Annette Biesboer

Annette1.7 Flexibel contracteren: contradictio in terminis, of ...?
Het klink zo, maar niets is minder waar. De realisatie van het project Stationsgebouw Busstation Noord in Amsterdam (onderdeel van de Noord-Zuidlijn) is hiervan het bewijs. Dit project is in de jaren 2015, 2016 en 2017 uitgevoerd met als basis een verregaande samenwerkingsvorm. Het flexibele contract bestond slechts uit een paar A4-tjes die gezamenlijk zijn opgesteld door opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor budget en risico’s waren partijen gezamenlijk verantwoordelijk; er is op regie afgerekend. Dit maakte dat er op alle vlakken snel geacteerd kon worden zonder discussies over de oorzaak en verantwoordelijkheden. Het resultaat is dat alle doelstellingen zijn gehaald, het project is tot ieders tevredenheid binnen budget én op tijd opgeleverd. Maar is er dan helemaal geen ‘gedoe’ geweest? Niet echt, want door de openheid, samenwerkingsgerichtheid en een helder escalatiemodel werden problemen in de kiem gesmoord en consequenties van opgetreden risico’s samen opgelost en tot een minimum beperkt. Was het wennen voor partijen? Ja, natuurlijk …

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven