Basiskenmerken wegontwerp Categorisering en inrichting van wegen

Prijs per stuk: € 52,00
Excl. 6% BTW
Bestellen
  • Productgroep:Drukwerk / Publicatie
  • Soort:Eenmalige aanschaf
  • Datum uitgifte:08 okt 2012
  • Aantal pagina's:72
  • Druk:1
  • ISBN:978 90 6628 609 2
  • Artikelnummer:315

Deze publicatie wordt ook online aangeboden in de gratis Kennismodule Basisinformatie wegontwerp. Bij aanschaf van een Kennismodule Verkeer & Vervoer ontvangt u deze gratis. De gratis kennismodule is niet los te bestellen.

De basiskenmerken wegontwerp zijn elementen die altijd aanwezig of juist afwezig moeten zijn in het wegontwerp om dit tot een verkeersveilig ontwerp te maken. Een verkeersveilig wegontwerp is herkenbaar voor de weggebruiker en ondersteunt het veilig functioneren van de weg. De categorisering van wegen en de basiskenmerken van wegontwerp zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat de resultaten van beide activiteiten zijn gebundeld in een publicatie. Deze publicatie vormt een nieuwe kapstok voor verkeerskundig ontwerp van de Nederlandse wegen. De basiskenmerken wegontwerp vormen de verbindende schakel tussen de wegcategorisering en de vormgeving zelf.

Deze publicatie vervangt CROW-publicatie 116 ‘Categorisering van wegen op duurzaam veilige basis’ en CROW-publicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur‘. Beide publicaties zijn niet meer te bestellen in onze webshop.

Inhoudsopgave

Inleiding
1 Categorisering van wegen
1.1 De basis van wegcategorisering
1.1.1 De principes van Duurzaam Veilig
1.1.2 Functies van wegen
1.1.3 Functionele eisen voor een duurzaam veilig wegennet
1.1.4 Problematiek van gebiedsontsluitingswegen
1.1.5 Omgevingsinvloed: nieuw element binnen de categorisering
1.1.6 Veilige snelheden en geloofwaardige snelheidslimieten
1.1.7 Koppeling wegcategorieën aan snelheid en omgevingsinvloed
1.2 Werkwijze wegcategorisering
1.2.1 Functionele indeling wegennet
1.2.2 Veilige snelheid en geloofwaardige snelheidslimieten en inrichting
1.2.3 Toetsing aan andere beleidsterreinen en maken keuze(n)
1.3 Uitwerking componenten wegcategorisering
1.3.1 Functionele indeling wegennet
1.3.2 Veilige snelheid en geloofwaardige snelheidslimieten en inrichting
1.3.3 Toetsing aan andere beleidsterreinen en maken keuze(n)
1.4 De tram in de wegcategorisering
1.4.1 Positie van de tram in Duurzaam Veilig
1.4.2 De tram in de wegcategorisering
2 Basiskenmerken wegontwerp
2.1 Status en bestuurlijke verankering
2.2 Basiskenmerken wegontwerp: schakel tussen wegcategorie en ontwerp
2.3 Basiseisen, basiskenmerken en wegontwerp
2.3.1 Basiseisen
2.3.2 Basiskenmerken
2.3.3 Wegontwerp
2.3.4 Samenhang
2.4 Uitwerking basiskenmerken wegontwerp
2.4.1 Basiskenmerken
2.4.2 Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
2.4.3 GOW binnen de bebouwde kom
2.4.4 ETW buiten de bebouwde kom
2.4.5 GOW buiten de bebouwde kom
2.4.6 RSW buiten de bebouwde kom
2.4.7 Samenvatting wegkenmerken
2.5 Overgangen
2.6 Kruispunten
Literatuur
Definities, begrippen en afkortingen

© Copyright 2014 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden