Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Luchtkwaliteit

Het RIVM berekent voor alle adressen de blootstelling aan fijn stof en NOx. Deze informatie is in de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) verwerkt. Daarbij zijn gemeenten in enkele klassen ingedeeld. Dit dashboard toont de gegevens voor alle gemeenten afzonderlijk. Analyse hiervan leert dat de schoonste lucht in het noorden van het land is te vinden. Wilt u weten hoe uw gemeente scoort? In dit dashboard luchtkwaliteit vindt u de gegevens.

Nieuw in de update oktober 2015

In deze update staat onder andere nieuwe informatie over de normen voor fijn stof waar Nederland aan moet voldoen sinds 2011 en de normen voor stikstofdioxide waaraan Nederland in 2015 moet voldoen. De NSL-monitoringsrapportage van 2014 is verwerkt. Hierin is voor de tweede keer gemonitord of gemeenten sinds 2011 aan de norm voor fijn stof voldoen; dat blijkt op enkele plekken wederom niet het geval. Analyse van de gegevens leert dat de blootstelling aan fijn stof en stikstofdioxide in de grote steden over het algemeen hoger is dan in minder of niet stedelijke gemeenten. In het gros van de gemeenten neemt de blootstelling af, in de grotere steden meer dan daarbuiten.

NO2-concentratie Nederland

De data voor afzonderlijke gemeenten zijn in het databestand opgenomen:

 

Abonneren

U kunt zich abonneren op de e-mailalert. U ontvangt bij de verschijning van een nieuwe editie een e-mail van CROW-KpVV met een melding en korte toelichting over het onderwerp.