Leidraad gladheidsbestrijdingsplan

  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Vakgebied(en):Infrastructuur, Openbare ruimte
  • Datum uitgifte:01 sep 2006
  • Aantal pagina's:56
  • Druk:1
  • ISBN:90 6628 476 5
  • Artikelnummer:236

Wilt u hulp bij het adequaat aanpakken van gladheidsbestrijding? De ‘Leidraad gladheidsbestrijdingsplan’ beschrijft de onderdelen die een rol spelen bij het bepalen van het beleid en bij de uitvoering.

Prijs per stuk: € 37,00
Excl. 6% BTW

Aan de hand van vijf processtappen stelt u een gladheidsbestrijdingsplan op. Het plan maakt voor elk winterseizoen inzichtelijk wie op welk moment met de uitvoering is belast.
Woord vooraf
Inleiding
1 Procesvoorbereiding
1.1 Inleiding
1.2 Kader voor beleidsplan
1.3 Integrale visie gladheidsbestrijding
1.4 Organisatie en besluitvorming
2 Beleidsplan
2.1 Inleiding
2.2 Evaluatie bestaande situatie
2.3 Uitgangspunten voor beleidsplan
2.3.1 Uitwerking integrale visie
2.3.2 Strooimethodiek en signaleringsmethode
2.3.3 Communicatie en informatie
2.3.4 Eigen beheer of uitbesteding?
2.4 Afwegingskader
3 Uitvoeringsplan
3.1 Inleiding
3.2 Opbouw uitvoeringsplan
4 Evaluatie uitvoeringsplan
4.1 Inleiding
4.2 Onderwerpen voor evaluatie
Literatuur
Bijlagen:
Bijlage I Juridische aspecten
Bijlage II Arbo-aspecten
Bijlage III Prioriteitentabel gladheidsbestrijding
Bijlage IV Inhoudsopgave beleidsplan
Bijlage V Inhoudsopgave uitvoeringsplan
Ook beschikbaar: Online Kennismodule