Solve pakket: Bevoorrading

Prijs per stuk: € 105,00
Excl. 6% BTW
Bestellen
 • Productgroep:Drukwerk / Serie
 • Soort:Eenmalige aanschaf
 • Vakgebied(en):Openbare ruimte
 • Datum uitgifte:28 nov 2011
 • Druk:1
 • Artikelnummer:P218-1

Het pakket Bevoorrading bevat een palet aan maatregelen voor het verminderen van de emissies bij het bevoorraden van binnensteden. De publicaties brengen in beeld wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor het invoeren van diverse maatregelen. Daarbij wordt uitvoerig stilgestaan bij de implementatie. Het pakket is onderdeel van de Solve-publicatiereeks ‘Luchtkwaliteit en verkeer’. Het bestaat uit vijf publicaties:

 • 218q Bestelverkeer en luchtkwaliteit
 • 218l Stedelijke distributie, meer dan luchtkwaliteit
 • 218g (Schoon) vrachtverkeer op busbanen
 • 218e Handboek milieuzonering vrachtverkeer
 • 218j Luchtkwaliteit en de vormgeving van laad- en loslocaties


© Copyright 2014 CROW