Werken in verontreinigde grond

Bij het werken in verontreinigde grond is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. De kennis en tools van CROW ondersteunen u bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of (grond) water. De kennis wordt beheerd en up-to-date gehouden door het CROW-platform 'Werken met verontreinigde grond'. De kennis is gebundeld in publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.

Het risico op blootstelling bepaalt welke maatregelen u moet nemen. De te nemen maatregelen zijn in veiligheidsklasse ingedeeld. Op basis van de samenstelling en situatie berekent u eenvoudig uw veiligheidsklasse met behulp van de rekenmodule behorend bij publicatie 132.
 

Opleidings- en ervaringseisen

Het voorbereiden en uitvoeren van projecten met verontreinigde grond vraagt om deskundige medewerkers. Afhankelijk van de veiligheidsklasse kan er sprake zijn van een combinatie van een:

  • Operationeel medewerker (OPM)
  • Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
  • Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
  • Hogere Veiligheidskundige (HVK)
  • Arbeidshygiënist (AH)
  • Master in Occupational Safety Health and Environment (MOSHE)

Opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten

Aan de opleiding van een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) zijn eisen gesteld. De eisen komen terug in toets- en eindtermen. Daarin staat waaraan een DLP na de opleiding moet voldoen. Gekoppeld aan de eindtermen is door het CROW-platform 132 ook een studiebelasting vastgesteld. In de praktijk komt deze erop neer dat voor een opleiding DLP, inclusief examen, circa drie dagen nodig is.

Download hier de Toets- en eindtermen (inclusief informatie over studiebelasting) voor de opleiding DLP.
 

Training Operationeel Medewerker

Voor de opleiding voor Operationeel Medewerker (OPM) zijn geen opleidingseisen gesteld. Wel zijn trainingseisen [link] vastgesteld voor de opbouw van de training OPM. Daarin staan de onderwerpen die minimaal aan bod moeten komen. Als een Operationeel Medewerker meer dan drie saneringsprojecten heeft uitgevoerd, is training formeel niet nodig. Het is echter wel aan te raden. Wel moet deze afgestemd zijn op de functie die iemand uitvoert.

Download de Onderwerpenlijst voor de training OPM.

Als een Operationeel Medewerker meer dan drie saneringsprojecten heeft uitgevoerd, is training formeel niet nodig. Het is echter wel aan te raden. De onderwerpenlijst geeft input voor deze training. De training moet afgestemd zijn op de functie die iemand uitvoert.

Contact

Eddy Westdijk

Projectmanager Openbare Ruimte

Bel of mail met
  • 0318-695306
  • Eddy.Westdijk@crow.nl
  • Eddy Westdijk

© Copyright 2014 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden