Seniorenproof wegontwerp

Prijs per stuk: € 52,00
Excl. 6% BTW
BestellenTip: deze publicatie is ook beschikbaar als digitale kennismodule.
Lees meer
  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer & vervoer
  • Datum uitgifte:24 nov 2011
  • Aantal pagina's:112
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 592 7
  • Artikelnummer:309

De komende dertig jaar verdubbelt het aantal senioren. Daarom verdient het ontwerp van logische, veilige en mede op senioren afgestemde infrastructuur meer aandacht. Deze publicatie geeft informatie over functiebeperkingen die bij senioren relatief vaak voorkomen, ontwerpprincipes voor weginfrastructuur en richtlijnen en suggesties over verlichting, markering, bebording en verharding. Daarna gaat de publicatie in op senioren als voetganger, fietser en automobilist. Tot slot vindt u een aantal ‘quick wins’: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn, tegen geringe kosten en met een substantieel effect. Elk hoofdstuk sluit af met voorzieningenbladen. Die bieden concrete oplossingen en maken de wegontwerper duidelijk welke keuze goed past bij seniorenproof wegontwerp.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding
1 Mobiliteit en infrastructuur voor senioren
1.1 Mobiliteitsbehoefte
1.2 Vaardigheden
1.3 Compensatie
1.4 Hulpmiddelen en -voertuigen voor verplaatsing
1.5 Samenvatting
2 Ontwerpprincipes en inrichtingselementen
2.1 Ontwerpprincipes voor seniorenproof wegontwerp
2.2 Verlichting
2.3 Markering en verkeerstekens
2.4 Bebording en bewegwijzering
2.5 Verharding
2.6 Samenvatting
3 Senioren als voetganger
3.1 Vergelijking bestaande richtlijn met wensen senioren
3.2 Standaard ontwerprichtlijnen versus seniorenproof wegontwerp
3.3 Quick wins
3.4 Voorzieningenbladen
V1 Standaardtrottoir – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
V2 Trottoirafrit – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
V3 Voetgangerssluis – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
V4 Voetgangersoversteekplaats – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
4 Senioren als fietser
4.1 Vergelijking bestaande richtlijn met wensen senioren
4.2 Standaard ontwerprichtlijnen versus seniorenproof wegontwerp
4.3 Quick wins
4.4 Voorzieningenbladen
V5 Standaardfietspad – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
V6 Overgang fietsstrook naar fietspad – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
V7 Paaltje op fietspad – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
V8 Fietsoversteek met voorrang – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
5 Senioren als automobilist
5.1 Vergelijking bestaande richtlijn met wensen senioren
5.2 Standaard ontwerprichtlijnen versus seniorenproof wegontwerp
5.3 Quick wins
5.4 Voorzieningenbladen
V9 Parkeren – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
6 Kruispunten en rotondes
6.1 Aandachtspunten seniorenproof ontwerp kruispunten en rotondes
6.2 Ontwerprichtlijnen kruispunten versus seniorenproof wegontwerp
6.3 Ontwerprichtlijnen rotondes versus seniorenproof wegontwerp
6.4 Quick wins
6.5 Voorzieningenbladen
V10 Kruispunten 30 km/h – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
V11 Kruispunten 50 en 70 km/h – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
V12 Afslaan 50 en 70 km/h – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
V13 Voorstartgroen en terugleggen stopstreep – bestaande richtlijn en seniorenproof wegontwerp
V14 Opstelvakken fiets – bestaande richtlijn voor seniorenproof wegontwerp
V15 Opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS) – bestaande richtlijn voor seniorenproof wegontwerp
V16 Enkelstrooksrotonde 50 en 70 km/h – aangepaste richtlijn voor seniorenproof wegontwerp
V17 Tweestrooksrotonde – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
V18 Turborotonde – aangepast voor seniorenproof wegontwerp
Literatuur en websites
Bijlagen:
I Begrippenlijst
II Voertuigkenmerken

© Copyright 2014 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden