Benchmarken heeft de toekomst

 • Datum: 29-01-2019
 • Productgroep: Thema bijeenkomst
 • Soort: Gratis

De in september 2018 gelanceerde CROW benchmarksystematiek standaardiseert het bijhouden van de kwaliteit, kosten en arealen voor gemeenten zodat deze eenvoudiger en beter zijn te vergelijken (benchmarken). Door deze gestandaardiseerde systematiek wordt het eenvoudiger voor gemeenten om aan te haken bij bestaande benchmarkorganisaties, in de eigen regio een benchmark te beginnen of om vergelijkingen te maken tussen leden van verschillende benchmarkorganisties. Daarnaast is er door deze ontwikkeling bij gemeenten meer tijd over voor benchlearnen. Ofwel: Op basis van deze systematiek kunnen nu alle beheerders openbare ruimte hun beheerprestaties nog beter en makkelijker benchmarken en onderling van elkaar leren.

 
Gratis
29-01-2019, Gemeente Rotterdam Stadsbeheer
 • De benchmarksystematiek is ontwikkeld in co-productie met de G4-gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht aangevuld met de gemeenten Eindhoven en Arnhem en in samenwerking met de bestaande benchmarkorganisaties NVRD (Benchmark Schoon), Wageningen Environmental Research (Benchmark Gemeentelijk Groen) en Antea Group (Benchmark openbare ruimte). De gemeenten in de provincie Zeeland hebben onder begeleiding van Sweco al proefgedraaid met de benchmarksystematiek. Daardoor weten we dat de systematiek in de praktijk voor alle organisaties goed toepasbaar is.
   

  Benchmarken draait om benchlearnen

  Het doel van benchmark is niet om een rangorde te maken, maar om inzicht te krijgen in je prestaties en samen met collega-beheerders van andere gemeenten van elkaar te leren. Benchmarken is daarom een cruciaal onderdeel van professioneel beheer. Benchmarken begint met hetverzamelen en analyseren van gestandaardiseerde data om inzicht te krijgen in je prestaties. Door vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de prestaties, de werkwijzen en de ontwikkelingen in jouw organisatie kun je van elkaar leren en je toekomstige prestaties verbeteren.
   

  Doel bijeenkomst

  Het doel van deze bijeenkomst is om beheerders/assetmanagers te laten zien hoe zij op een uniforme wijze hun beheerprestaties kunnen monitoren en benchmarken, en op basis daarvan van elkaar kunnen leren. U zult merken dat benchmarken een onderdeel is van professioneel beheer, maar vooral zult u zien dat u benchmarken niet doet voor uw bestuurder of manager, maar voor uzelf! Benchmarken en benchlearning is cruciaal om je eigen werkwijze voortdurend te optimaliseren en je beheerprestaties te verbeteren.
   
  In het eerste deel van de bijeenkomst wordt op bijgepraat over de benchmarksystematiek en raakt u geinspireerd om ermee aan de slag te gaan. In het tweede interactieve deel kunt u onder begeleiding van vier benchmarkorganisaties bespreken hoe het benchmarken en het benchlearnen er in de praktijk aan toe gaat en waar zij in de toekomst heen willen.
   
  Wij zien u graag op 29 januari bij de Gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179 (40ste verdieping) in Rotterdam,
   
  Leonard van der Velde (Gemeente Rotterdam), Harro Verhoeven (CROW), Ewout Dam (CROW), Joop Spijker (Wageningen Environmental Research), Bas Peeters (NVRD),  Marijn van den Berg (Sweco) en Marc de Jong (Antea)
   

 • 12.45 uur Inloop met koffie en thee
  13.00 uur Opening
  13.05 uur Welkom door gastgemeente
  13.10 uur Voorstelronde
  13.25 uur Toelichting op de CROW-systematiek voor benchmarken Harro Verhoeven, projectmanager CROW
  13.40 uur

  Hoe kan benchmarken de beheerprestaties van mijn gemeente verbeteren door Leonard van der Velde, assetmanager Wegen en Openbare Verlichting, Gemeente Rotterdam.

  14.00 uur Uitleg deelsessies
  14.10 uur 1e ronde Deelsessies
  14.55 uur Pauze
  15.15 uur Wisseltijd
  15.20 uur 2e ronde Deelsessies
  16.00 uur

  Wisseltijd

  16.05 uur Plenaire afsluiting
  16.30 uur Borrel
 • Deelname is gratis voor alle partners van CROW Levende Stad. Bent u partner van CROW Levende Stad?

  Bent u geen partner dan zijn de kosten voor deelname aan deze bijeenkomst is €395,- per persoon excl. BTW. Of wilt u partner worden van CROW Levende Stad en weten wat dit inhoudt?

