Kennisclusters

Onze zes vakgebieden verdelen we onder in drie kennisclusters. Deze kennisclusters beheren kennis en zorgen voor aansluiting met de dagelijkse praktijk in de sector. Hier ligt de focus op onderwerpen die leven in de sector en aandacht vragen.

De kennisclusters werken samen met de ondersteunende afdelingen van CROW om de kennis te verspreiden in de markt. De kennisclusters zijn:

  • Aanbesteden en Contracteren
  • Verkeer en Vervoer
  • Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

 

Wim van Tilburg

Hoofd kenniscluster 'Verkeer en Vervoer'

"Dankzij de integratie in CROW kunnen het KpVV en het Fietsberaad nog beter dan voorheen de decentrale overheden bedienen."

Ad van Leest

Hoofd kenniscluster 'Aanbesteden en Contracteren'

"Naast RAW, beheren en ontwikkelen we ook andere ondersteunende kennis en instrumenten op het gebied aanbesteden en contracteren."

Robert Stuurman

Hoofd kenniscluster 'Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

"Als je stiller asfalt wilt, of meer hergebruik, stuit je onontkoombaar op technische vraagstukken. En die vraagstukken lossen we graag op."

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven