Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016

 • Datum: 24 nov 2016
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Vakgebied(en): Openbare ruimte

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR 2016) is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Overheden en bedrijfsleven komen samen op het congres voor het uitwisselen van kennis, nieuwe ontwikkelingen en het delen van praktijkervaringen. Samen aan de slag voor een optimaal onderhoudbaar en prettig leefbare omgeving.

Prijs per persoon: € 450,00
Excl. 21% BTW
24-11-2016, Beurs World Trade Center Rotterdam

Kennis van strategie en beleid tot uitvoering

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 (NCBOR 2016) is hét vakcongres waarbij het 100% draait om kennis over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het congres is voor medewerkers van overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk) en bedrijven (groenaannemers, advies- en ingenieursbureaus) die betrokken zijn bij beleid, beheer en inrichting van de openbare ruimte. 

Wilt u weten hoe collega-organisaties omgaan met beheer en onderhoud? Wat de effecten zijn van de regierol van overheden? Over innovaties, methoden en technieken die tijd en geld besparen? Op het congres van donderdag 24 november in Rotterdam krijgt u antwoord en praktische handvattten voor uw eigen organisatie.

Thema: Beheer, de stuwende kracht

Stuwdam
Beheer van de openbare ruimte heeft een belangrijke functie in de samenleving. Het is een stuwende kracht. Want een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is: 

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een kans voor oplossen van effecten van klimaatverandering
 • een stimulans voor participatie van doelgroepen en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, methoden en technieken

Daarnaast ondersteunen beheerorganisaties mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dragen zij bij aan de circulaire economie en optimaliseren ze kennis door het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen. Beheer is bij deze ontwikkelingen een stuwende kracht. Op het congres leert u hoe beheerprofessionals van overheden en uit het bedrijfsleven deze kracht inzetten en optimaliseren.
 

Stadsbeheer Rotterdam: kennis delen en samenwerken


Gastheer van het congres is gemeente Rotterdam. Beluister de ingesproken uitnodiging van Linda Molenaar, directeur Stadsbeheer Rotterdam. Stadsbeheer is met meer dan 3.000 professionals dagelijks aan het werk voor een fijne, veilige en schone stad om in te wonen, werken en recreëren. De stad is ook één van de groenste steden van Nederland. Door slim beheer en met een innovatieve aanpak, zoals assetmanagement, blijft stadsbeheer vernieuwing, diversiteit en maatwerk in buurten van Rotterdam doorzetten en tegelijkertijd oude en nieuwe iconen onderhouden en beheren.

Programma en inhoud

Het programma is in ontwikkeling. Hieronder de status van 9 september 2016. Naast het plenaire deel met als thema 'Beheer, de stuwende kracht', is er een 'proeverij'. Hierin krijgt u kleine, verrassende stukjes kennis op maat aangereikt. In de deelsessies volgt verdieping. Samen met gastheer Stadsbeheer Rotterdam loodsen de CROW-dagvoorzitters als havenmeesters u door de dag!
 

Indeling programma

10.00 uur                  Welkom | Gastheer en dagvoorzitters
10.05 uur Keynote | Slim Beheer
10.25 uur Keynote | Van curatief naar preventief beheer met economische drive
10.45 uur Pitches | Prestaties, risico’s en kosten: hoe doen collega's het? 
11.05 uur Pauze | Koffie en thee pauze - bijpraten en netwerken
11.30 uur Proeverij | Ronde 1 en 2
12.15 uur Lunch | Bijpraten en netwerken
13.20 uur Deelsessies | Ronde 1 en 2
15.05 uur Pauze | Koffie, thee en fris
15.30 uur Deelsessies | Ronde 3
16.25 uur Keynote | Met inspiratie en overdenking naar huis
17.00 uur Afsluiting | Borrel, hapje en drankje


Toelichting onderdelen

10.00 uur - Welkom op het congres - dagvoorzitters

130311westerbroek02_v1_01.jpg130311vieperen01_v1_01.jpg130311verhoeven02_v1_01.jpg
De dagvoorzitters heten u van harte welkom op het congres. Ineke Westerbroek, Ceciel van Iperen en Harro Verhoeven zijn ervaren CROW-professionals werkzaam in het vakgebied van de openbare ruimte. Dus voorzitters met kennis van zaken en passie voor het vakgebied. Zij loodsen u door het programma.
 
10.05 uur - Keynote: Slim Beheer - Linda Molenaar
linda_molenkamp_v1_01.png
Gastheer van het congres is Stadsbeheer Rotterdam. Directeur Linda Molenaar vertelt hoe u met slim beheer en een innovatieve aanpak vernieuwing, diversiteit en maatwerk kunt realiseren. Beheren wordt het nieuwe ontwerpen en is de stuwende kracht voor maatschappelijke en demografische ontwikkelingen

10.25 uur - Keynote: Van curatief naar preventief beheer met economische drive - Paul de Beijer
Paul-de-Beijer-v1-01.jpg
Rotterdam is een wereldhaven. Hoe gaan zij met beheer om? Welke kracht gaat hiervan uit? Paul de Beijer is Hoofd assetmanagement van Havenbedrijf Rotterdam. In zijn keynote vertelt hij hoe beheer van water, groen en infrastructuur van het Havenbedrijf tegenwoordig veel meer gedreven is vanuit economische overwegingen. Waarom zouden overheden, gebruikmakend van gemeenschapsgeld, ook niet meer op rendement kunnen sturen?

10.45 uur - Prestaties, risico’s en kosten: hoe doen collega's het?
Collega vakgenoten lichten een tipje van de sluier op, hoe zij omgaan met assetmanagement in de praktijk. Vooral de verschillen komen aan bod. Voor elk wat wils dus. Trekt één of meerdere 'pitches' uw speciale aandacht? Volg in de deelsessies van het middagprogramma de inhoudelijke verdieping van het onderwerp. 

11.30 uur - Proeverij - Ronde 1
Ontdek ontwikkelingen in uw vakgebied, leer van vakgenoten en discussieer mee over actuele thema’s.
 
11.55 uur - Proeverij - Ronde 2
Ook hier: ontdek ontwikkelingen, leer van vakgenoten en discussieer over thema’s.

13.20 uur - Deelsessies - Ronde 1 (verdeling van de sessies over 3 ronden volgt)

Sessie | Beheerder krijgt door BGT en IMBOR schat aan informatie
De digitale basiskaarten volgens Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de uitbreidingen volgens Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) zijn een bron van beheergegevens. Vanaf 1 januari 2016 is iedere terreineigenaar wettelijk verplicht zijn digitale kaarten volgens de BGT beschikbaar te hebben. Het IMBOR sluit hierop volledig aan. Van deze combinatie profiteert de beheerder openbare ruimte.

Sessie | City Deal zet stedelijke klimaatadaptatie op agenda
In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking door te leren, experimenteren en innoveren aan de hand van concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs.
 
Sessie | Van wijken weten in Arnhem een jaar later
Vorig jaar waren we te gast in de gemeente Arnhem en werd het programma ‘Van wijken weten’ gepresenteerd; weten wanneer je aan de kant moet, maar ook als geen ander weten van wijken. Gemeentelijke uitvoering wordt niet langer vanuit het stadhuis bepaald, maar in de wijk. Het zelf organiserend vermogen van mensen is zeer groot, maar de schaal waarop dat gebeurt is de wijk. Dichterbij de inwoners organiseren.
We zijn in november een jaar verder: wat zijn de leermomenten, effecten en successen?

Sessie | De gewijzigde Aanbestedingswet biedt nieuwe mogelijkheden voor de beheerder
De Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 gewijzigd. Voor het beheer van de openbare ruimte bieden de wijzigingen interessante kansen. In deze sessie hoort u o.a. van een ervaren jurist Aanbestedingsrecht over de mogelijkheden en aandachtspunten, en de eerste ervaringen.

14.15 uur - Deelsessies - Ronde 2 (inhoud volgt)
Onderwerpen die u los van bovenstaande sessies zeker gaat tegenkomen: de nieuwe Aanbestedingswet, beleving in de openbare ruimte, de effecten van gestuurde kwaliteit en natuurlijk de circulaire economie.

15.30 uur - Deelsessies - Ronde 3 (inhoud volgt)
Ook hier komen onderwerpen die u en uw werk als professional op het gebied van de openbare ruimte raken.

16.25 uur - Keynote:  afsluiting - met inspiratie en overdenking naar huis

Jaap Meindersma, directeur Stadsbeheer gemeente Almere, waant zich vaak in een wondere wereld. Het beheer van de stad is van ongekend belang, maar we hebben het er nauwelijks over met elkaar. De beheerder van de toekomst hoort op het podium te staan, in de spotlights. Op dat podium moet je ook je kwetsbaarheid durven tonen. De hashtag #durftevragen wordt net zo belangrijk als #ikweethetzekerwantzodoenwehetaljaren

16.45 uur - Dank en afsluiting van het congres
Dank voor uw komst en bijdrage! We sluiten het congres met het onthullen van het 'geheim': wie is de gastheer voor de nieuwe editie? Wat kunt u verwachten? Waar mogen wij u begroeten?

17.00 uur - Borrel, hapje en drankje
Napraten en netwerken aan het einde van de leerzame, inspirerende dag!

Programma vanuit het vakgebied

Op 22 juni 2016 kwam de Raad van Advies van het congres bijeen in Ede. Een goed mix van professionals vanuit alle geledingen. Natuurlijk was gastheer gemeente Rotterdam aanwezig. Maar ook andere decentrale overheden, adviesbureaus, het onderwijs, aannemers en kennisinstituten zijn bij de opzet en inhoud van het programma betrokken. Met de kennis uit de bijeenkomst met de Raad van Advies en de andere aangeleverde ideeën gaat de organisatie (CROW, CROW Levende Stad) voor u aan de slag.
 

Raad-van-Advies.jpg

Foto: de Raad van Advies NCBOR 2016.

Leden voorste rij: Egbert Roozen (VHG), Ceciel van Iperen (CROW), Pieter Altena (gemeente Arnhem), Jan Blom (Bureau CITE), Aad van Leeuwen (gemeente Rotterdam), Menno Weverling (Groenprojecten Weverling), Ineke Westerbroek (CROW). 

Leden achterste rij: Remco Valk (Van Helvoirt Groenprojecten), Gert Hofman (provincie Zuid-Holland), Paul van der Donk (HAS Hogeschool), Theus van den Broek (Antea Group), Erik Poelman (IPC Groene Ruimte), Wilco Boender (Verheij Integrale Groenzorg).
 

Sponsor Spotlight

Antea Group | Nieuwe Kijk op Beheer

Antea Group combineert optimaal beheeradvies met het managen van data en geo-informatie. Met innovatieve oplossingen, adequaat advies en krachtige beheersoftware dragen we bij aan een goede en leefbare buitenruimte. Er worden steeds complexere eisen gesteld aan eigenaren van infrastructuur, gebouwen, industriële complexen en kunstwerken. Het gaat niet alleen meer om technische instandhouding van individuele assets, ook om proactieve sturing op de prestatie van het gehele areaal. En dat gedurende de hele levenscyclus. Actuele en betrouwbare gegevens zijn daarbij onmisbaar. Of het nu gaat om gebouwen, openbare ruimte of bedrijventerreinen. Bovengronds èn ondergronds. Lees verder op: www.anteagroup.nl.


Sponsors 2016

Normeninstituut-bomen.png

  


 

logo DON Bureau
 
Logo_CMYK_volvlak-(1).jpg
TFI-logo-NL.jpg      
 

Sponsors in Beeld

AssetResolutions | Lange Termijn Asset Planning

AssetResolutions helpt u de maximale waarde uit de objecten van de buitenruimte te halen. Van de definitie van het assetmanagement-invoeringstraject, het opstellen van een bedrijfswaardenmodel tot het met collega’s die integraal met assetmanagementprocessen werken in een leeromgeving. 

Uniek is de Lange Termijn Asset Planning aanpak. Met what-if-analyses worden de prestaties, kosten en risico’s van uw assets op lange termijn direct duidelijk. Maar ook de impact op elke bedrijfswaarde wordt helder wanneer beheermaatregelen niet of later worden gepleegd door bijvoorbeeld budgetreductie of combinatie van werkzaamheden van bijvoorbeeld wegen en riolering. Lees verder op: www.assetresolutions.nl
 

 

BTL Advies | Buitenruimte & Maatschappij: Gebruiker Voorop!

De rol van de overheid in de buitenruimte verandert. Niet de techniek van inrichting en beheer is bepalend, maar hoe de gebruiker de buitenruimte beleeft wordt leidend. Maar hoe kunnen we de gebruiker doelmatig en efficiënt betrekken? Meten is weten, ook in deze nieuwe aanpak. Daarom introduceren we nieuwe instrumenten. 

De analyse van digitale informatie (big data) biedt veel en objectieve informatie over de buitenruimte. De burgerapp van BTL Advies en Bureau CITE meet de mening van de gebruiker. De expert wordt geholpen met een digitale meetlat. Alle waarnemingen worden vertaald naar gebruikswaarden en naar concrete (verbeter)maatregelen voor inrichting en beheer. Kortom, een nieuwe definitie van integraal werken in de openbare ruimte: buitenruimte en maatschappij. Lees verder op: www.btladvies.nl
 
Logo_CMYK_volvlak-(2).jpg

Gisib | Assetmanagement Begint bij Gisib

Gisib is het krachtige en veelzijdige beheersysteem voor de openbare ruimte. Gisib is ontwikkeld door KOAC-NPC en de DG groep en wordt breed toegepast binnen (lokale) overheden. Met gisib krijgen beheerorganisaties grip op al de assets in de openbare ruimte. Gisib heeft hiervoor het principe van lifecyclemanagement en risicogestuurd beheer geïntegreerd in de applicatie, Hiermee is de moderne assetmanager in staat om een optimale onderhoudsstrategie op te stellen. Lees verder op: www.gisib.nl


Kennis delen, verbinden, samenwerken

De sponsors van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 ondersteunen de kern van het congres: kennis delen, verbinden en samenwerken. Ondersteunt u met uw organisatie ook deze kern? Wilt u daarnaast uw bedrijf presenteren aan ruim 300 adviseurs en beheerprofessionals? Neem dan contact op met Michiel Noordzij van Acquire Publishing (mediapartner). Mail naar mnoordzij@acquiremedia.nl of bel 038-4606384.

Locatie van het congres

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 vindt plaats in Beurs World Trade Center, Beursplein 37, Rotterdam. Een World Trade-gebouw bezoeken is altijd een bijzondere belevenis. Het gebouw is 93 meter hoog, ligt in het hart van Rotterdam en is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Bereikbaarheid

Komt u met de auto en wilt u direct parkeren bij het World Trade Center Rotterdam? Gebruik in de autonavigatie één van de volgende adressen: Rodezand 19 of Leeuwenstraat 2. Ook zijn er goede P+R-mogelijkheden: P+R Meijersplein (gratis) of P+R Kralingse Zoom (2 euro per dag).

Komt u met openbaar vervoer? Het World Trade Center is goed bereikbaar via het treinstation Rotterdam CS. Vanaf het station vervolgt u de route met één van de volgende vervoersmiddelen:

 • Metro naar station Beurs (uitgang Beursplein)
 • Tram 8, 21, 23, 24 of 25 naar halte Beurs
 • Lopend (10 min), volg de bordjes Stadhuis/Beurs
 

WTC Rotterdam

 

Inschrijven

Wilt u niets missen? Zet 24 november dan alvast in uw agenda of reserveer alvast een plek. Graag begroeten wij u op donderdag 24 november 2016 in het WTC-gebouw in Rotterdam. Overzicht toegangsprijzen:

 • Basistoegangsprijs: € 450,-
 • Abonnees/ledentoegangsprijs: € 395,- *
 • Toegangsprijs voor studenten: € 25,-

* Deze toegangsprijs is voor leden van actieve CROW-werkgroepen, partners van CROW Levende Stad**, abonnees van de vakbladen: Straatbeeld, BuitenSpelen en Stedebouw & Architectuur. 

** Is uw organisatie partner van CROW Levende Stad? Dan ontvangt uw organisatie gratis toegangskaarten voor de eerste twee aanmeldingen. Voor elke aanmelding daarna bedraagt de prijs € 395,- (korting van € 55,-).

Vragen?

Annika Meijering

Medewerker service & realisatie

Bel of mail met
GASTHEER CONGRES
Mediapartner
Tweets met #ncbor