Mobiliteitsscan: razendsnel inzicht in bereikbaarheid

 • Productgroep:Tool
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Verkeer en Vervoer
 • Eenheid:User per jaar

Steeds vaker is inzicht nodig in verkeerssituaties op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hierbij gaat het om vragen zoals: wat is de huidige verkeerssituatie? Welke ontwikkelingen komen eraan? Wat voor maatregelen kunnen we treffen en wat zijn daarvan effecten? Wordt het beoogde doel bereikt? De online tool ‘Mobiliteitsscan’ ondersteunt verkeers- en mobiliteitsprofessionals in dit proces. De scan geeft online inzicht en toont visueel en cijfermatig de effecten en resultaten van ingevoerde maatregelen met als resultaat het vinden van de beste oplossing.

U kunt dit product helaas niet via onze webshop bestellen. Wilt u meer informatie? Onze klantenservice helpt u graag verder.

Voordelen en kenmerken

 • Maakt de effecten van beleid en maatregelen inzichtelijk
 • Spoort de oorzaken en gevolgen van problemen en verkeersknelpunten op
 • Geeft spelenderwijs inzicht in de gevolgen van ruimtelijke- en mobiliteitsingrepen
 • Zorgt voor duidelijke communicatie met burgers en bestuurders door visuele presentatie
 • Bespaart kosten, doordat u zelf analyses en berekeningen maakt
 • Inclusief Nederlands Regionaal Model (NRM)

Wat kan de Mobiliteitsscan voor u betekenen?

Wat kan de Mobiliteitsscan voor uw organisatie betekenen? Bekijk deze video over de werking in vogelvlucht.Met de Mobiliteitsscan zijn al ruim 3.500 scenario's doorgerekend. Bekijk een aantal scenario's hieronder:

 1. Ketenmobiliteit - Wat is de beste plek voor Park and Ride, P+Fiets?
 2. Model split - Wat is het effect van verbetering van ov-, fiets- of autobereikbaarheid?
 3. Bereikbaarheidsindicator - Inzicht in deze indicator met behulp van heldere dartdiagrammen.
 4. Wegwerkzaamheden - Wat zijn gevolgen van tijdelijke vermindering van de capaciteit van een weg?
 5. Locatiekeuze - Wat is de beste locatie voor een winkelcentrum of nieuw grootwinkelbedrijf?
 6. Investeringsskeuzes - Er is financiering voor één tunnel (brug/weg), welke locatie is het beste?
 7. Knelpunten-analyse - Welke trajecten zorgen voor de grootste vertragingen?
 8. Effect maatregelen - De vertraging op een kruispunt neemt x% af, wat levert dat op?
 9. Selected link - Waar komt het verkeer vandaan, en waar gaat het verkeer naar toe?
 10. Milieu-effecten - Wat is het effect van maatregelen op NOx, PM10, CO2 en geluid?

Samen werken aan bereikbaarheid

De Mobiliteitsscan ondersteunt tevens de toepassing van de bereikbaarheidsindicator uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. CROW wil samen met het Rijk de Mobiliteitsscan dan ook gebruiken bij de bereikbaarheidsindicator, Beter Benutten, MIRT-processen en mogelijk ook bij MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse).

Voor wie?

De Mobiliteitsscan is voor medewerkers die bij de (de)centrale overheid werkzaam zijn in het vakgebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Ook ingenieurs- en adviesbureaus kunnen de Mobiliteitsscan (in opdracht van overheidsorganisaties) gebruiken.

De prijs van de Mobiliteitsscan is afhankelijk van de licentievorm (jaarlicentie of projectlicenite) en de keuze uit een aantal optionele modules. Een licentie geeft recht op updates, basis-ondersteuning door de helpdesk en elke vijf jaar een import van het basisscenario. Verken de Mobiliteitsscan met de fictieve stad Mobilopolis of vraag een vrijblijvende demonstratie aan. Bel Robert-Jan van den Berg, 0318 - 695300 of mail naar RobertJan.vandenBerg@crow.nl.

Terugblik informatiebijeenkomst

Op 19 maart 2015 vond in Antropia te Driebergen de Mobiliteitsscan Informatiebijeenkomst plaats. Deelnemers beoordeelden de bijeenkomst met het rapportcijfere 7,6. Bekijk een kort verslag en dowload presentaties.
Bekijk de terugblikpagina
CROW-Mobiliteitsscan ondersteunt veelheid aan mobiliteitsvraagstukken
Bekijk op de website van Verkeerskunde het artikel over het gebruik van de Mobiliteitsscan binnen gemeenten.
Lees verder