Submenu openen

Collectief vervoer

Collectief vervoer is een verzamelnaam voor het openbaar vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en ov te water) en het contractvervoer voor doelgroepen (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer, Regiotaxi). We spreken ook wel van collectief personenvervoer. CROW ondersteunt vanuit het KpVV-Meerjarenprogramma overheden met kennis en tools.
Onder decentrale overheden bestaat grote behoefte aan het bundelen van kennis en ervaring op railgebied; er is forse winst te behalen uit kennisontwikkeling en uitwisseling. Hiervoor is sinds 2011 het Expertise Centrum Rail (EC-Rail) actief, waarvoor CROW het projectmanagement voert. EC-Rail helpt hierbij, waardoor opdrachtgevers nog betere keuzes kunnen maken en risico's beheersbaar houden.
In Nederland worden bijna 300 veerdiensten geëxploiteerd. Samen zetten zij jaarlijks tientallen miljoenen personen over. Hiermee leveren de veerdiensten een bijdrage aan het verminderen van congestie en faciliteren en versterken zij toerisme. Het Kennisplatform Personenvervoer over water helpt om elkaars aanpak en successen te delen, van elkaar te leren en makkelijker samen te werken.
In veel regio’s in Nederland denken gemeenten en ov-autoriteiten na over het anders en slimmer organiseren van doelgroepenvervoer, vaak in samenhang met het openbaar vervoer. De zoektocht naar een verdere verbetering van dit vervoer vindt plaats vanuit het streven naar zelfredzaamheid, maar ook onder druk van financiën. Op deze website vindt u alle kennis over doelgroepenvervoer.
De Nieuwsbrief Collectief Vervoer attendeert u op actuele onderwerpen op het gebied van collectief vervoer. Hieronder horen ook de onderwerpen sociale veiligheid, toegankelijkheid en doelgroepenvervoer. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.
 
Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Collectief vervoer.

Nieuws


Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven