Linked Data Platform

Publiceren van datasets

Op hoofdlijnen onderscheiden we 4 stappen in het publicatieproces:
 
1. De producent levert een dataset aan bij de publicist.
2. De publicist publiceert de dataset in het linked data platform.
3. De publicist zorgt ervoor dat de dataset zichtbaar in de CROW Kennisbank en beschikbaar voor gebruik in apps
4. De consument gebruikt de data uit het Data Platform in eigen apps.
 
Lees meer over de aanleverspecificaties en het datamodel in deze blog.

Datasets aanleveren?

CROW biedt gebruikers de mogelijkheid om eigen datasets aan te bieden en deze op te laten nemen in het Linked Data Platform van CROW.  Daarbij zorgt CROWvoor publicatie van de dataset en toegang voor gebruikers tot de dataset. Om de aangeleverde data in het Linked Data Platform van CROW  op te kunnen nemen moet deze voldoen aan de ‘Aanleverspecificaties objectinformatie’ van CROW. Meer informatie vindt u in de toelichting bij de CROW-datamodellen ‘CSPEC’ en ‘CDOC’ en in het  voorbeeld van een Dataset (‘turtle-bestand’). Deze zijn als bijlage toegevoegd.   

Datasets gebruiken?                

Informatie over het gebruik van de datasets en over de datamodellen is te vinden in de ‘Gebruikersinformatie objectinformatie’ van CROW. U vindt daar ook de gedragscode voor het gebruik van datasets van het CROW. Om toegang te krijgen tot de datasets kunt u contact opnemen met Mark Hofstede of Elisabeth Klören, zie de zijkolom voor contactinformatie.

Scroll naar boven