Meer over RAW

De RAW-systematiek biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw (gww) een kader om duidelijke afspraken te maken en deze goed vast te leggen in een bestek. Voor gebruik van de RAW-systematiek betaalt de opdrachtgever een bijdrage.

De systematiek is online beschikbaar en bestaat uit:

Algemeen Besteksbestand

Kenmerk van een RAW-bestek is de standaardindeling. Voor de bestekschrijver die een RAW-bestek wil maken is het Algemeen Besteksbestand (ABB) beschikbaar.

Het ABB kunt u zien als een sjabloon. Hierin staan alle vaste afspraken, zoals de vaste indeling van de hoofdstukken en zijn de laatste actuele wet- en regelgeving opgenomen (indien van toepassing op het gehele RAW-bestek). Dit voorkomt fouten.

Er zijn twee verschillende vormen van het ABB:

• voor een traditioneel RAW-bestek
• voor een Overeenkomst Met Open Posten (ook wel raamovereenkomst genoemd)
 

Aanpassing ABB

Een voorbeeld van de meest recente aanpassing van het ABB is de invoering van de Aanbestedingswet 2012. De softwareleveranciers die de software leveren voor het schrijven van RAW-bestekken moeten steeds de meest recente versie van het ABB opnemen in hun software.

RAW-catalogus Resultaatsbeschrijvingen

Voor het schrijven van RAW-bestekken gebruiken opdrachtgevers resultaatsbeschrijvingen uit de RAW-catalogus. Voor vakgebieden in de gww, maar ook uit de groensector en voor beheer van de openbare ruimte zijn standaardresultaatsbeschrijvingen opgesteld.

Minder fouten

Door deze standaardbeschrijvingen te gebruiken is er duidelijkheid voor opdrachtgevers en -nemers over de producten en diensten die ze moeten leveren. Het vermindert de kans op fouten en zorgt ervoor dat alle relevante informatie in het bestek wordt opgenomen. U kunt de RAW-catalogus inzien door in te loggen op RAW-online.

Standaard RAW Bepalingen

De Standaard RAW Bepalingen (de Standaard) is een uitgebreide set juridische, administratieve en technische bepalingen. Deze bepalingen zijn automatisch van toepassing op alle RAW-bestekken

Breed bekend en geaccepteerd

Door de Standaard te gebruiken zijn veel algemene, administartieve en technische bepalingen onderdeel van het bestek. Deze bepalingen zijn breed bekend en geaccepteerd. Wij geven de Standaard uit in boekvorm en via RAW-online. Voor RAW-online heeft u een RAW-abonnement nodig dat u online bij ons aanschaft.

RAW-catalogus Bepalingen

Naast de standaard-bepalingen die op elke RAW-bestek van toepassing zijn, is er een RAW-catalogus Bepalingen. Deze catalogus bevat project- en vakgerichte bepalingen.De bestekschrijver kiest zelf welke bepalingen hij opneemt in het projectbestek; hij vult de ontbrekende informatie in of neemt bepalingen volledig over.

Handleiding

In de handleiding geven we een algemene toelichting op de RAW-systematiek én toelichtingen per vakgebied. De handleiding is vooral bedoeld om een juist gebruik van de RAW-systematiek te bevorderen. Hierin leest u waarom bepaalde keuzes in de RAW-systematiek zijn gemaakt en waarvoor een resultaatsbeschrijving bedoeld is. Het is vooral handig voor de bestekschrijver om hem te helpen de juiste keuzes te maken.

 

 

Meer weten?

Emile Hensen

Projectmanager

Bel of mail met
RAW-online

De complete en actuele RAW-systematiek is voor iedereen toegankelijk via RAW-online. Neem een abonnement op deze database en u vindt snel wat u zoekt.

© Copyright 2014 CROW