Ontwerp en aanleg

CROW biedt wegontwerpers een breed scala aan kennisproducten. Deze producten ondersteunen bij het komen tot een goed en onderbouwd wegbouwkundig ontwerp en variëren van publicaties en rapporten tot digitale tools. Sommige producten bevatten algemene informatie over bijvoorbeeld verschillende soorten verhardingsmaterialen, andere producten geven zeer gedetailleerde richtlijnen voor het ontwerp van verhardingen. In het brede scala van producten vinden alle partijen die betrokken zijn bij ontwerp, aanleg en onderhoud de nodige informatie.

Verhardingsmaterialen

De kennis over verhardingsmaterialen is in verschillende handboeken vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn ‘Asfalt in weg- en waterbouw’, 'Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw' en het ‘Handboek zandboek’. Handboeken op het gebied van onder andere funderingsmaterialen en betonverhardingen verschijnen in de loop van 2013 en 2014. CROW biedt ontwerpers van wegverhardingen een groot aantal tools en publicaties die bij het ontwerp van wegverhardingen gebruikt kunnen worden. Het gaat van algemene tools als ‘ Keuzemodel wegconstructies’ tot OIA (Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen) en Vencon.

Relatie met bestek

Tussen het ontwerp en de aanleg van een verharding zit de besteksfase. CROW heeft ruim 25 jaar ervaring met het aanbesteden en contracteren van werken in de GWW-sector. Meer informatie over de RAW-systematiek, de wijze van specificeren en systems engineering vindt u op de pagina's over Contracteren.

Milieu

Bij het maken van een verhardingstechnisch wegontwerp is duurzaamheid van het ontwerp een belangrijk aspect. Het gaat hierbij niet alleen om de levensduur van de verharding, maar ook om de impact op het milieu. Het kan dan gaan om het hergebruik van secundaire materialen in de constructie, laag temperatuur asfalt of over geluidreducerende wegdekken. Meer informatie over wegverkeersgeluid vindt u op de pagina's over Duurzame mobiliteit.

Contact

Marc Eijbersen

Projectmanager

Bel of mail met

© Copyright 2014 CROW