Materialen in (constructieve) ophogingen en aanvullingen

Prijs per stuk: € 59,00
Excl. 6% BTW
BestellenTip: deze publicatie is ook beschikbaar als digitale kennismodule.
Lees meer
  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur
  • Datum uitgifte:01 nov 2009
  • Aantal pagina's:176
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 543 30
  • Artikelnummer:281

Deze publicatie bevat een systematiek om alternatieven voor zand in (constructieve) ophogingen en aanvullingen te beoordelen. Met de systematiek kunt u op basis van materiaaleisen alternatieven voor zand kiezen. U kunt bijvoorbeeld bepalen of een materiaal in een bepaalde constructie geschikt is. Ook kunt u op de markt beschikbare materialen toetsen aan de eisen die gesteld worden voor de gekozen toepassing.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding
1 Systematiek
1.1 Toepassingsmogelijkheden
1.1.1 Beschrijving
1.1.2 Constructie-onderdelen
1.2 Oplossingsvrij specificeren
1.2.1 Piramide van eisen
1.2.2 Type materialen
1.2.3 Werking systematiek
1.2.4 Voorbeeldbeoordelingen
2 Bekende alternatieve materialen
2.1 Natuurlijke grondstoffen
2.1.1 Klei
2.1.2 Gemengde grond
2.1.3 Gerijpte baggerspecie
2.1.4 Veen
2.1.5 Leem/keileem/löss/stol (berggrind)
2.2 Bouwstoffen
2.2.1 Zeef en (graniet)brekerzanden
2.2.2 AVI-bodemas
2.2.3 LD-slakken/hoogovenslakkenzand
2.2.4 Thermisch gereinigde grond
2.2.5 Granulaat afkomstig van een thermische verwerkingsinstallatie
2.2.6 (Gereinigde) railballast
2.2.7 Immobilisaten
2.2.8 Verbeterde en/of gestabiliseerde grond
2.3 Lichtgewichtmaterialen
2.3.1 Bims
2.3.2 Flugsand
2.3.3 E-bodemas
2.3.4 Geëxpandeerde kleikorrels
3 Uitvoeringsaspecten
3.1 Cohesieve materialen
3.1.1 Klei
3.1.2 Gemengde grond
3.1.3 Veen
3.1.4 Leem
3.1.5 Löss
3.1.6 Keileem
3.1.7 Rijping
3.2 Loskorrelige materialen
3.2.1 Zeef en (graniet)brekerzanden
3.2.2 Hoogovenslakkenzand
3.2.3 Thermisch gereinigde grond
3.2.4 Bims
3.2.5 Geëxpandeerde kleikorrels
3.3 Alternatieve materialen
Literatuur
Lijst van afkortingen, verklaringen en overzicht tabellen
Bijlage 1 toepasbaarheid materialen

© Copyright 2014 CROW