Van helpdeskvraag naar netwerkbijeenkomst

09-02-2017
Al sinds jaar en dag heeft CROW als service naar haar klanten/kennisgebruikers een helpdesk, in de infrasector beter bekend als ‘De CROW-Helpdesk’. Dat resulteert jaarlijks in zo’n 7.500 vragen en antwoorden. Alle gestelde vragen worden gecategoriseerd naar vakgebied en aard. De vragen en antwoorden worden vastgelegd in een helpdesksysteem. Hierbij moet je denken aan vragen over Verkeer en Vervoer, CROW-publicaties, Aanbestedingsregelementen, UAV 2012, UAV-GC, RAW systematiek, etc.
 
In die vragen en antwoorden zit veel waardevolle informatie, zoals:
 • Wat speelt er binnen de organisatie van de vragensteller?
 • Wat speelt er in een bepaald vakgebied?
 • Wat is de urgentie van bepaalde problemen/onderwerpen?

Met deze informatie uit het helpdesksysteem kunnen we naar de behoefte van de organisatie van de vragensteller kennis aanbieden in bijvoorbeeld een (maatwerk)cursus, een coachingtraject of een netwerkbijeenkomst.
 

Wat is het nut van bijvoorbeeld zo’n netwerkbijeenkomst?

Enerzijds is een netwerkbijeenkomst voor CROW een uitgelezen manier om signalen uit de sector op te vangen. Het doel van een dergelijke kennisbehoefte-inventarisatie is te weten te komen wat er bij de mensen leeft, waar men werkelijk behoefte aan heeft. Om aansprekende onderwerpen te kunnen presenteren waar je direct wat mee kunt in de praktijk.

Een ander nut/doel is het stimuleren van de bewustwording dat kennis ‘best handig’ is. Kennis, en de kwaliteit daarvan, is het voortbestaan van uw organisatie. Hierin maken we geen onderscheid naar opdrachtgever, adviseur of aannemer. Daarnaast is het creëren van wederzijds begrip, door in informele sfeer naar elkaars verhaal te luisteren en zo kennis en ervaringen uit te wisselen, ook nuttig.
 

Hoe kan zo’n netwerkbijeenkomst er uit zien?

In samenwerking met een detacheringbureau organiseerden we een bijeenkomst voor de gedetacheerden, met hun opdrachtgevers. We openden de bijeenkomst met een groepspresentatie. Daarna volgden vier workshops waarin de deelnemers rouleerden. Het geheel omlijst met een hapje en drankje; een ‘netwerk-kennis-bijeenkomst’ mag ook best leuk zijn. De onderwerpen die gepresenteerd werden, hebben we geselecteerd via een kennisbehoeftemailtje naar alle deelnemers, waar een top vijf uit rolde. ‘Kennis naar behoefte’. Soortgelijke bijeenkomsten organiseren we ook bij gemeenten, met uitnodiging van hun ingenieursbureau(s) en/of aannemers.
 

Maar wat heb je als deelnemer en deelnemende organisatie aan zo’n netwerk-kennis-bijeenkomst?

 • Je leert elkaar beter kennen in een prettige omgeving
 • Je ontdekt van elkaar waar de ander tegenaan loopt, en dat leidt meestal tot (meer) wederzijds begrip voor elkaar
 • Je krijgt kennis van de onderwerpen en producten, en je blijft op de hoogte van de laatste en toekomstige ontwikkelingen
 • Je kunt je organisatie op de kaart zetten door via social media de netwerk-kennis-bijeenkomst te delen
 • En bovendien wordt het vaak als een erg leuk ervaren!
 

Wat vinden deelnemers zelf?

Een paar van de meest gehoorde reacties van de deelnemers, zowel van opdrachtgevers, aannemers als ingenieurs-/detacheringsbureau, waren;
 • Ik vond het erg fijn dat er voor de bijeenkomst geen onderscheid naar opdrachtgever, aannemer of ingenieurs-/detacheringsbureau was gemaakt
 • ….. het verhaal van ‘de ander’ horen was een eyeopener voor me
 • ….. door de informele sfeer tijdens de bijeenkomst had ik het gevoel dat iedereen open en eerlijk durfde te spreken
 • ….. waar de ander tegenaan loopt, het gegroeide wederzijds begrip, vond ik een ontdekking
 • ….. de middag heeft me aan het denken gezet  
 

Bent u na het lezen ook enthousiast geworden over een netwerkbijeenkomst?

Op de hoogte zijn van de ‘spelregels’ is best handig. Niet leren door middel van vallen en opstaan, maar opbouwen vanuit de basis. Voor een professioneel proces, product en project. In de voorbereiding van een netwerkbijeenkomst wordt de 'kennis naar behoefte' geïnventariseerd. In de netwerkbijeenkomst zelf worden de belangrijkste kennisonderwerpen behandeld. Afhankelijk van de reacties van de deelnemers kunt u besluiten wel of geen vervolg te geven aan kennisopbouw/-uitbreiding/-verdieping.

Denkt u: “Een netwerk bijeenkomst is ook leuk en waardevol voor ons!”, of heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met  mij op.Rob van Maanen
Consulent Aanbesteden en Contracteren
rob.vanmaanen@crow.nl
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven