Bibliotheek

Dé plek voor kennis- en beleidsdocumenten over Verkeer en Vervoer. U vindt hier alle producten op het gebied van verkeer en vervoer, van CROW-KpVV.
In deze bibliotheek vindt u Kennisdocumenten van CROW-KpVV en derden, gekoppeld aan inhoudelijke onderwerpen én Beleidsdocumenten van gemeenten, stadsregio’s, provincies en samenwerkingsverbanden ter inspiratie.

Eerste Vorige
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
... Volgende Laatste
 • Factsheets autodelen Mobiliteitsmanagement
  9 februari 2016
  Publicatie
  10 factsheets over autodelen.
 • Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Luchtkwaliteit Beleidsproces, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Lucht
  26 januari 2016
  Publicatie
  Dit dashboard bevat een analyse van de schoonste lucht in het land.
 • Vraagsturing in het doelgroepenvervoer Collectief Vervoer, Vormen van Collectief Vervoer, Doelgroepenvervoer
  26 januari 2016
  Download
  Publicatie
  Gratis uitgave
  Door demografische ontwikkelingen is de verwachting dat er in de toekomst een groter beroep zal worden gedaan op het doelgroepenvervoer.
 • Poster: Regionaal openbaar vervoer per 1 januari 2016 Collectief Vervoer, Aanbesteden, Collectief Vervoer, Concessiemanagement
  15 januari 2016
  Download
  Publicatie
  Gratis uitgave
  Een overzicht van de stand van de concessies, hun looptijd en welk openbaarvervoerbedrijf de  concessiehouder is.
 • Nieuwsbrief Collectief Vervoer nr 9 Collectief Vervoer, Aanbesteden, Collectief Vervoer, Concessiemanagement, Collectief Vervoer, Klant & Kwaliteit, Collectief Vervoer, Organisatie & Spelregels, Collectief Vervoer, Sociale Veiligheid, Collectief Vervoer, Toegankelijkheid, Collectief Vervoer, Vormen van Collectief Vervoer
  23 december 2015
  Nieuwsbrief
  De Nieuwsbrief Collectief Vervoer attendeert u op actuele onderwerpen op het gebied van collectief vervoer. In de nieuwsbrief zijn opgenomen de nieuwsbrieven 'Sociale Veiligheid en Mobiliteit' en 'Naar Beter Contractvervoer'.
 • Terugblik Landelijke bijeenkomst: Balans in collectief vervoer Collectief Vervoer, Vormen van Collectief Vervoer, Doelgroepenvervoer, Collectief Vervoer, Vormen van Collectief Vervoer, Naar beter contractvervoer
  21 december 2015
  Terugblik
  Een korte samenvatting en presentaties van de landelijke dag.
 • Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Klimaat Beleidsproces, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Klimaat
  15 december 2015
  Publicatie
  Dit dashboard gaat over de emissie van CO2. Het bevat cijfers tot op gemeenteniveau, analyses, nieuws en links.
 • Mijn auto, jouw auto, onze auto Duurzame mobiliteit, Slimme mobiliteit
  8 december 2015
  Publicatie
  Het KiM heeft gekeken naar de ontwikkelingen in het deelautogebruik in Nederland, de huidige omvang van het deelautogebruik en welke mensen van de deelauto gebruik maken, voor welke doeleinden zij dat doen en beweegredenen die daaraan ten grondslag liggen.
 • Wet lokaal spoor per 1 december 2015 van kracht Collectief Vervoer
  1 december 2015
  Kennispagina
  Op 1 december 2015 is de nieuwe Wet lokaal spoor (Wls) van kracht.
 • Aanbevelingen fiets- en kantstroken Fiets
  1 december 2015
  Publicatie
  Overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken.