Zelfscan ontwerp en beheer Openbare ruimte maken en beheren, een samenspel

Prijs per stuk: € 24,50
Excl. 6% BTW
Bestellen
  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:10 nov 2006
  • Aantal pagina's:20
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 485 4
  • Artikelnummer:242

Deze publicatie en de bijbehorende internetapplicatie helpen uw organisatie om de problemen tussen ontwerpers en beheerders te analyseren. Met de tips en aanbevelingen kunt u de samenwerking verbeteren. U kunt uw situatie online vergelijken met andere organisaties. U ontvangt deze publicatie automatisch in tweevoud: een exemplaar voor een ontwerper en een exemplaar voor een beheerder in uw organisatie.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting
1. Inleiding
Aanleiding / probleemschets
Doel
Proces
Leeswijzer
2. Zelfscan ontwerp en beheer
Spelregels
Opbouw zelfscan
3. Handreiking bij gebruik van de zelfscan
Inventarisatie
Resultaten
Aan de slag
4. Vervolgtraject

© Copyright 2014 CROW