Module Verkeersveiligheid

  • Productgroep: Cursus

Elk verkeersslachtoffer is er één teveel. Daarom worden er veel maatregelen genomen voor een betere verkeersveiligheid. U leert welke principes er ten grondslag liggen aan Duurzaam Veilig en hoe u deze vertaalt naar beleid en maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast leert u welke methoden er zijn om verkeersonveiligheid te analyseren en wanneer welke methode wordt toegepast. Ook leren we u hoe een objectieve ongevalsanalyse wordt uitgevoerd en hoe subjectieve onveiligheidgevoelens in beeld kunnen worden gebracht. Tot slot wordt aandacht besteed aan het interpreteren van de uitkomsten van een ongevalsanalyse en het vertalen hiervan naar maatregelen. Deze kunnen bijvoorbeeld als input dienen voor een verkeersveiligheidsplan.

 
€ 1.100,00
excl. % btw
U kunt zich hier inschrijven.
Simone Magendans
Medewerker Service & Realisatie
Samenwerking

Nieuwsbericht
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven