Bereikbaarheid en vitaliteit Bijeenkomst 3 Mobiliteit en de Gezonde Stad

  • Datum: 02 jul 2015
  • Productgroep: Congres
  • Soort: Gratis
  • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

Op 2 juli jl. organiseerde CROW-KpVV deze over stedelijke bereikbaarheid voor personen en goederen.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data

Bereikbaarheid en vitaliteit

Steeds meer mensen gaan wonen en werken in steden. De druk op infrastructuur, leefomgeving en bereikbaarheid neemt toe. Burgers stellen aan de andere kant hoge eisen aan de kwaliteit van stadsleven en de openbare ruimte. Welke bijdrage overheden leveren om steden zowel bereikbaar en economisch vitaal als leefbaar en gezond te houden? Onder andere door investeren in de bereikbaarheid van steden. Werklocaties zijn gebieden in de stad die van groot belang zijn voor de economische vitaliteit. Stadscentra en andere gebieden met voorzieningen (inclusief stedelijke distributie) moeten met de auto, openbaar vervoer of andere vervoersvormen binnen een acceptabele reistijd bereikbaar zijn. Hoe bereik je dat? Wat is de samenhang tussen een goede bereikbaarheid met de diverse vervoerswijzen en combinaties daarvan en de economische vitaliteit van de stad?

Hier komen de nieuwsberichten

De terugblik vindt u in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Frans Bekhuis:
frans.bekhuis@crow.nl.