Abonnement gebruik Past Performance

 • Productgroep:Kennistoepassing
 • Soort:Abonnement
 • Vakgebied(en):Aanbesteden, Contracteren
 • Eenheid:User per jaar

De website www.past-performance.nl ondersteunt het gebruik van de Past Performance systematiek. De website bevat informatie over de systematiek zelf en biedt ondersteuning bij het toepassen ervan.

Kies abonnement:

Openbaar en besloten gedeelte

De website www.past-performance.nl bevat informatie over de systematiek zelf en het toepassen ervan. Denk daarbij aan de te volgen procedure en vragen- en beoordelingsformulieren. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar. Daarnaast bevat de website een besloten gedeelte. Hierin wordt het gebruik van de vragenlijsten ondersteund en delen aangesloten aanbestedende diensten beoordelingen met elkaar.
 

Toegang tot besloten gedeelte

Voor gebruik van het besloten gedeelte dient u een abonnement af te sluiten. De abonnementskosten zijn € 515,- per organisatie per jaar plus € 515,- eenmalig inschrijfgeld.

Verificatie

Bij het afsluiten van het abonnement geldt een wachttijd van circa 2 werkdagen. CROW gebruikt deze tijd om uw accountgegevens te verifiëren i.v.m. de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie. Na verificatie van uw gegevens ontvangt u van ons uw inloggegevens.
 

Gedragscode

Om aan het voornaamste doel van Past Performance, het verder professionaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, te voldoen is een gedragscode opgesteld. De gedragscode regelt het zorgvuldig en uniform gebruik van de systematiek en website en is verplicht voor elke gebruiker. Bij de eerste keer dat u inlogt en Past Performance wilt gebruiken, zal gevraagd worden de gedragscode te lezen en te accepteren.
 
De gedragscode heeft tot doel:
 
 • ervoor te zorgen dat Past Performance op een juiste wijze wordt toegepast door de deelnemende organisaties en gebruikers (verbetering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een project)
 • de vragenlijsten zo objectief en transparant mogelijk te bespreken en in te vullen (komen tot een zo objectief mogelijke beoordeling)
 • ervoor te zorgen dat deelnemende organisaties ook zelf actief beoordelingen toevoegen en niet alleen de beoordelingen van andere organisaties gebruikt
 • dat de beoordelingen niet op een verkeerde wijze worden gebruikt (misbruik of fraude)
 
Een belangrijk onderdeel van de gedragscode is een zorgvuldige, uniforme en integere wijze van toepassing ervan. Voordat u beoordelingen met andere organisaties kunt delen, dient u aan de volgende eisen te voldoen:
 
 • Elke gebruiker aan opdrachtgeverszijde dient met succes een cursus ‘Past Performance’ te hebben afgerond.
 • Binnen een termijn van 1 jaar is geen sprake geweest van een klacht van een opdrachtnemer over de toepassing van de systematiek die door de opdrachtgever, een mediator of een geschillencommissie gegrond is verklaard.
 • De opdrachtgever toont aan de systematiek minimaal 5 maal juist te hebben toegepast
  of
  De opdrachtgever dient tenminste 1 jaar ervaring te hebben opgedaan met de systematiek van Past Performance en heeft in deze periode aangetoond de systematiek minimaal 3 maal juist te hebben toegepast.
 
CROW ziet hierop toe. Na deze periode worden beoordelingen gedeeld met de andere deelnemende organisaties.
Download de gedragscode »

Let op: dit is een organisatieabonnement. Lees meer over deze abonnementsvorm.