Verkeer en beleid

Prijs per stuk: € 1.315,00

Excl. 21% BTW

 • Productgroep: Opleiding
 • Vakgebied(en): Verkeer & vervoer

Leer in deze cursus meer over de beleidsaspecten binnen verkeer en vervoer. Deze cursus is herzien.


Wat leert u van deze cursus?

 • Een ondersteunende rol spelen bij het ontwikkelen van beleid
 • Beleidsnota’s begrijpen en vertalen naar de eigen organisatie
 • Een vertaalslag maken van beleid naar uitvoering
 • Plannen, procedures en wetgeving plaatsen in de beleidsontwikkeling binnen uw organisatie
 • Raakvlakken tussen verkeer en vervoer en andere beleidsterreinen herkennen

Voor wie is deze cursus?

De cursus is geschikt voor iedereen die meer wil weten over beleidsaspecten binnen verkeer en vervoer. Ook als u geen verkeerskundige opleiding heeft gevolgd, maar wel werkervaring heeft op dit terrein, bent u van harte welkom. Een vooropleiding op mbo-4-niveau is gewenst.

Praktische informatie

 • Vorm: schriftelijke cursus met drie werkcolleges
 • Duur: 16 weken, 6-8 uur zelfstudie per week
 • Prijs inclusief: cursusmateriaal en certificaat
 • Algemene leveringsvoorwaarden CROW

Programma en inhoud

Aanpak van verkeersproblemen, parkeerproblemen, verkeers(on)veiligheid vraagt om gedegen beleid. Deze schriftelijke cursus geeft een actueel overzicht van de thema’s en de achtergronden van het huidige verkeers- en vervoersbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. U ontvangt handreikingen voor het onderzoek dat nodig is om tot beleid te komen. En ten slotte wordt het kader waarbinnen beleid gemaakt kan worden, behandeld. Hoe dat in de praktijk kan uitpakken op lokaal niveau staat centraal in een inhoudelijke case die tijdens werkcolleges aan bod komt.

Opleiding Verkeerskunde

Deze cursus is een module van de CROW Opleiding Verkeerskunde. De opleiding bestaat uit acht modules. Na het volgen en met voldoende resultaat afronden van elke module ontvangt u een certificaat. De acht certificaten geven recht op het CROW diploma Verkeerskunde.
 

Omzetten kennis naar praktijk

'Hoe wordt vanuit de verkeerskunde (kennis, inzichten en onderzoeken) bijgedragen aan beleidsontwikkelling? In deze cursus bespreken wij deze facetten. Kern is het omzetten van kennis naar de praktijk. Dit doen wij door te oefenen met een praktijkopdracht.' 

Maak kennis met de docent

Naast het verzorgen van werkcolleges van deze opleiding ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng als regiomanager Zuid-Nederland. Door deze combinatie blijft ik 'feeling' houden met de markt. Hierdoor breng ik kennis uit de praktijk helder en begrijpelijk over naar deelnemers van deze cursus.
De heer ing. Ben Peters
 

Kies uw startdatum

  • Programma
  • 02-10-2014: Werkcollege 1 / 13.30 - 16.30 uur
  • 06-11-2014: Werkcollege 2 / 13.30 - 16.30 uur
  • 27-11-2014: Werkcollege 3 / 13.30 - 16.30 uur
  • 10-12-2014: Examen / 09.30 - 12.30 uur

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker realisatie & service

Bel of mail met
Educatie | Praktijkervaring

'Zowel kennis over de inhoud als kennis van het proces komen prachtig samen.' 

Docent ing. Ben Peters over de cursus Verkeer en beleid.

© Copyright 2014 CROW