Sessies

VROEGE-VOGEL-SESSIE (08.15 – 09.15 uur)
Bouwagenda: De Revolutie ontketend
De bouwsector speelt een cruciale rol in het realiseren van de ambitie om van Nederland een duurzaam, klimaatbestendig en circulair land te maken. Urgentie, omvang en complexiteit van deze opgave vragen om een ware revolutie in denken en uitvoeren. Excelleren in het bestaande volstaat niet meer. Sneller, slimmer, duurzamer, veiliger, goedkoper: hoe gaan we daar mee om in de aanbestedingen? Welke belemmeringen komen we tegen en hoe lossen we die op?
Praktische handvatten om de bouwopgave voor elkaar te krijgen. En leer hoe je ambitie kunt contracteren: het aanbestedingsmodel van de nieuwe onderhoudscontracten van Schiphol nader toegelicht.
Koene Talsma, Lid Taskforce Bouwagenda
Marc Unger, Consultant AT Osborne
Moderator: Ad van Leest (CROW)
 

PARALLELPROGRAMMA

EERSTE RONDE (12.00 – 13.00 uur)

 Praktijk

1.1 MKB-vriendelijk aanbesteden: aanbesteden met gezond verstand     
Wat is dat eigenlijk: MKB-vriendelijk? Rondetafelgesprek over de actuele praktijk van aanbesteden en samenwerken. Ter tafel onder meer goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap, level playing field, vertrouwen en transparantie in de aanbesteding en in de samenwerking. Aan tafel recht van spreken: de winnaar van de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019, Den Haag, en Raalte, een van de genomineerde gemeenten. Ook MKB-ers laten van zich horen: wat zijn hun ervaringen, wat is voor hen MKB-vriendelijk?
Jack Amesz, Directie Adviseur Fysieke Domein Gemeente Den Haag
Joris van der Meer, Commercieel directeur Aannemingsbedrijf Van der Meer
Dennis Melenhorst, Wethouder Gemeente Raalte
Erik Punt, Directeur De Eijk Groep
Gespreksleider: Pieter Litjens, Algemeen directeur CROW
 
CROW-actualiteit
1.2 Slim digitaal contracteren met het Linked Data Platform  
De hoeveelheid informatie in projecten, ook in de fase van aanbesteden en contracteren, wordt steeds groter. Opdrachtnemers willen deze informatie graag als data ontvangen om deze snel in hun projectbeheersingssysteem te kunnen opnemen. Ook voor opdrachtgevers is werken met actuele data een stuk handiger dan zoeken in een berg documenten naar de laatste wijzigingen. CROW ontwikkelt een dataplatform, een datamodel en standaard contractdatasets hiervoor. Omdat gebruik wordt gemaakt van open BIM- en ICT-standaarden, kunnen deze data onafhankelijk van de softwareleverancier verwerkt worden.
Wat kun je als opdrachtgever, als opdrachtnemer en als adviesbureau met deze datasets in geïntegreerde contracten? Wat brengt het Linked Data Platform je? En hoe zou de toekomst van contractdata er uit kunnen zien? #nerdalert: niet voor nerds!
Bram van den Ham, Manager Procesbeheersing Dura Vermeer Infra Regionale Projecten
Moderator: Mark Hofstede (CROW)

Verdieping                                                                                  
1.3 Masterclass RAW-raamovereenkomst: feiten en fictie                  
Een contractvorm voor opdrachten waarvan de samenstelling en omvang van de opdracht én plaats en tijd van de uitvoering nog onbekend zijn. Hoe kan er met fictieve hoeveelheden en een fictieve inschrijvingssom in de aanbesteding toch een reëel beeld ontstaan? Hoe zorg je er voor dat fictie en realiteit elkaar tijdens de looptijd van de raamovereenkomst niet in de weg zitten? Waarom kies je als opdrachtgever voor deze contractvorm? Hoe ga je als inschrijver om met de risico’s? Hoe kom je samen van fictie naar werkelijke uitvoering van deelopdrachten zonder conflict en gedoe? Realisme is een schone zaak.  
Bart Loose, Directeur vestiging Zevenaar NTP Groep
Harry van der Schans, Werkvoorbereider Gemeente Almere
Tim Aarsen (CROW)
Moderator: Niek van Onna (CROW)

Discussie
1.4 SCB-light: van papieren tijger naar allemansvriend?!

De rol van opdrachtgever in geïntegreerde projecten is steeds meer die van regisseur. Toch wil je als opdrachtgever grip houden op proces en kwaliteit. Hoe doe je dat op een slimme manier?
Omdat de Systeemgerichte Contractbeheersing - op Rijkswaterstaat-leest gestoeld - nogal eens als papieren tijger werd ervaren, is SCB-light ontstaan. Een aangepaste vorm van SCB die qua omvang en diepgang beter moet passen bij gemeentelijke projecten of weinig complexe projecten onder UAV-GC. Maar is dat niet mosterd na de maaltijd? Moeten we niet in het selectie- en gunningsproces al nadenken over de wijze waarop we met elkaar omgaan en over de verwachtingen ten aanzien van de procesaanpak en de ‘zachte waarden in het contract’? En wat is SCB-light nu eigenlijk; er zijn immers vele smaken in UAV-GC-land. Welke gereedschappen moet je minimaal inzetten en waar kun je de speelruimte opzoeken? En hoe zou een aannemer daar nu eigenlijk over denken?
Een discussie onder leiding van Bob Nonnekens (CROW) met:
Pauline Alberti, Adviseur Risico- en Contractmanagement en Lead Auditor Syntraal
Jasper Smidt, Contractmanager Gemeente Amsterdam
Martijn Vos, Contract- en leveranciersmanager GWW Gemeente Almere

 
 CROW-actualiteit                                                                    
1.5 Bouwteams: wat en waarom - introductie
In de bouw worden er verschillende contractvormen toegepast. Het Bouwteam is de laatste tijd sterk in opkomst. In deze sessie geeft CROW een toelichting op het fenomeen Bouwteam. Wat is het, hoe werkt het, wat zijn de randvoorwaarden en wanneer kies je voor een bouwteam overeenkomst?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het aanbesteden van en het werken met een bouwteamovereenkomst toegelicht.
Maurice Wielink, Contract- en tenderspecialist Ruim Omgevingsontwikkeling
Moderator: Rob Luiten (CROW)
 
Praktijk
1.6 Flexibel contracteren: contradictio in terminis, of ...?
Het klink zo, maar niets is minder waar. De realisatie van het project Stationsgebouw Busstation Noord in Amsterdam (onderdeel van de Noord-Zuidlijn) is hiervan het bewijs. Dit project is in de jaren 2015, 2016 en 2017 uitgevoerd met als basis een verregaande samenwerkingsvorm. Het flexibele contract bestond slechts uit een paar A4-tjes die gezamenlijk zijn opgesteld door opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor budget en risico’s waren partijen gezamenlijk verantwoordelijk; er is op regie afgerekend. Dit maakte dat er op alle vlakken snel geacteerd kon worden zonder discussies over de oorzaak en verantwoordelijkheden. Het resultaat is dat alle doelstellingen zijn gehaald, het project is tot ieders tevredenheid binnen budget én op tijd opgeleverd. Maar is er dan helemaal geen ‘gedoe’ geweest? Niet echt, want door de openheid, samenwerkingsgerichtheid en een helder escalatiemodel werden problemen in de kiem gesmoord en consequenties van opgetreden risico’s samen opgelost en tot een minimum beperkt. Was het wennen voor partijen? Ja, natuurlijk …
Annette Biesboer, Projectmanager PRO6 managers
Arnoud op den Kelder, Projectmanager Gemeente Amsterdam
Moderator: Klaas Taselaar

 

TWEEDE RONDE (14.00 – 15.15 uur)

Praktijk                                                                                      
2.1 Aanbesteden van innovaties
Het aanbesteden van innovaties: hoe doe je dat op een slimme manier? Met de Handreiking innovatiegericht inkopen reikt CROW opdrachtgevers concreet de hand: zó doe je dat.
Een relatief nieuwe aanbestedingsprocedure om innovaties te stimuleren is het  Innovatiepartnerschap. De gemeente Amsterdam heeft voor deze vorm gekozen bij de opgave de binnenstedelijke kademuren te vervangen. Een complexe en omvangrijke opgave die om tempo vraagt: hoe haal je optimale innovatiekracht uit de markt? Een kijkje in de keuken van dit specifieke aanbestedingsproces. En leer van de ervaringen: hoe werkt dit innovatiepartnerschap in de praktijk?
Willemien Bras, Senior adviseur Risico- en contractmanagement Tauw
Francien Bouwmeister, Adviseur Inkoop Fysiek Gemeente Amsterdam
Moderator: Roy Voorend (CROW)

CROW-actualiteit    
2.2 Duurzaamheid en innovatieve materialen: óók in RAW!
Na een kennissessie op de InfraTech afgelopen januari is duidelijk geworden dat duurzaamheid en het gebruik van innovatieve materialen in RAW-contracten zeker mogelijk zijn. Maak kennis met de mogelijkheden en leer van de praktijkervaringen. Hoe benut je als opdrachtgever de ruimte in een RAW-bestek? Welke kansen biedt het toestaan van varianten op een RAW-bestek? En wat kun je met ‘omdenken’ bereiken? Denkkracht en praktijkexpertise bundelen levert vast nog meer inzichten en ideeën op; doe mee en denk duurzaam en innovatief.
Erik Segers, Vakgroepmanager Contractmanagement Dura Vermeer Infra
Moderator: John de Beijer (CROW)
 
Verdieping
2.3 Bouwteam anno 2019: Back to the Future!
Voor een succesvol bouwteam is een goede samenwerking cruciaal. Maar die samenwerking lukt alleen als er heldere afspraken worden gemaakt over taakverdeling en verantwoordelijkheden. Met de toenemende populariteit van het bouwteam neemt ook het aantal verschijningsvormen toe. Het is daarom van belang om wat ordening aan te brengen in de verschillende varianten.
In deze verdiepingssessie aandacht voor twee basisvormen van het bouwteam: gekoppeld aan de UAV respectievelijk aan de UAV-GC.
- waarom kies je voor een van deze vormen?
- hoe moet je deze vormen aanbesteden?
- hoe gaat het proces van prijsvorming?
- hoe zit het met de rol- en taakverdeling?
- hoe liggen de verantwoordelijkheden?
Daarnaast aandacht voor bouwteam-varianten die gerelateerd zijn aan de twee basisvormen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze kennis van of praktijkervaring hebben met het werken in een bouwteam.
Andrea Chao, Managing associate Simmons & Simmons LLP
Jaap de Koning, Hoofd vestiging Amsterdam Witteveen+Bos
Moderator: Tim Aarsen (CROW)
 
Discussie                                                                          
2.4 Tenderen op samenwerkingspotentieel
Tender voor onderhoud aan het Kanaal Almelo-De Haandrik zónder inschrijfprijs. Wel gevraagd: een plan van aanpak én geschiktheid voor dit project. De provincie Overijssel selecteert waterbouwer Beens Groep op 100% kwaliteit. Kennis vanuit de markt wordt optimaal benut in een bouwteam, het perfecte bouwteam wordt samengesteld met een kleurenschema uit de psychologie. Perfecte samenwerking in alle openheid. Het Ei van Columbus?
Hoe maak je zachte factoren hard en meetbaar? Hoe kwantificeer je subjectiviteit? Of moet je dat niet willen? Hoe verhoudt zich dit tot de wettelijke vereiste objectiviteit en transparantie? Een discussie over kleur bekennen, openheid en onderling vertrouwen, oud gedrag en wij/zij-denken.
Karst-Jan Beens, Algemeen directeur Beens Groep
Dimitri Jansen, Projectleider Provincie Overijssel
Peter Melis, Bedrijfsleider Beens Groep

Eef Uiterwijk, Programmamanager Eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel
Moderator: Niek van Onna (CROW)
 
Praktijk
2.5 Gewoon DOEN! Stap eens écht door die open deur 
De essentie van het DOEN-gedachtegoed: optimale samenwerking tussen opdrachtgever en de markt en werken vanuit de bedoeling. Maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk: een brug te ver? Niet voor het project ter versterking van de Nijkerkerbrug. Na een innovatieve selectieprocedure hebben de Combinatie NU (Mourik en BESIX) en Rijkswaterstaat samen het contract gemaakt, samen de prijs bepaald en samen gewerkt aan het ontwerp en de realisatie. Alle regels mochten ter discussie gesteld worden, behalve uiteraard de wet. Minder gedoe en meer werkplezier zijn slechts enkele van de behaalde resultaten. De lessen van dit experiment zijn eigenlijk heel logisch en vanzelfsprekend, maar geven wel inzicht: stap nu eens echt door die open deuren! Doe mee en ontdek het zelf. TIP: lees eerst het DOEN-boekje (www.projectdoen.nu).
Jan-Co van den Doel, Projectmanager Mourik Infra
Marlotte Koster, Projectmanager Rijkswaterstaat
Ansel Velthof, Contractmanager Rijkswaterstaat
Moderator: Bob Nonnekens (CROW)
 
 

DERDE RONDE (15.45 – 17.00 uur)

Praktijk

3.1 Samen naar een Duurzaam (GWW) resultaat    

Levert een duurzame uitvraag een duurzaam resultaat op? Wij denken van wel!
De vraag is echter hoe je tot een duurzame uitvraag komt. En hoe reageert de markt hier op? En wat is een duurzaam resultaat? Leer hoe je met de Aanpak DGWW succesvol duurzaamheid kunt concretiseren in alle fasen van een infrastructureel project. En hoe je daarmee tot duurzame resultaten kunt komen. Geen papieren theorieën maar theorie in praktijk! Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn samen aan het woord.
Henkjan van Meer, Unie van Waterschappen en Madeleine Schenk, Martens en Van Oord, beiden lid van de Coördinatiegroep Green Deal Duurzaam GWW
Meinke Schouten, Beleidsadviseur en procesmanager Meinwater
Moderator: Roy Voorend (CROW)

Verdieping                                                         

3.2 Actualiteiten jurisprudentie aanbestedingsrecht                               

Aansprekende praktijkvoorbeelden en interessante recente rechtspraak en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts: laat je in korte tijd weer helemaal bijpraten over de laatste (juridische) stand van zaken in aanbestedingsland. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer de motivering van de gunningsbeslissing, herstel van gebreken in de inschrijving, clusteren, niet nakomen van EMVI-beloften, de tenderkostenvergoeding, beroep op een derde en veel actualiteiten.
De onderwerpen worden belicht vanuit het perspectief van de aanbesteder en vanuit het perspectief van de inschrijver.
Ruben Chee en Joost Haest, beiden advocaat Severijn Hulshof Advocaten
Johan Jansen, Aanbestedingsjurist Gemeente Zaanstad
Moderator: Rob Luiten (CROW)

Discussie                                                     

3.3 UAV-GC: riskante business?

Is er nog toekomst voor de UAV-GC als basis voor contracten? Of is de enige wijze les van de actuele in de blubber vastgelopen geïntegreerde projecten inderdaad “niet meer doen”? Waar ligt het eigenlijk precies aan als het misgaat? Is dat de contractvorm zelf of zit het net even anders? Is deze contractvorm wel de best passende bij de opgave en de context? Een scherpe discussie om de diepere lagen bloot te leggen. Vanuit welke motivatie valt de keuze op de UAV-GC? Vage scope, onbeheersbaar risicoprofiel: wat doe je eraan? Gewoon maar zien of je eigen verantwoordelijkheid nemen? Als aanbesteder én als inschrijver. En hoe doe je dat dan? Hoe kom je tot een transparante en gedragen risicoverdeling?   
Discussie onder leiding van Henberto Remmerts, Businessleader Risico- en Contractmanagement Tauw met:
Hans van Kooten, Projectmanager Tauw
Dineke Mulderij, Projectleider Provincie Noord-Holland
Johan Peek, Projectleider Dura Vermeer Infra Regionale Projecten
Michiel van Stigt Thans, Advocaat Rozemond advocaten
Moderator: Ad van Leest (CROW)


CROW-actualiteit      

3.4 Wederzijds en tussentijds beoordelen met Past Performance

Past Performance stelt de kwaliteit van het samenwerkingsproces centraal door het inzichtelijk en bespreekbaar te maken, zowel voor de opdrachtnemer als voor de opdrachtgever. Tijdens de uitvoering wederzijds met elkaar het gesprek aangaan over houding en gedrag. Dat vraagt een professionele instelling van alle gesprekspartners. Wat hebben partijen aan deze beoordelingssystematiek? Wat leren ze ervan? Naast ervaringen van gebruikers ook aandacht voor de actuele discussie in de sector over de systematiek: mogelijke veranderingen en inrichting van het vervolgproces.
Jarno Butter, Projectleider AW Vessies Infra
Wouter de Oude, projectmanager
Moderator: Niek van Onna (CROW)

Verdieping

3.5 Omgekeerd Aanbesteden: marktconsultatie      

Niet een project centraal stellen, maar de versnelling in de duurzaamheidsopgave. Niet overheden die een uitvraag doen, maar overheden die inschrijven. Niet 2 rollen (aanbesteder of inschrijver), maar een community met diverse rollen die samenwerkt om de opgave te realiseren. Dát is Omgekeerd Aanbesteden.
Deze ‘markt’-consultatie is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het initiatief Omgekeerd Aanbesteden (www.omgekeerdaanbesteden.nl) en gaat in op vragen als:
- hoe verloopt het proces van een omgekeerde aanbesteding?
- wat kan je eigen rol zijn?
- hoe zit het met de aanbestedingsplicht?
- wat zijn de kansen en de belemmeringen voor olievlekwerking van de duurzaamheidsopgave?
Stel - in welke rol dan ook - al je vragen en maak kennis met omdenken in het echt.
Sanne de Groot, Adviseur duurzame leefomgeving Tauw
Chantal Schrijver, Adviseur samenwerken, aanbesteden en contractvormen Tauw
Moderator: Tim Aarsen (CROW)

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven