebruikers. CROW wil informatie brengen, maar ook halen.

  Dick de Waard, Verkeerspsycholoog RUG
  Recent voerde Dick meerdere onderzoeken uit naar de oudere verkeersdeelnemer. Conclusies worden gedeeld om te gebruiken in de praktijk.

  Bindert Kloosterman, Wandelnet Fryslân
  In Fryslân wordt de pilot 'Voetlicht: meer aandacht voor de voetganger in de provincie' gestart.
Scroll naar boven