Henkjan van Meer, Madeleine Schenk en Meinke Schouten

 
HenkjanMadeleineMeinke
 
3.1 Samen naar een Duurzaam (GWW) resultaat   
Levert een duurzame uitvraag een duurzaam resultaat op? Wij denken van wel!
De vraag is echter hoe je tot een duurzame uitvraag komt. En hoe reageert de markt hier op? En wat is een duurzaam resultaat? Leer hoe je met de Aanpak DGWW succesvol duurzaamheid kunt concretiseren in alle fasen van een infrastructureel project. En hoe je daarmee tot duurzame resultaten kunt komen. Geen papieren theorieën maar theorie in praktijk! Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn samen aan het woord.
Henkjan van der Meer, Unie van Waterschappen en Madeleine Schenk, Martens en Van Oord, beiden lid van de Coördinatiegroep Green Deal Duurzaam GWW
Meinke Schouten, Beleidsadviseur en procesmanager Meinwater
Moderator: Roy Voorend (CROW)
Praktijk

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven