Duurzaam terreinbeheer

Het beheer van de openbare ruimte draagt aanzienlijk bij aan belasting van oppervlakte- en grondwater door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. De uitvoering van het terreinbeheer kan op verschillende manieren duurzamer worden gemaakt.

Wat houdt duurzaam terreinbeheer in?

Vanuit het principe ‘people, planet, profit’ betekent duurzaamheid ‘goed voor mens en milieu en betaalbaar, nu en in de toekomst’. Bij terreinbeheer zijn onkruidbestrijding, bemesting, gladheidsbestrijding, reiniging en gebruik van materialen de belangrijkste duurzaamheidsthema’s. Op deze thema’s vindt nog voortdurend innovatie plaats.

Eindrapportages onderzoek Duurzaamterreinbeheer

Onlangs is in het kader van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW), ingesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat het Innovatieproject Duurzaam Terreinbeheer en Waterkwaliteit afgerond. Met als resultaat een zestal onderzoeken naar vermindering van het verbruik, de emissie en de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen en
meststoffen bij beheer van niet-landbouwterreinen in Nederland.

Contact

Barbara Hasselaar - van Rijzewijk

Consulent

Bel of mail met
Partners
Wageningen UR- Plant Research International (PRI) Waterschap Hollandse Delta
Tauw BV, gemeente Rotterdam gemeente Eindhoven
gemeente Sliedrecht gemeente Oss
Holcim Nederland BV fa. Schlepers
Peter van Welsem Arvoo Imaging Products
Donker BV Tumoba BV
Agri Technics Projecten Greenpoint Advies BV
Provincie Noord-Brabant CUMELA Nederland
Wageningen UR CROW

© Copyright 2014 CROW