Pauline Alberti, Jasper Smidt en Martijn Vos

Jaspermartijn

1.4 SCB-light: van papieren tijger naar allemansvriend?!

De rol van opdrachtgever in geïntegreerde projecten is steeds meer die van regisseur. Toch wil je als opdrachtgever grip houden op proces en kwaliteit. Hoe doe je dat op een slimme manier?
Omdat de Systeemgerichte Contractbeheersing - op Rijkswaterstaat-leest gestoeld - nogal eens als papieren tijger werd ervaren, is SCB-light ontstaan. Een aangepaste vorm van SCB die qua omvang en diepgang beter moet passen bij gemeentelijke projecten of weinig complexe projecten onder UAV-GC. Maar is dat niet mosterd na de maaltijd? Moeten we niet in het selectie- en gunningsproces al nadenken over de wijze waarop we met elkaar omgaan en over de verwachtingen ten aanzien van de procesaanpak en de ‘zachte waarden in het contract’? En wat is SCB-light nu eigenlijk; er zijn immers vele smaken in UAV-GC-land. Welke gereedschappen moet je minimaal inzetten en waar kun je de speelruimte opzoeken? En hoe zou een aannemer daar nu eigenlijk over denken?
Een discussie onder leiding van Bob Nonnekens (CROW) met onder anderen:
Pauline Alberti, Adviseur Risico- en Contractmanagement en Lead Auditor Syntraal
Jasper Smidt, Contractmanager Gemeente Amsterdam
Martijn Vos, Contract- en leveranciersmanager GWW Gemeente Almere

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven