2. Handreiking en inspiratie

Het Klimaatakkoord vergt een transitie naar duurzame mobiliteit. Samen met Drift, IPO en VNG ontwikkelde CROW daarom een aantal producten die ondersteunen bij het managen van een transitie.

In het klimaatakkoord staat dat er regionale mobiliteitsprogramma's (RMP) komen. Hiervoor lieten IPO en VNG een handreiking en inspiratiegids maken:

  • Handreiking Regionale Mobiliteitspgramma’s (RMP) en dummy, IPO en VNG, 2020; 
    Voor een transitie naar duurzame mobiliteit zijn naar analogie van de trias energetica meer oplossingen mogelijk:
    • Voorkomen van (auto-)mobiliteit. 
    • Verander door in plaats van de auto schone vormen van mobiliteit te gebruiken
    • Verschonen van automobiliteit door schonere (elektrische) voertuigen
  •  Inspiratiegids duurzame mobiliteit – regionale mobiliteitsprogramma’s, IPO en VNG

Transitie naar duurzame mobiliteit
Het Klimaatakkoord vergt een transitie naar duurzame mobiliteit. Samen met Drift, IPO en VNG ontwikkelde CROW daarom een aantal producten die ondersteunen bij het managen van een transitie: Hoe doen anderen het?
Werk je momenteel aan een regionaal mobiliteitprogramma? Wellicht heb je dan iets aan de documenten van regionaal mobiliteitsbeleid die collega-overheden hebben opgesteld. Je vindt ze hier.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

2. Handreiking en inspiratie

Scroll naar boven