Chantal Schrijver en Sanne de Groot


SanneChantal Schrijver

3.5 Omgekeerd Aanbesteden: marktconsultatie      

Niet een project centraal stellen, maar de versnelling in de duurzaamheidsopgave. Niet overheden die een uitvraag doen, maar overheden die inschrijven. Niet 2 rollen (aanbesteder of inschrijver), maar een community met diverse rollen die samenwerkt om de opgave te realiseren. Dát is Omgekeerd Aanbesteden.
Deze ‘markt’-consultatie is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het initiatief Omgekeerd Aanbesteden (www.omgekeerdaanbesteden.nl) en gaat in op vragen als:
- hoe verloopt het proces van een omgekeerde aanbesteding?
- wat kan je eigen rol zijn?
- hoe zit het met de aanbestedingsplicht?
- wat zijn de kansen en de belemmeringen voor olievlekwerking van de duurzaamheidsopgave?
Stel - in welke rol dan ook - al je vragen en maak kennis met omdenken in het echt.
Sanne de Groot, Adviseur duurzame leefomgeving Tauw
Chantal Schrijver, Adviseur samenwerken, aanbesteden en contractvormen Tauw
Moderator: Tim Aarsen (CROW)

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven