Luchtkwaliteit en de vormgeving van laad- en loslocaties

Prijs per stuk: € 33,00
Excl. 6% BTW
Bestellen
  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:26 feb 2010
  • Aantal pagina's:52
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 540 8
  • Artikelnummer:218J

Met de maatregel die deze publicatie beschrijft, kunnen de emissies die veroorzaakt worden bij het bevoorraden van winkels gereduceerd worden. De publicatie geeft diverse handreikingen voor het optimaal inrichten en gebruiken van laad- en loslocaties. Centraal hierbij staat de knelpunten- en oplossingenmatrix. Daarin zijn veel voorkomende knelpunten met bijbehorende oplossingsrichtingen opgenomen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
1 Laad- en loslocaties en luchtkwaliteit
1.1 Achtergrond Solve-programma
1.2 Doel publicatie
1.3 Aanleiding vormgeving laad- en loslocaties
1.4 De maatregel en de effecten in het kort
1.5 Leeswijzer
2 De luchtkwaliteitsproblematiek kort toegelicht
2.1 Eisen aan de luchtkwaliteit
2.2 Focus op verkeersmaatregelen
2.3 Het Solve-programma
3 De vormgeving van laad- en loslocaties
3.1 Belang van de maatregel
3.2 De vier categorien laad- en loslocaties
3.3 Omstandigheden voor aanpassing inrichting
3.4 Achterhalen knelpunten en oplossingen
3.5 Overige oplossingsrichtingen
4 Effecten van de maatregel
4.1 Uitkomsten luchtkwaliteitsberekeningen
4.2 Casussen
4.3 Berekening effecten op de luchtkwaliteit
4.4 Wat zijn de overige effecten?
4.5 Resultaten in perspectief
5 Implementatie
Literatuur en websites
Bijlagen
I Toelichting op het Solve-programma
II Voorbeelden
III Berekeningen praktijkgerelateerde casussen 1 t/m 3
IV Berekeningen casus 4 referentiesituaties

© Copyright 2014 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden