Over CROW

CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen we samen met externe professionals die kennis met elkaar delen en toepasbaar maken voor de praktijk.

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimteverkeer en vervoer en werk en veiligheid. Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden en contracteren
 
In samenwerking met de praktijk zorgen wij voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen in het dagelijks werk van professionals. Zie ons als knooppunt tussen beleidsmakers, ontwerpers, uitvoerders, onderzoekers en adviseurs van zowel de overheid als uit het bedrijfsleven. Lees wie onze partners zijn.

Werkgroepen

Wij werken samen met externe professionals in werkgroepen en bundelen op deze manier kennis. Dit betekent dat we kennis ontwikkelen, kennis beheren en we bevorderen dat de praktijk deze kennis ook daadwerkelijk toepast. Want daar draait het om: kennis direct toepasbaar maken voor de praktijk. We zorgen ervoor dat we op het juiste moment en op de juiste plaats dátgene aanreiken waar de praktijk naar uitkijkt, en op dat moment behoefte aan heeft. Wij ondersteunen het proces, leggen de kennis vast in producten en diensten en verspreiden deze.

Producten voor de praktijk

De producten en diensten van CROW moeten natuurlijk de mensen bereiken die het nodig hebben voor hun werk. Daar zorgen wij dus ook voor. Denk bijvoorbeeld aan:

Ontwikkeling van een netwerkorganisatie

Hoe ontplooit CROW zich? Lees over de ontwikkeling van een netwerkorganisatie.

Contact

CROW

Algemene informatie

Bel of mail met
  • 0318-695300
  • klantenservice@crow.nl
  • CROW

© Copyright 2014 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden