Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Luchtkwaliteit

Het RIVM berekent voor alle adressen de blootstelling aan fijn stof en NO2. Deze informatie is in de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) verwerkt. Daarbij zijn gemeenten in enkele klassen ingedeeld. Dit dashboard toont de gegevens voor alle gemeenten afzonderlijk. Analyse hiervan leert dat de schoonste lucht in het noorden van het land is te vinden. Wilt u weten hoe uw gemeente scoort? In dit dashboard luchtkwaliteit vindt u de gegevens.

Nieuw in de update januari 2016

In deze update is de NSL-monitoringsrapportage van 2015 verwerkt. Hierin is voor de derde keer gemonitord of gemeenten sinds 2011 aan de norm voor fijn stof voldoen; dat blijkt op enkele plekken nog  niet het geval. Ook zijn er nog enkele punten waar de norm voor NO2 wordt overschreden. Analyse van de gegevens leert dat de blootstelling aan fijn stof en stikstofdioxide in de grote steden over het algemeen hoger is dan in minder of niet stedelijke gemeenten. In het gros van de gemeenten neemt de blootstelling af, in de grotere steden meer dan daarbuiten.

Dashboard schone lucht


De data voor afzonderlijke gemeenten zijn in het databestand opgenomen:

 

Abonneren

U kunt zich abonneren op de e-mailalert. U ontvangt bij de verschijning van een nieuwe editie een e-mail van CROW-KpVV met een melding en korte toelichting over het onderwerp.