Verkeer en milieu

Prijs per stuk: € 0,00

Excl. 21% BTW

 • Productgroep: Opleiding
 • Vakgebied(en): Verkeer & vervoer

Wat is de invloed van wegverkeer op het milieu en de gezondheid? In deze cursus krijgt u inzicht in milieuvraagstukken die samenhangen met verkeer en vervoer. Maar ook kennis van effecten die het wegverkeer heeft op macro-, micromilieu en woonomgeving. U leert om te toetsen aan wettelijke normen en komt beter beslagen ten ijs in overlegsituaties over milieuvraagstukken.

Wat leert u van deze cursus?

 • Inzicht en kennis in milieuvraagstukken die samenhangen met het verkeer en vervoer
 • Inzicht in negatieve effecten die het wegverkeer heeft op het lokale milieu en het milieu op groter schaalniveau
 • Kennis van de gereedschappen waarmee u de omvang en ernst van milieuhinder kan bepalen (ook in relatie tot de wettelijke normen)
 • Inzicht in mogelijke (verkeers)maatregelen om de milieuproblemen aan te pakken

Voor wie is deze cursus?

De cursus is geschikt voor iedereen die zijn inzicht in milieuvraagstukken in relatie tot verkeer en vervoer wil vergroten. Ook als u geen verkeerskundige opleiding heeft gevolgd, maar wel werkervaring heeft op dit terrein, bent u van harte welkom. Een vooropleiding op mbo-4-niveau met wiskunde is gewenst.
 

Opleiding Verkeerskunde

Deze cursus maakt deel uit van de CROW Opleiding Verkeerskunde.

 

Praktische informatie

Programma en inhoud

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Luchtverontreiniging en geluidshinder door wegverkeer
 • Externe veiligheid
 • Effecten van wegverkeer op het macromilieu (klimaat)
 • Milieuwetgeving
 • Milieubeleid
 • Onderzoek en maatregelen

 

Werken aan milieu-oplossingen

'Vervuilde lucht komt door fijn stof en stikstofdioxiden (NO2). Maar ook geluidsoverlast draagt bij aan milieu-  en gezondheidsproblemen. De belangrijkste oorzaak is het auto- en vrachtwagenverkeer. Wat zijn de problemen precies? Hoe verhouden zich deze zich tot Europese wet- en regelgeving? Wat zijn maatregelen die verkeersdeskundigen kunnen nemen? Wat zou u voor oplossing kiezen?'

Ik geef het werkcollege duurzame mobiliteit van de cursus Verkeer en milieu. Daarnaast werk ik als adviseur Verkeer en Milieu bij Rijkswaterstaat. 

De heer ir. Marien G. Bakker

De essentie van luchtkwaliteitsonderzoek

'Als cursist krijgt u inzicht in de methodes van luchtkwaliteitsonderzoek en het beoordelen van het resultaat. Ook leert u valkuilen herkennen. Hierdoor voorkomt u fouten en bepaart u tijd. Door middel van casussen krijgt u inzicht in de structuur van besluitvorming over verkeer in combinatie met luchtkwaliteit.' 

Ik geef het werkcollege over luchtkwaliteit van de cursus Verkeer en milieu. Daarnaast werk ik als senior adviseur op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie bij Advies- en ingenieursbureau Tauw.

De heer mr. ir. Berend Hoekstra

 

Kies uw startdatum

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met

© Copyright 2014 CROW - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden