Aanbesteden met CO2 Prestatieladder

  • Datum: 05 okt 2016
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Betaald
  • Vakgebied(en): Aanbesteden

Het seminar geeft u in één dagdeel een duidelijk beeld van hoe uw organisatie voordeel kan halen uit de CO₂-Prestatieladder.

Prijs per persoon: Gratis
Momenteel zijn er geen beschikbare data
Tijdens het seminar leert u hoe u de CO2-Prestatieladder kunt inzetten in uw projecten met de Handreiking Aanbesteden, krijgt u uitleg over het nieuwe plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en hoort u hoe de CO2-Prestatieladder past in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

Na de pauze is er een keuze uit verschillende workshops onder leiding van de sprekers.

Het seminar geeft u in één dagdeel een duidelijk beeld van hoe uw organisatie voordeel kan halen uit de CO₂-Prestatieladder. Vragen, discussie, het mag allemaal. Kortom, het belooft een boeiende middag te worden.
 

Voor wie?

Het seminar is speciaal ontwikkeld voor onder meer duurzaamheidmanagers, inkopers,
aanbestedingsmedewerkers, beleidsadviseurs en adviseurs binnen:
 
  • (Decentrale) overheden
  • Bedrijven
  • Adviesbureaus

Voor vragen kunt u contact opnemen met Roy Voorend (roy.voorend@crow.nl).
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening dagvoorzitter (Brian Heikamp, SKAO)
13.40 uur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: Een nieuwe manier van duurzaam inkopen? (Pianoo)
14.00 uur Wat betekent de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 voor u als opdrachtgever? (Rob Luiten, CROW)
14.20 uur Hoe implementeert u de ladder in aanbestedingen? (Gijs Termeer, SKAO)
14.40 uur Pauze
15.00 uur Start deelsessies (verschillende workshops)
16.00 uur Afsluiting
De gebruikersbijeenkomst vindt plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht.