Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW Levende Stad: Beleving van de openbare ruimte

 • Datum: 12-10-2017
 • Locatie: Stadhuis gemeente Deventer
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Gratis
 • Thema: CROW Levende Stad

Beleving is hot! Veel gemeenten willen meer gaan sturen op de beleving van de openbare ruimte door hun burgers. Harder poetsen is niet de oplossing. Want de beleving wordt bepaald door veel meer dan alleen de fysieke kwaliteit. En beleving is de sleutel tot waardering en gedrag. Wilt u weten welke kennis is de afgelopen jaren opgedaan over beleving, hoe gemeenten zich bezig houden met beleving en gedragsbeïnvloeding? Kom dan kennis halen en brengen op deze netwerkbijeenkomst!

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • In 2016 op de eerste netwerkbijeenkomst Beleving v/d Openbare ruimte in Arnhem kwamen zo’n 70 koplopers bijeen om hun kennis en ervaring te delen. Sindsdien staat het onderwerp in veel gemeenten hoog op de agenda. Zo ook in gastgemeente Deventer. Graag vertellen zij hoe zij de opdracht van de Raad hebben opgepakt, en welke resultaten tot op dit moment zijn geboekt.

  Ook de organiseerde kennisinstellingen hebben vooruitgang geboekt. Zo is de NVRD bezig met de ontwikkeling van een Quick Scan waarmee gemeenten zichzelf kunnen scoren hoe professioneel zij zich bezig houden met het sturen op beleving. Nederland Schoon verzamelt kennis over de relatie tussen beleving en gedrag. RWS Leefomgeving monitort sinds kort niet meer alleen de fysieke kwaliteit maar ook de beleving van de buitenruimte. En in diverse gemeenten is proefgedraaid om te meten hoezeer bewoners hun leefomgeving waarderen. Tijd voor een CROW-meetmethode voor beleving?

  Doel bijeenkomst

  Het doel van deze netwerkbijeenkomst is om te zorgen dat wij in Nederland optimaal met elkaar samenwerken en van elkaars kennis en ervaring gebruik maken, zodat wij over een paar jaar echt kunnen sturen op de beleving van het het gedrag in de openbare ruimte.

  Georganiseerd door

  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Deventer, NVRD, Nederland Schoon, RWS Leefomgeving en CROW Levende Stad.
   
 • Eerst wordt u met enkele bondige presentaties en inspirerende voorbeelden bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van beleving en gedrag in de openbare ruimte. Daarna wordt het programma geheel interactief en is er in kleinere groepen volop gelegenheid op ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

  12.45 uur Inloop
  13.15 uur Welkom en opening
  13.20 uur Beleving en gedrag, de stand van zaken
  Prof. Kees Keizer, MotivatieLab & Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit gedrags- en maatschappij-wetenschappen.

  Burger-beleving en gedrag zijn belangrijke begrippen geworden in het openbare beheer.  Sturen op beleving en gedrag is de veel gehoorde ambitie. Hiervoor is kennis nodig uit de (omgevings)psychologie. Kees Keizer is uw gids in de uitgebreide maar fascinerende wereld van het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein.  
  13.35 uur Inspirerende voorbeelden van gedragsbeïnvloeding
  Henk Klein Teeselink, Nederland Schoon
  13.45 uur Deventer aan de slag met beleving en gedrag
  Marije Hofland, adviseur Leefomgeving, gemeente Deventer
  14.05 uur Wisselpauze
  14.10 uur 1e ronde deelsessies
  14.55 uur PAUZE
  15.15 uur 2e ronde deelsessies
  16.00 uur Wrap up
  16.30 uur

  Netwerkborrel

  Een uitgebreide borrel met warme en koude hapjes biedt u de gelegenheid om na te praten met de sprekers en andere deelnemers. Een uitgelezen kans om uw netwerk op het gebied van beleving te vergroten.

   

  Deelsessies

  1. Cases voor Kees

  Door: Kees Keizer, MotivatieLab & Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit gedrags- en maatschappij-wetenschappen

  Kennis van beleving en gedrag is stap 1, maar hoe gebruik je deze kennis in interventies dat is stap 2. Kees nodigt jullie uit in de keuken van het MotievatieLab, om samen te kijken naar de praktische en effectieve toepassing in bestaande en te ontwikkelen interventies.

  2. Stappenplan nudging

  Door: Marije Hofland, gemeente Deventer

  Spoedcursus hoe maak je een nudge. Marije vertelt technieken over hoe je gebruikersgedrag een duwtje in de goede richting geeft. 

  3. Beleving na zonsondergang - doordachte verlichting voor leefbaarheid in de stad

  Door Hans Akkerman (Gemeente Amsterdam) en Barbara Van den Broeck en Hans van Bakel (Spectrum Advies & Design)

  Verlichting draagt bij aan de beleving van de openbare ruimte na zonsondergang. De sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de sfeer in de openbare ruimte zijn gebaat bij goede verlichting. De gemeente Amsterdam maakte een beleidskader op voor verlichting. Dit beleidskader beziet deze functies in hun onderlinge samenhang, vanuit duurzaamheidsdoelstellingen en met oog voor innovatie.

  Spectrum vertelt aan de hand van een lichtontwerp in opdracht van de Gemeente Putte (België) hoe de toevoeging van verticaal licht aan de openbare verlichting bijdraagt aan de beleving en besparing in energie, onderhoud en beheer.

  Met een flexibel ontwerp wordt een verlichtingsinstallatie toekomstbestendig. Aanpassing aan gebruik, regelgeving of belevingswaarde is eenvoudiger en draagt bij aan duurzaamheid. Hans van Bakel geeft een voorbeeld uit de praktijk.

  4. Interviewen om de beleving van bewoners écht te snappen

  Door: Frank Bolder, Keppelmedia

  Interviews geven een veel completer beeld van de beleving dan enquetes. Met interviewen laat je de verbeelding toe. Verhalen worden opgetekend en gedeeld, daardoor ontstaat bewustwording en draagvlak. In persoonlijke gesprekken kom je er achter wat de mensen echt vinden. Het mooie van interviewen is dat de bewoners kansen zien en prikkels noemen om zelf iets aan hun situatie te verbeteren, iets waarvoor ze op het gemeentehuis geen ruimte krijgen. KeppelMedia heeft een methode ontwikkeld om in korte tijd honderden mensen te interviewen. Dat levert niet alleen verhalen op maar ook harde onderzoeksgegevens.

  5. Integraal sturen op omgevingskwaliteit: beleef het zelf!

  Door: Karin Jansen (ECO Consult) en Gonda Neddermeijer (Instituut voor Omgevingskwaliteit)

  Beleving is kwaliteit. Het is lastig om grip op kwaliteit te krijgen, en dat geldt zeker voor aspecten als beleving, gedrag en gebruik. Gelukkig wordt er inmiddels volop geëxperimenteerd met het grip krijgen op (het meten van) beleving, het beïnvloeden van gedrag en het reguleren en stimuleren van gebruik. Aspecten die allen bijdragen aan de omgevingskwaliteit.

  Maar, hoe kan je deze subjectieve aspecten een eigen plaats geven naast meer objectieve waarden zoals schoonheidsgraad, aantal bewonersklachten en hoogte van beheerkosten? Hoe bepalen deze gezamenlijk de omgevingskwaliteit? Hoe betrek je bewoners bij het bepalen van de belevingsaspecten die belangrijk zijn? En hoe kan je vervolgens integraal sturen op het realiseren en beheren van de omgevingskwaliteit? 

  Gonda Neddermeijer en Karin Jansen van het Instituut voor Omgevingskwaliteit hebben hiervoor een procesmodel ontwikkeld. Niet om een universele blauwdruk van omgevingskwaliteit te maken, want dat kan volgens hen niet. Zij willen u laten ‘beleven’ dat juist een ‘eigen-wijze’ aanpak voor het realiseren van omgevingskwaliteit goed mogelijk is. En dat het aspect beleving daarbij essentieel is. Zij geven u daarvoor tijdens de lezing bruikbare handvatten!

  6. Sturen op schoonbeleving – waar staat u?

  Door: Sigrid Schuurmann (NVRD) en Peter van Welsem (VanWelsemadvies)

  Hoe werkt beleving? En wat kun je als beheerder doen om de beleving positief te beïnvloeden? Om deze vragen te beantwoorden hebben Nederland Schoon en NVRD in het kader van de Landelijke Aanpak Zwerfafval een onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd en geresulteerd in een handreiking met talloze praktische tips. Tijdens de deelsessie krijgt u via een spelvorm de gelegenheid kennis te nemen van de handreiking en met andere deelnemers uw eigen aanpak en ervaring uit te wisselen.

  7. Beleving in een politieke context

  Door: Denny Lobeek (regiemanager gemeente Deventer) en Richard van Hout (programmamanager Leefomgeving gemeente Deventer)

  Gemeenten doen de eerste ervaringen op met het sturen op beleving en het gebruik van data hierbij. Er zijn pilots en de eerste resultaten komen binnen. Maar hoe communiceren wij deze resultaten in een politieke en maatschappelijke context? Hoe gaan college en raad en burgers om met deze zachtere factoren? In hoeverre speelt de ethische problematiek (hoe ver mogen we als overheid gaan) bij gemeenten in de besluitvorming mee?
   
  Tijdens deze deelsessie willen wij informeel onze en uw ervaring uitwisselen hoe college en raad en bewoners meegenomen worden in deze ontwikkeling. En met u bespreken hoe we deze vernieuwende benadering kunnen vasthouden en ervoor zorgen dat we niet gelijk terugvallen in onze traditionele oplossingen bij de inrichting en beheer van onze leefomgeving, zeker als direct tastbare resultaten nog even uitblijven.   

  8. Gedrag en gedragsverandering

  Door: Addie Weenk, Rijkswaterstaat Leefomgeving GemeenteSchoon

  In de Landelijke Aanpak Zwerfafval is veel aandacht voor gedragsbeïnvloeding, zoals met slimme gedrag-sturende teksten, opvallende afvalbakken en handhaving. Een aantal van die maatregelen hebben ook een effect op beleving. In deze sessie zullen we verkennen welke gedragsmaatregelen het meest effectief/veelbelovend zijn en hoe ze uit (zouden kunnen) pakken op de beleving. En andersom: van enkele belevingsbeinvloedende maatregelen zullen we nagaan wat hun effect is op het gedrag van mensen. Aangezien de relatie tussen gedrag en beleving nog maar weinig onderzocht is, zijn ieders ervaringen en indrukken welkom.

  9. Data over beleving van de burger: er is meer beschikbaar dan je denkt…

  Door: Manja Buijen, adviseur gedrag en samenwerken Tauw

  We creëren wereldwijd dagelijks 2,5 triljoen GB aan data. Uit deze data kunnen patronen worden gehaald over ons gedrag en onze beleving van onder andere de openbare ruimte. Welke data zou een partij als Google, Uber of Strava kunnen hebben? En hoe zouden wij deze data kunnen omzetten in kennis over een prettige, veilige en gezonde openbare ruimte? Bijvoorbeeld de favoriete hardlooproutes, of waar het verkeer op dit moment vastzit en vervolgens bepalen wat we kunnen doen om de openbare ruimte erop aan te passen. 

  Bent u benieuwd hoe data u kan helpen? Kom dan langs bij onze casus en denk mee aan de ontelbare mogelijkheden! Heeft u zelf een vraag op het gebied van bevorderen van gezondheid? We bespreken het graag tijdens onze werksessie en gaan opzoek naar kansen en bijzondere combinaties!

  10. Hoe meet je beleving?

  Door: Harro Verhoeven (CROW) en Peter van Welsem (Peter van Welsem Advies en Begeleiding)

  Diverse gemeenten doen ervaring met het op straat enquêteren van gebruikers om de beleving te meten. Maar welke vragen moet je stellen? En kan je met de uitkomsten gaan monitoren welke maatregelen een positieve invloed hebben op de tevredenheidsscore?

  In deze sessie vertelt Peter van Welsem over een 4-tal praktijkervaringen met meten van beleving: waarom men wilde meten, hoe er is gemeten, wat waren de resultaten waren en wat kon men ermee. Vervolgens gaat Harro Verhoeven graag met u in discussie of het mogelijk is om een landelijke meetmethode voor beleving te gaan maken.

  11. Beheer en ontwikkeling op basis van gewoontes van bewoners in een wijk

  Door: Willem van der Grinten, Waterpas

  Hoe laat jij een ruimtelijke ontwikkeling en het beheer aansluiten op de wensen van de gebruikers / bewoners? Welke waarden zijn hierbij belangrijk en hoe speel je hier op in?

  Willem van der Grinten geeft u een introductie over hoe leefstijl gericht ontwikkelen bijdraagt aan tevreden gebruikers, waarbij het accent op stadcentra ligt met een (buurt) winkelcentrum. Een interactieve bijeenkomst waar u kennis maakt met een methodiek waarbij de behoefte van de gebruiker voorop staat.

 • Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

  Klik op de knop 'Inschrijven' om u aan te melden voor deze bijeenkomst.
 • Stadhuis gemeente Deventer
  Grote Kerkhof 1
  7411 KT Deventer
  10 minuten lopen vanaf station Deventer
Scroll naar boven