 • Antea: benchlearnen

  Sessie door Marc de Jong (Antea Group)

  Antea Group heeft op verzoek van de G4-gemeenten aan aantal benchlearning-bijeenkomsten georganiseerd om echt boven tafel te krijgen wat de grote gemeenten van elkaar kunnen leren. Benchmarken en het vergelijken van cijfers wordt pas echt interessant als je met elkaar in gesprek gaat om van elkaar te leren. Dan kun je ervaringen en best practices delen. Zo wordt benchmarking benchlearning. Dit benchlearnen kan elke gemeente helpen om inzichten te verkijgen om te komen tot aanpassingen in de beheer- en onderhoudsprocessen en werkwijzen die leiden tot een optimalisatie, een andere kwaliteit/resultaat en/of kostenbesparingen.

  De benchlearning bijeenkomsten van Antea zijn gericht op een actieve houding van de medewerkers ten aanzien van eigen leerpunten. Dit betekent het (voorbereiden) van huiswerkopdrachten met een intervisie-achtige opzet van de bijeenkomsten. Het doel is dat dit leidt tot een community van deskundigen die steeds meer kennis en ervaring gaan uitwisselen. Antea vertelt in deze deelsessie over de ervaringen die zij hebben met deze vorm van benchlearnen en gaat met de deelnemers in gesprek over benchlearnen.

   

  Sweco: geautomatiseerde dataverzameling voor benchmarken

  Sessie door: Marijn van den Berg (Sweco)

  Alle 13 Zeeuwse gemeenten en het Waterschap Scheldestromen zijn dit jaar bezig om het beheer van hun verhardingen te benchmarken conform de CROW benchmarksystematiek. Aangezien bijna alle deelnemers gebruik maken van de beheersoftware Obsurv is Sweco gevraagd om de data te verzamelen en te presenteren in een overzichtelijk dashboard. Door te werken met de landelijke standaarden voor IMBOR, weginspecties en beeldkwaliteit blijkt dat de dataverzameling voor benchmarking volledig geautomatiseerd kan worden. Hiermee opent Sweco de weg voor alle gemeenten, provincies en waterschappen om veel eenvoudiger aan een benchmark deel te nemen. In deze sessie neemt Sweco de deelnemers mee in het dashboard, vertelt over de mogelijkheden voor geautomatiseerde dataverzameling, en gaat met de deelnemers in gesprek over hoe om te gaan met de grote hoeveelheden data die benchmarken oplevert en de ondersteuning die zij daar eventueel bij kunnen bieden.

   

  Benchmark gemeentelijk groen van Wageningen Environmental Research

  Sessie door: Joop Spijker (Wageningen Environmental Research) en Dennis de Heer (gemeente Hoorn)

  De Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) is een benchmark van gemeentelijk groen en groenbeheer. De benchmark bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Al die tijd gebruiken beheerders van gemeentelijk groen de cijfers om het beheer van groen verder te professionaliseren en om met elkaar in gesprek te gaan over hoe om te gaan met ontwikkelingen in het groenbeheer. Groen blijkt steeds belangrijker voor het beheer van de stad, nu de effecten van groen op gezondheid steeds belangijker worden gevonden, en ook gemeenten aan de slag zijn met klimaatadaptatie (de stress-testen). Inzet van groen blijkt voor deze opgaven vaak een efficiënt middel om deze doelen te bereiken. Wageningen Environmental Research vertelt in deze sessie over de ervaringen die zij en de deelnemers hierbij hebben opgedaan en hoe zij aansluiten bij de landelijke CROW-benchmarksystematiek. Graag gaat Wageningen Environmental Research met u in gesprek over de toekomst voor benchmarken en welke ondersteuning u desgewenst van hen verwacht.

   

  Benchmark schoon van de NVRD

  Sessie door: Imelda Massop (NVRD), Folkert Starreveld (Cyclus Management) en Marco Poot (Gemeente Tholen)

  De benchmark schoon werkt met een mooi maar complex thema. Tal van sociale, financiële en technische aspecten spelen een rol bij het formuleren van een gemeentelijke aanpak voor schoon. De beheerthema’s gaan over onder andere reiniging, zwerfafval en onkruid op verharding en richt zich op zowel uitvoering als beleid en kosten. De benchmark schoon van de NVRD is ontwikkeld in het kader van de landelijke zwerfafvalaanpak en heeft gemeenten de afgelopen jaren geholpen als een krachtig kennis-netwerk- en managementinstrument dat gemeenten snel inzicht geeft in elkaars beheerambities en -resultaten inclusief de bijbehorende aanpak en kosten. In deze sessies vertel NVRD over de ervaringen die de deelnemers daarbij hebben opgedaan en hoe de benchmark schoonaansluit bij de landelijke benchmarksystematiek.

  Graag gaat NVRD met u in gesprek over over de toekomst voor benchmarken en welke ondersteuning u desgewenst van hen verwacht.
 • Gemeente Rotterdam
  Wilhelminakade 179 (40ste verdieping)
  3072 MA Rotterdam 

Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven