Qbuzz koploper op gebied van KAR 18 apr 2017

  Vervoerders en wegbeheerders werken samen in de KAR Geo Tool om voorrang bij verkeerslichten in te regelen. In de praktijk werkt dit nog niet vlekkeloos. Belangen van wegbeheerders en vervoerders lijken vaak verschillend. De wegbeheerders van gemeente Utrecht en vervoerder Qbuzz losten dit op door een nieuwe samenwerking te definiëren. En die blijkt succesvol! Michael Uppelschoten, verantwoordelijk voor KAR bij Qbuzz, vertelt hier meer over.
   
  Michael werkt inmiddels drie jaar met de KAR Geo Tool. “Als chauffeur maakte ik me al lange tijd druk over de manier waarop verkeerslichten ingeregeld waren. Het is vervelend als de bus te laat voorrang krijgt en je alsnog moet remmen. Tegelijkertijd is het voor andere weggebruikers storend als een voorrangslicht heel lang op wit staat en ze onnodig moeten wachten. Dat kan problemen met de doorstroming van het verkeer opleveren. Toen Qbuzz de concessie won ben ik door hen gevraagd om te helpen met het opzetten van KAR in het nieuwe concessiegebied. Hartstikke leuk natuurlijk. In Utrecht waren tientallen kruisingen niet op de juiste manier in het Geo Tool gezet of ontbraken zelfs volledig. Daarnaast moesten er afspraken gemaakt en standaarden opgesteld worden over hoe om te gaan met complexe situaties. Want wat doe je bijvoorbeeld als een halte tussen het aan- en afmeldpunt in ligt?” Kortom, er moest een grote inhaalslag gemaakt worden.
   
  Nieuwe samenwerking
  Volgens de officiële afspraken zijn wegbeheerders verantwoordelijk voor het vastleggen van de aan- en afmeldpunten in het Kar Geo Tool. In de praktijk blijkt echter dat er een kloof zit tussen de wegbeheerders- en vervoerderskant. Michael: “Ik was tot in de treuren bezig met communiceren welke wijzigingen de wegbeheerder door moest voeren. Dat kostte mij veel tijd en vergde ook veel van de beschikbare capaciteit van de wegbeheerder. En KAR is niet het enige wat deze mensen moeten doen. Uiteindelijk waren we drukker met communiceren naar elkaar dan dat het resulteerde in een beter Geo Tool.” Dat moest anders, vonden beide partijen. De wegbeheerders van gemeente Utrecht en vervoerder Qbuzz definieerden een nieuwe samenwerking die succesvol blijkt. Michael kreeg het vertrouwen van de wegbeheerders nam de taken van hen over. “Ik heb passie voor mijn vak. Dat viel de wegbeheerders ook op. Ze zagen ook wel in dat ik hier niet alleen zit om alle bussen voorrang te geven. We willen echt kwaliteitsslagen maken. De verkeerssituaties moeten voor alle weggebruikers veilig en zo goed mogelijk geregeld zijn. Dat is het gezamenlijke doel dat we voor ogen hebben.”
   
  Automatisch inlezen
  Niet alleen op gebied van samenwerken heeft Qbuzz grote stappen gezet. Ook op technisch gebied loopt de vervoerder vooruit. Michael: “Dagelijks is er een export beschikbaar van de data uit de KAR Geo Tool. Eens per twee krijgen de boardcomputers een update en wordt ook de meest recente export uit de Geo Tool ‘s nachts afgestort in de bordcomputers hier op het garageterrein.” De software van Qbuzz leest de export uit de KAR Geo Tool automatisch in. Op veel andere plaatsen worden de gegevens uit de Kar Geo Tool nog handmatig overgezet naar het systeem van de vervoerder. Dat maakt het risico op fouten hoger en efficiënt is het zeker niet.

  Visie vanuit de praktijk
  Michael houdt zich zo’n drie dagen per week bezig met KAR. De overige dagen rijdt hij zelf op de bus, vertelt hij. “Dit werk kun je niet alleen achter je bureau doen. Ik ben van mening dat je pas echt kwaliteit neer kan zetten als je een visie hebt vanuit de praktijk. Als ik op de bus zit heb altijd een notitieblokje bij me. Na elke dienst heb ik wel een aantal krabbels of kruispunten die ik na moet kijken. Je bent er uiteindelijk altijd mee bezig.” Doordat Michael ook op de chauffeurs werkvloer te vinden is heeft hij veel contact met zijn collega’s. “Iedereen weet me te vinden, ik krijg van alles van hen door. Soms denk ik weleens dat ik alleen maar naar klachten of problemen zit te luisteren. Maar als je kijkt wat er de afgelopen jaren allemaal verbeterd is, dan weet je dat het niet voor niets was.”

  Maak kennis met de KAR Geo Tool
  CROW-NDOV stelt de tool gratis beschikbaar. Overweegt u om gebruik te maken van de KAR Geo Tool? Wij geven gratis introductieworkshops om de tool te leren kennen. Kijk ook eens op onze website: https://www.crow.nl/ndov/kar-1

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW

>