Oplaadpunten voor elektrische auto's in de openbare ruimte

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
  • Datum uitgifte:23 okt 2013
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 624 5
  • Artikelnummer:336
Prijs per stuk: € 41,00
Excl. 6% BTW

Elektrisch vervoer is goed voor het milieu en biedt economische kansen. Het aantal elektrische auto’s neemt toe en daarmee groeit ook de vraag naar oplaadpunten. Een groot deel kan op particulier terrein worden gerealiseerd. Maar dit kan niet overal. De publicatie is een handreiking aan gemeenten voor beleidsvorming rond plaatsing en beheer van oplaadpunten in de openbare ruimte.
 
1 Algemeen: elektrische mobiliteit in ontwikkeling
1.1 Elektrische mobiliteit groeit
1.2 Stichting e-laad
1.3 Laadtechnieken
1.4 Interoperabiliteit door eViolin
1.5 Doelstellingen en initiatieven
1.5.1 Initiatieven op lokaal en regionaal niveau
1.5.2 Initiatieven op nationaal niveau
1.6 Achterliggende gemeentelijke beleidsdoelen
1.7 Toekomstperspectief
2 Partijen, rollen en beleidskeuzes
2.1 De gebruikers
2.2 Rollen voor de gemeente en haar eventuele commerciële partners
2.3 Verankering in beleid
2.4 Beleid voor het stimuleren van elektrisch vervoer: de stappen
2.5 De financiële kaders
2.6 De ladder van laden
2.6.1 Toelichting op de treden van de ladder van laden
2.6.2 Kostenbepalende factoren oplaadpuntoplossingen
2.7 Het betalen voor opladen, de werking van het marktmodel
3 Inkoop, eisen en afspraken
3.1 Samenwerking, afspraken en contracten
3.2 De aanbestedingsprocedure
3.3 Modelovereenkomst
3.4 Elektrotechnische vereisten en systeemeisen
3.5 Veiligheid elektriciteit
4 Aanvraagprocedure voor de gebruiker
4.1 Aanvragen door e-rijders
4.1.1 Het loket
4.1.2 Het toetsen van de aanvraag
4.1.3 Het toetsen/selecteren van de locatie
4.1.4 Het verkeersbesluit en akkoord
4.1.5 Voorbereidingen realisatie
4.1.6 Realisatie
4.2 Plaatsing van het oplaadpunt in een (gemeentelijke) parkeergarage
4.3 Oplaadpunten op andere locaties
5 Locatie en inrichting
5.1 Locatiekeuze
5.2 Inrichting van de locatie van het oplaadpunt
5.2.1 Inrichting van het oplaadpunt: ruimtelijk
5.2.2 Bebording
5.3 Oplaadpunten in parkeergarages
6 Beheer, onderhoud en handhaving
6.1 De beheertaak
6.2 Handhaving
Literatuur
Afkortingen
Bijlagen
I Voorbeeld opdracht-omschrijving bij aanbesteding
II Voorbeeld contract
III Voorbeeld verkeersbesluit
IV Voorbeeld richtlijn
Ook beschikbaar: Online Kennismodule