Kenniscoach Bas Doms

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zodanig ondersteunen dat voor beiden een zo optimaal mogelijke samenwerking ontstaat, dat is waar ik voor ga. Contracten zijn dan ook geen doel op zich maar, bij juiste toepassing, een kordaat middel om dat resultaat te bereiken wat voor ogen staat.

Implementatie van samenwerkings- en contractvormen

In mijn werk zie ik de ontwikkeling om van RAW / UAV meer te gaan verbreden naar geïntegreerde contractvormen. Met als resultaat dat opdrachtgevers een meer regisserende rol krijgen en dat de wens van marktpartijen om innovatievere oplossingen aan te dragen, nog meer ruimte krijgt. Opdrachtgevers hebben steeds vaker de behoefte om op contractniveau keuzes te maken over ‘welke taken wil ik expliciet opdragen’ en ‘welke taken kan ik met een gerust hart bij de marktpartijen neerleggen? Dit leidt tot toename van het gebruik van hybride contracten. Mijn persoonlijke ervaring en motivatie zorgt er voor dat ik u kan coachen bij het maken van keuzes omtrent deze maar ook andere contractvormen. Ik fungeer als klankbord bij het opstellen van RAW bestekken / UAV-GC contracten / hybridecontracten en bemiddel tussen partijen in het geval van bijvoorbeeld conflictsituaties of interpretatieverschillen van het contract.

Verschuiving risico’s en verantwoordelijkheden

Doordat risico’s en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever meer en meer naar de opdrachtnemer verschuiven  veranderen de rollen en samenwerkingsvorm. Dit vergt een bewustzijn van beide partijen waarbij het nog meer aankomt op samenwerking, communicatie en vertrouwen. Als coach kan ik makkelijk schakelen tussen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van zowel opdrachtgevers als van opdrachtnemers. en vind ik het een enorme uitdaging om te acteren in het spanningsveld van de harde contractkant enerzijds en de zachte kant van samenwerking en vertrouwen anderzijds.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven