CROW Summer School: Assetmanagement Assetmanagement voor Openbare Ruimte en Infrastructuur

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Infrastructuur

Assetmanagement ondersteunt professionals die werkzaam zijn bij overheidsorganisaties en omringende partijen bij het efficiënt en effectief beheren van de openbare ruimte en infrastructuur. Deze Summer School-leergang over assetmanagement is een compact en intensief leertraject van vijf aaneengesloten dagen waarbij u naast de basisprincipes ook leert over het toepassen van assetmanagement in de praktijk.

Prijs per stuk: Gratis

Momenteel zijn er geen beschikbare data

Wat leert u tijdens deze cursus?

 • Basisprincipes en beginselen van assetmanagement
 • Bijdrage van assetmanagement aan beheer en onderhoud
 • Inzicht in assetmanagementrollen van opdrachtgevers en opdrachtnemers
 • Toepassen assetmanagement in eigen organisatie en in relatie met contractpartners
 • Maken van de juiste afweging tussen prestaties, risico’s en kosten
 • Inzicht in het belang van integraal denken en handelen
 • Opstellen en toepassen van een organisatiewaardenmatrix
 • Kennis van instrumenten en methodieken (risicomanagement, RAMS, FMECA, Lifecycle Management)
 • Belangen van stakeholders herkennen en hanteren
 • Een gesprekspartner zijn voor partijen die werken volgens assetmanagement

Voor wie is deze cursus?

De leergang is voor professionals die werkzaam zijn in de openbare ruimte en infrastructuur en die in korte tijd kennis willen vergroten over assetmanagement. Deelnemers hebben hbo werk- en denkniveau, vijf jaar werkervaring in de infra/GWW-sector en een sterke motiviatie. Alle informatie over de Summer School Assetmanagement intern bespreken of nalezen? Download de uitgebreide factsheet.

Praktische informatie

U krijgt circa twee weken voor aanvang van de Summer School: Assetmanagement toegang tot de online lesmaterialen, met per onderdeel een instructie voor welke dag u deze dient door te nemen.

 

Programma en inhoud

De leergang bestaat uit drie assetmanagement-cursussen (Assetmanagement game, -basis en -verdieping). De inhoud van de cursussen is op elkaar afgestemd en zijn ontwikkeld door DON bureau. De cursussen zijn getoetst door CROW (inhoud, draagvlak, didactiek). De inhoud wordt continu geactualiseerd op basis van cursusevaluaties. Bekijk het programma of download de factsheet Assetmanagement voor Infrastructuur (pdf).

Dag 1: introductie en spel

Introductie: tijdens de introductie maakt u uitgebreid kennis met de docenten en de andere deelnemers. We bespreken kort de achtergrond en organisatie van elke deelnemer. We gaan in op uw verwachtingen en bespreken in hoeverre deze overeenkomen met de leerdoelen van de leergang.

Assetmanagement Game: met deze game krijgen deelnemers op een interactieve wijze inzicht dat assetmanagement evenwicht brengt tussen kosten en de daar aan gerelateerde risico's en prestaties. Doel:

 • Nadenken over assetmanagement in hun eigen praktijk
 • Het beleven van een 'aha-moment' 
 • Meer begrip krijgen voor wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden
 • Energie opdoen om met elkaar de volgende stappen te zetten

Ervaring uit de praktijk: deelnemers leren van de ervaringen van een organisatie die assetmanagement heeft ingevoerd. Daarbij is er aandacht voor zowel de inhoudelijke als de organisatorische aspecten.
 

Dag 2: basiskennis en -principes

Basismodule Assetmanagement: na de kennismaking met assetmanagement via de Assetmanagement Game wordt de theoretische kennis over assetmanagement verdiept. De deelnemers leren over de basisbegrippen en beginselen van assetmanagement (volgens ISO 55.000). De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De essentie van assetmanagement
 • Assetmanagement in de samenwerking met contractpartners
 • De werking van kennisportaal iAMPro
 • De drie assetmanagement rollen
 • Organisatiewaardenmatrix
 • Inspecteren en ordenen volgens NEN 2767-4
 • Het belang van informatiemanagement


Dag 3 t/m 5: toepassen in de praktijk

Verdieping: de laatste cursusdagen zijn gericht op verdieping van die kennis en de toepassing van de opgedane kennis in de (eigen) praktijk. Tijdens deze dagen wordt gewerkt met casuïstiek en gaan de deelnemers aan de slag met oefeningen. De verdieping is verdeeld in drie delen.

Deel 1
  
 • ISO 55000 en iAMPro
 • Bedrijfswaardenmatrix
 • Riscomanagement
  • Risico-analyse middels FMECA
  • RAMS
 • Lifecycle Management (LCM)
 • Lifecycle Costing (LCC)

Deel 2
   
 • Areaalgegevens op orde
 • Actueel, Betrouwbaar en Compleet (ABC)
 • Decompositie NEN 2767
 • Hamburgermodel
 • CROW-NEN 2767 vertaaltabel
 • Conditiemeting NEN 2767
 • Risicogestuurd inspecteren
 • Prestatiemanagement, sturen en KPI´s

Deel 3
   
 • Rollen binnen assetmanagement
 • Belang van Line of Sight
 • De invloed van stakeholders
 • Krachtenveld analyse
 • Verbetermanagement

De mening van de cursist

”De cursus zat goed in elkaar. We hebben in groepjes een scenario uitgewerkt, dan heb je echt de praktijk te pakken!” 
Gerben Top - Inspectrum 
Assetmanagement Basis: aanbeveling: 8

"De inhoud sloot goed aan bij mijn voorkennis, de cursus speelt in op actualiteit en de opdrachten inspireren om de kennis te gebruiken.” 
Tom Verwaart - Gemeente Dordrecht 
Assetmanagement Verdieping: aanbeveling: 9 

"De cursus geeft een volledig overzicht van assetmanagement en hoe deze methode is toe te passen in onze eigen organisatie." 
Djorn Noordman - Gemeente Haarlem
Assetmanagement Verdieping: aanbeveling: 9 
 

Kennis delen op uw eigen locatie

Wilt u kennis over assetmanagement delen met collega's op uw eigen locatie? Uw team of afdeling in één keer op hetzelfde kennisniveau brengen? Zodat iedereen weet waar het om gaat en wat wordt verwacht? Dat kan met CROW-incompany. Vraag vrijblijvend naar de mogelijjkheden.

Kijk op www.crow.nl/incompany, mail naar accountmanagement@crow.nl of bel de klantenservice (0318) 69 53 15 voor een gesprek of afspraak met een CROW-relatiemanager.

Inschrijven

De eerste cursusronde (4 t/m 8 juli) is volgeboekt. Op 22 augustus start een tweede ronde (22 t/m 26 augustus). Klik op de button 'Inschrijven' om u aan te melden. Wilt u tijdens de cursus overnachten? Kijk voor de mogelijkheden op Van der Valk Hotel in Veenendaal of bel: 0318-79 90 60.

Gerelateerde cursussen

De Summer School Assetmanagement voor Openbare ruimte en Infrastructuur bestaat uit een aantal losse cursusonderdelen. Deze zijn ook klassikaal of via een incompany-mogelijkheid te volgen. Bekijk het overzicht:

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met
Wat is assetmanagement?
Bekijk de video
Professioneel Beheer en Onderhoud assets
Assets in de infrastructuur zijn bijvoorbeeld: wegen, bruggen en tunnels. Professioneel beheer en onderhoud van deze assets noemen we assetmanagement. Met deze methode leert u hoe u prestaties, risico’s en kosten beter beheerst en in balans brengt voor de hele economische levenscyclus van het object. Bent u betrokken bij het beheer en/of onderhoud? Wilt u meer inzicht in deze methode? Zowel in de basis als het toepassen ervan? Dan is deze cursus een goede stap.
Inschrijven