Richtlijn drempels, plateaus en uitritten

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:10 nov 2014
  • Aantal pagina's:80
  • Druk:1
  • Artikelnummer:344

De richtlijn drempels, plateaus en uitritten bevat de meest actuele kennis op dit gebied. De kennis helpt de wegbeheerder bij het afwegen van risico’s en bij het maken van de juiste keuze voor een snelheidsremmer. Hierbij wordt rekening gehouden met de integrale omgeving waarin deze wordt aangelegd.

Prijs per stuk: € 44,00
Excl. 6% BTW

Compleet en up-to-date

Naast nieuwe kennis bevat de publicatie 'Richtlijn drempels, plateaus en uitritten' ook kennis uit drie (niet meer leverbare) CROW-publicaties:
 
  • Uitritten en uitritconstructies (publicatie 228, € 32,00)
  • Richtlijn verkeersdrempels (publicatie 172, € 36,50)
  • Richtlijn verkeersplateaus (publicatie 244, € 33,00)

Ook online beschikbaar

De publicatie 'Richtlijn drempels, plateaus en uitritten' is ook beschikbaar via de online kennismodule Wegontwerp Buiten de bebouwde kom (bubeko) en de online kennismodule  Wegontwerp Binnen de bebouwde kom (bibeko)


Erratum juni 2015
Erratum januari 2016
Samenvatting
Inleiding
Deel A Verticale snelheidsremmers
1 Algemene overwegingen bij de toepassing van verkeers drempels
en -plateaus
2 Aanbevolen verkeersdrempels en -plateaus
2.1 Aandachtspunten bij de toepassing van drempels en plateaus 14
2.2 Voertuigcategorieën 17
2.3 Beslisboom verticale snelheidsremmers 20
3 Toepassen van verkeersdrempels en -plateaus
3.1 Toepassing van verkeersdrempels binnen de bebouwde kom
3.2 Toepassing van verkeersdrempels buiten de bebouwde kom
3.3 Verkeersplateaus
3.3.1 Verkeersplateaus binnen de bebouwde kom
3.3.2 Verkeersplateaus buiten de bebouwde kom
3.4 Beheer en onderhoud
3.5 Milieuaspecten
4 Richtlijnen voor de toepassing van verkeersdrempels en -plateaus
5 Aansprakelijkheid
Deel B Uitritten en uitritconstructies
6 Algemene overwegingen en criteria
6.1 Algemene overwegingen
6.2 Criteria
6.2.1 Bestemmingscriterium
6.2.2 Constructiecriterium
7 Richtlijnen/ontwerpeisen voor uitritconstructies
7.1 Ontwerp
8 Praktijktoepassingen
8.1 Woningen, bedrijven
8.2 Parkeerterreinen aan erftoegangswegen of
gebiedsontsluitingswegen
8.3 30 km/h-gebieden en erven
8.4 Overgang erftoegangswegen/gebiedsontsluitingswegen
8.5 Bedrijventerreinen
9 Wettelijke bepalingen en jurisprudentie
9.1 Wettelijke bepalingen
9.2 Jurisprudentie
Literatuur en websites
Bijlagen
I Definitie en bepaling passeersnelheid
II Hoogteprofiel drempel
III Geluid
IV Trillingen
V Luchtkwaliteit
VI Materialen, elementenverharding en fundering
VII Wettelijke (gedrags)regels en bepalingen