Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016

 • Datum: 24 nov 2016
 • Productgroep: Congres
 • Soort: Betaald
 • Vakgebied(en): Openbare ruimte

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR 2016) is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Overheden en bedrijfsleven komen samen op het congres voor het uitwisselen van kennis, nieuwe ontwikkelingen en het delen van praktijkervaringen. Samen aan de slag voor een optimaal onderhoudbaar en prettig leefbare omgeving.

Prijs per persoon: € 450,00
Excl. 21% BTW
24-11-2016, Beurs World Trade Center Rotterdam

Kennis van strategie en beleid tot uitvoering

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 (NCBOR 2016) is hét vakcongres waarbij het 100% draait om kennis over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het congres is voor medewerkers van overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk) en bedrijven (groenaannemers, advies- en ingenieursbureaus) die betrokken zijn bij beleid, beheer en inrichting van de openbare ruimte. 

Wilt u weten hoe collega-organisaties omgaan met beheer en onderhoud? Wat de effecten zijn van de regierol van overheden? Over innovaties, methoden en technieken die tijd en geld besparen? Op het congres van donderdag 24 november in Rotterdam krijgt u antwoord en praktische handvattten voor uw eigen organisatie.

Thema: Beheer, de stuwende kracht

Stuwdam
Beheer van de openbare ruimte heeft een belangrijke functie in de samenleving. Het is een stuwende kracht. Want een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is: 

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een kans voor oplossen van effecten van klimaatverandering
 • een stimulans voor participatie van doelgroepen en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, methoden en technieken

Daarnaast ondersteunen beheerorganisaties mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dragen zij bij aan de circulaire economie en optimaliseren ze kennis door het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen. Beheer is bij deze ontwikkelingen een stuwende kracht. Op het congres leert u hoe beheerprofessionals van overheden en uit het bedrijfsleven deze kracht inzetten en optimaliseren.
 

Stadsbeheer Rotterdam: kennis delen en samenwerken


Gastheer van het congres is gemeente Rotterdam. Beluister de ingesproken uitnodiging van Linda Molenaar, directeur Stadsbeheer Rotterdam. Stadsbeheer is met meer dan 3.000 professionals dagelijks aan het werk voor een fijne, veilige en schone stad om in te wonen, werken en recreëren. De stad is ook één van de groenste steden van Nederland. Door slim beheer en met een innovatieve aanpak, zoals assetmanagement, blijft stadsbeheer vernieuwing, diversiteit en maatwerk in buurten van Rotterdam doorzetten en tegelijkertijd oude en nieuwe iconen onderhouden en beheren.

Programma en inhoud

Hieronder treft u het programma aan van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016. Het programma bestaat uit een plenair deel met het thema 'Beheer, de stuwende kracht'. Daarnaast is er een 'proeverij' waarin u stukjes kennis krijgt aangereikt. Deze zetten aan tot discussie en nadenken. Vervolgens gaat u in de deelsessies van het programma de kennis verder uitdiepen. Samen met de gastheer loodsen de CROW-dagvoorzitters u als ervaren havenmeesters door de dag.
 

Programmaoverzicht

09.00 uur Welkom | Ontvangst en inloop
10.00 uur Opening | Dagvoorzitters van het congres
10.05 uur Keynote | Slim Beheer - Linda Molenaar
10.25 uur Keynote | Van curatief naar preventief beheer - Paul de Beijer
10.45 uur Praktijk | Prestaties, risico’s en kosten: wat is de praktijk?
11.00 uur Inspiratie | Toelichting op het programma
11.05 uur Pauze | 'Bakkie doen' met een delicatesse van Koekela
11.30 uur Proeverij | Ronde 1 en 2
12.15 uur 'Rotterdamse kost' | Compleet verzorgde lunchmaaltijd
13.20 uur Kennisronde 1 en 2 | Deelsessies
15.05 uur Pauze | Koffie, thee en fris
15.30 uur Kennisronde 3 | Deelsessies 
16.25 uur Keynote | Waarom niet elke dag complimenten voor beheer?
16.45 uur Afsluiting | Bekendmaking gastgemeente 2017
17.00 uur 'Afzakkertje' | Ouderwetse borrel op z'n Rotterdams


Toelichting programma

10.00 uur | Welkom op het congres | CROW-dagvoorzitters

130311westerbroek02_v1_01.jpg130311vieperen01_v1_01.jpg130311verhoeven02_v1_01.jpg
De dagvoorzitters heten u van harte welkom op het congres. Ineke Westerbroek, Ceciel van Iperen en Harro Verhoeven zijn ervaren CROW-professionals, werkzaam in het vakgebied van de openbare ruimte. Voorzitters dus met kennis van zaken en passie voor het vakgebied. Zij loodsen u door het programma.
 
10.05 uur| Keynote: Slim Beheer | Linda Molenaar
linda_molenkamp_v1_01.png
Gastheer van het congres is Stadsbeheer Rotterdam. Directeur Linda Molenaar vertelt hoe u met slim beheer en een innovatieve aanpak vernieuwing, diversiteit en maatwerk in beheer en onderhoud kunt realiseren. Beheren is het nieuwe ontwerpen en vormt de stuwende kracht achter de beleving van de buitenruimte.

10.25 uur | Keynote: Van curatief naar preventief beheer | Paul de Beijer
Paul-de-Beijer-v1-01.jpg
Rotterdam is een wereldhaven. Hoe gaat het Havenbedrijf met beheer om? Welke kracht gaat hiervan uit? Paul de Beijer is Hoofd assetmanagement van Havenbedrijf Rotterdam. Hij vertelt hoe beheer van water, groen en infrastructuur van het Havenbedrijf tegenwoordig gedreven is vanuit economische overwegingen. Kunnen overheden, gebruikmakend van gemeenschapsgeld, hier ook niet meer op gaan sturen?

10.45 uur | Praktijk: Prestaties, risico's en kosten: wat is de praktijk?
Vakgenoten uit beheer en onderhoud lichten een tipje van de sluier op over hoe zij omgaan met assetmanagement in de praktijk. De onderlinge verschillen komen aan bod. Hierdoor krijgt u in de volle breedte inzicht in wat het beste past voor uw organisatie. Trekt één of meer 'pitches' uw aandacht? Volg dan in de deelsessies van het middagprogramma de inhoudelijke verdieping van het onderwerp. 

11.00 uur | Toelichting programma

11.30 uur | Proeverij 1 | Stelling en discussie
De proeverij bestaat uit een mening of stelling die stimuleert, prikkelt en aanzetten tot nadenken. Praat mee en geef uw mening. Eind oktober staan alle stellingen op deze webpagina.  

 • Discussie | Ik woon in een 10 | Hoeveel inzicht geven wij burgers in de kwaliteit van de straat voor z’n deur? Vormt het delen van deze kennis een risico? Of is het een kans voor het maken van keuzes in beheer?


11.55 uur | Proeverij 2 | Stelling en discussie
Ontdek ontwikkelingen, leer van vakgenoten en discussieer over thema’s.

13.20 uur | Kennisronde 1 | Deelsessies
Stel uw eigen programma samen uit sessies van ronde 1.

14.20 uur | Kennisronde 2 | Deelsessies
Stel uw eigen programma samen uit sessies van ronde 2.

​15.30 uur | Kennisronde 3 | Deelsessies
Stel uw eigen programma samen uit sessies van ronde 3.

16.25 uur | Keynote: Waarom niet elke dag complimenten voor beheer? | Jaap MeindersmaJaap_Meindersma-v1-01.jpg
Jaap Meindersma, directeur Stadsbeheer gemeente Almere, waant zich vaak in een wondere wereld. Het beheer van de stad is van ongekend belang, maar we hebben het er nauwelijks over met elkaar. De beheerder van de toekomst hoort op het podium te staan, in de spotlights. Op dat podium moet je ook je kwetsbaarheid durven tonen. De hashtag #durftevragen wordt net zo belangrijk als #ikweethetzekerwantzodoenwehetaljaren


16.45 uur | Dank, afsluiting en start
Dank voor uw komst en bijdrage! We sluiten het congres met het onthullen van het 'geheim': wie is de gastheer voor de nieuwe editie? Wat kunt u verwachten? Waar mogen wij u begroeten?

17.00 uur | 'Afzakkertje' - Ouderwets afsluiten op z'n Rotterdams
Napraten en netwerken aan het eind van een leerzame en inspirerende dag!

Welke kennis wilt u vergroten?

Naast het plenair programma van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 stelt u in drie kennisronden uw eigen programma op maat samen. Elke ronde bestaat uit sessies met onderwerpen en actualiteiten die direct van invloed zijn op het werk van beleidsmakers, beheerders of adviseurs van de openbare ruimte. Hieronder de deelsessies van 20 oktober. Meer sessies volgen nog. De indeling kan veranderen.


13.20 uur | Kennisronde 1 | Deelsessies 

Deelsessie | Rotterdam Safari 2016
Rotterdam is geen illusie door de camera gewekt, Rotterdam is niet te filmen, Rotterdam is veels te echt. In deze sessie gaat u naar buiten. Op pad en de stad beleven. U ontdekt hoe om te gaan met dilemma’s en ontwikkelingen zoals van openbaar naar particulier, van oud naar nieuw en van traditioneel naar vernieuwend en duurzaam. Collega's van stadsbeheer begeleiden u als gids door de wildernis van een drukke stad.  

Deelsessie | Beheerder krijgt door BGT en IMBOR schat aan informatie
De digitale basiskaarten volgens Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de uitbreidingen volgens Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) zijn een bron van gegevens. Vanaf 1 januari 2016 is iedere terreineigenaar wettelijk verplicht zijn digitale kaarten volgens de BGT beschikbaar te hebben. Het IMBOR sluit hierop aan. Van deze combinatie profiteert de beheerder de buitenruimte. Hoe? Volg deze sessie.

Deelsessie | MensenWerk: samenwerken met het sociaal domein
Met het onderdeel 'MensenWerk’ heeft de BAR-organisatie (gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) gezorgd voor een samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein. Het domein 'Beheer en Onderhoud' van deze gemeenten is actief betrokken bij de doelstellingen van het domein 'Maatschappij'. Het team van Mensenwerk treedt op als instrument voor de afdeling 'Participatie'.In deze sessie hoort u over de samenwerking, de hindernissen, het functioneren en het maatschappelijk resultaat. Deze methodiek is een kans voor toepassing door veel meer gemeenten.

[Meer sessies volgen]
 

14.20 uur | Kennisronde 2 | Deelsessies 

Deelsessie | Veranderend beheer: nieuwe grenzen verkennen
Futur is het netwerk van jonge ambtenaren. Deze zomer heeft de organisatie door binnen- en buitenland getoerd met de Futour. Tijdens deze rondreis zijn gesprekken gevoerd met jonge ambtenaren. Hierbij ging het om het verkrijgen van inzicht in eigenschappen die bijdragen aan of belemmerend zijn voor grensoverschrijdend werken bij de overheid. Wat kunnen jongeren leren van ervaren collega’s en ervaren collega’s van de jongere generatie? Benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk de infographic op het congres en bespreek de resultaten in deze levendige sessie! 

Deelsessie | De gewijzigde Aanbestedingswet biedt nieuwe mogelijkheden voor de beheerder
De Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 gewijzigd. Voor het beheer van de openbare ruimte bieden de wijzigingen mooie kansen. In deze sessie hoort u o.a. van een ervaren jurist aanbestedingsrecht over de mogelijkheden en aandachtspunten, en de eerste ervaringen. 

Zo betekent het wegvallen van de IIB-uitzondering voor groendiensten bijvoorbeeld dat deze vaker zullen moeten worden aanbesteed: geeft dit meer rompslomp, of juist meer kwaliteit? Wat zijn de gevolgen van de gewijzigde regeling om opdrachten aan sociale werkplaatsen voor te behouden, en de nieuwe uitsluitingsgronden en perikelen rondom een beroep op derden in aanbestedingen? En, heel interessant voor ‘beheer’, de  levenscycluskosten. Aanbestedende diensten mogen ook eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en inschrijvingen stellen, die betrekking hebben op andere stadia van de levenscyclus dan de oplevering van de dienst. Wat zijn de gevolgen hiervan?

[Meer sessies volgen]
 

15.30 uur | Kennisronde 3 | Deelsessies 

Deelsessie | Beheer, de kracht voor de toekomst
Rotterdam is 'de beste stad van Europa om in te leven'. Wat heeft de inzet van innovaties en technologie hier aan bijgedragen? Wat is de relatie tussen een aantrekkelijke stad en het beheer en onderhoud ervan? Hoe gaat de stad zich ontwikkelen richting het jaar 2050?

[Meer sessies volgen]

Programma vanuit het vakgebied

Op 22 juni 2016 kwam de Raad van Advies van het congres bijeen in Ede. Een goed mix van professionals vanuit alle geledingen. Natuurlijk was gastheer gemeente Rotterdam aanwezig. Maar ook andere decentrale overheden, adviesbureaus, het onderwijs, aannemers en kennisinstituten zijn bij de opzet en inhoud van het programma betrokken. Met de kennis uit de bijeenkomst met de Raad van Advies en de andere aangeleverde ideeën gaat de organisatie (CROW, CROW Levende Stad) voor u aan de slag.
 

Raad-van-Advies.jpg

Foto: de Raad van Advies NCBOR 2016.

Leden voorste rij: Egbert Roozen (VHG), Ceciel van Iperen (CROW), Pieter Altena (gemeente Arnhem), Jan Blom (Bureau CITE), Aad van Leeuwen (gemeente Rotterdam), Menno Weverling (Groenprojecten Weverling), Ineke Westerbroek (CROW). 

Leden achterste rij: Remco Valk (Van Helvoirt Groenprojecten), Gert Hofman (provincie Zuid-Holland), Paul van der Donk (HAS Hogeschool), Theus van den Broek (Antea Group), Erik Poelman (IPC Groene Ruimte), Wilco Boender (Verheij Integrale Groenzorg).
 

Inschrijven

Wilt u kennis vergroten en meer zicht krijgen op de toekomst van beheer? Kom donderdag 24 november naar het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 in het World Trade Center in Rotterdam. Toegangsprijs:

 • Basisprijs deelnemer: € 450,-
 • Prijs voor abonnees/leden*: € 395,-
 • Prijs voor studenten: € 25,-

* Congresprijs voor leden van actieve CROW-werkgroepen, partners van CROW Levende Stad** en abonnees van de vakbladen: Straatbeeld, BuitenSpelen en Stedebouw & Architectuur. 
** Is uw overheidsorganisatie partner van CROW Levende Stad? Dan ontvangt u gratis twee toegangskaarten. Voor elke aanmelding na deze kaarten bedraagt de prijs per kaart € 395,- (korting van € 55,-).

Sponsor van het congres?

Schrijf u via deze pagina in voor het congres. Kies in het inschrijfformulier voor de rol 'sponsor'. Facturering vindt plaats volgens het afgenomen sponsorpakket en verloopt via mediapartner Acquire Publishing.

Kennis delen, verbinden en samenwerken

De sponsors van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 ondersteunen de kern van het congres: kennis delen, verbinden en samenwerken. Ondersteunt uw bedrijf ook deze kern? En wilt u uw bedrijf en diensten presenteren aan bijna 300 professionals uit het werkveld van beheer en onderhoud? Neem contact op met Michiel Noordzij van mediapartner Acquire Publishing (mnoordzij@acquiremedia.nl / 038-4606384).
 

Sponsors congres 2016

Normeninstituut-bomen.png

  


 

logo DON Bureau
 
Logo_CMYK_volvlak-(1).jpg
TFI-logo-NL.jpg      
 

Sponsors in Beeld (advertorials)


Nieuwe Kijk op Beheer - Antea Group combineert optimaal beheeradvies met het managen van data en geo-informatie. Met innovatieve oplossingen, adequaat advies en krachtige beheersoftware dragen we bij aan een goede en leefbare buitenruimte. Er worden steeds complexere eisen gesteld aan eigenaren van infrastructuur, gebouwen, industriële complexen en kunstwerken. Het gaat niet alleen meer om technische instandhouding van individuele assets, ook om proactieve sturing op de prestatie van het gehele areaal. En dat gedurende de hele levenscyclus. Actuele en betrouwbare gegevens zijn daarbij onmisbaar. Of het nu gaat om gebouwen, openbare ruimte of bedrijventerreinen. Bovengronds en ondergronds. Web: www.anteagroup.nl.


Lange Termijn Asset Planning - AssetResolutions helpt u de maximale waarde uit de objecten van de buitenruimte te halen. Van de definitie van het assetmanagement-invoeringstraject, het opstellen van een bedrijfswaardenmodel tot het met collega’s die integraal met assetmanagementprocessen werken in een leeromgeving. Uniek is de Lange Termijn Asset Planning aanpak. Met what-if-analyses worden de prestaties, kosten en risico’s van uw assets op lange termijn direct duidelijk. Maar ook de impact op elke bedrijfswaarde wordt helder wanneer beheermaatregelen niet of later worden gepleegd door bijvoorbeeld budgetreductie of combinatie van werkzaamheden van bijvoorbeeld wegen en riolering. Web: www.assetresolutions.nl
 

Buitenruimte & Maatschappij: Gebruiker Voorop! - De rol van de overheid in de buitenruimte verandert. Niet de techniek van inrichting en beheer is bepalend, maar hoe de gebruiker de buitenruimte beleeft wordt leidend. Maar hoe kunnen we de gebruiker doelmatig en efficiënt betrekken? Meten is weten, ook in deze nieuwe aanpak. Daarom introduceren we nieuwe instrumenten. De analyse van digitale informatie (big data) biedt veel en objectieve informatie over de buitenruimte. De burgerapp van BTL Advies en Bureau CITE meet de mening van de gebruiker. De expert wordt geholpen met een digitale meetlat. Alle waarnemingen worden vertaald naar gebruikswaarden en naar concrete (verbeter)maatregelen voor inrichting en beheer. Kortom, een nieuwe definitie van integraal werken in de openbare ruimte: buitenruimte en maatschappij. Web: www.btladvies.nl.
 

Logo_CMYK_volvlak-(2).jpgGisib | Assetmanagement Begint bij GisibGisib is het krachtige en veelzijdige beheersysteem voor de openbare ruimte. Gisib is ontwikkeld door KOAC-NPC en de DG groep en wordt breed toegepast binnen (lokale) overheden. Met gisib krijgen beheerorganisaties grip op al de assets in de openbare ruimte. Gisib heeft hiervoor het principe van lifecyclemanagement en risico gestuurd beheer geïntegreerd in de applicatie, Hiermee is de moderne assetmanager in staat om een optimale onderhoudsstrategie op te stellen. Web: www.gisib.nl


Less is more - Buitengewoon staat voor een praktische aanpak met korte helderde lijnen. Dat is in de publieke ruimte erg belangrijk om succesvol om te kunnen gaan met verschillende belangen. Niet alles hoeft en kan een zelfde kwaliteit hebben. Bespaar niet op onderhoud maar juist wel op onderhoudskosten. Met een andere aanpak en participatie kunnen de onderhoudskosten omlaag en blijft ruimtelijke kwaliteit behouden. De juiste richting en het beheer en onderhoud zorgen voor een verrijking van de leefomgeving. Onze visie "LESS IS MORE". Web: www.buitengewoonadviseurs.nl.
 

Normeninstituut-bomen.pngDraagvlak en validatie - Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen te verbeteren. Het instituut ontwikkelt en standaardiseert kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor werkzaamheden in, rond en met bomen. Dit resulteert in procesmatige, uniforme werkwijzen en toetsbare eisen, zoals uitgewerkt in het Handboek Bomen. Het Norminstituut Bomen is onafhankelijk en voert zelf geen advies- of uitvoeringswerkzaamheden uit. Het Norminstituut Bomen gaat nadrukkelijk de samenwerking aan met marktpartijen in de groenbranche bij de validatie van zijn instrumenten. Vanuit de leefomgeving (opdrachtgevers) neemt vereniging Stadswerk deel aan het validatieproces. Vanuit de vakwereld (opdrachtnemers) zijn, in samenspraak met Stichting Groenkeur, boomspecialisten van branchevereniging VHG betrokken. IPC Groene Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein nemen deel namens de opleidings- en onderwijswereld. Web: www.norminstituutbomen.nl.


Ontwikkelingen in het werkveld verbinden met de klant - Wat Cyber zo bijzonder maakt, is de combinatie van advisering over buitenruimte en organisatieontwikkeling. Hierin is Cyber uniek in Nederland. Cyber Adviseurs kent drie belangrijke drijfveren: 1. Het creëren van een functionerende en inspirerende openbare ruimte, waar u en wij gelukkig van worden. 2. Het ontwikkelen van resultaatgerichte organisaties, waar het prettig werken is en waar ook aandacht is voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 3. Het realiseren van buitenruimtes en organisaties waar publieke middelen goed worden besteed. Wij overzien de ontwikkelingen in het werkveld en verbinden die met de praktijk bij u als klant! Web: www.cyber.nl.


TFI-logo-NL.jpgSuccesvol boomonderhoud begint onder de grond - De bodemkwaliteit bepaalt in belangrijke mate de conditie van bomen. Met name in een stedelijke omgeving is de bodem voor bomen verre van ideaal. Traditionele methoden om de groeiplaats te verbeteren, zijn onvoldoende effectief of werken maar even. TFI is een revolutionaire methode om op elke willekeurige plek bosgrond na te bootsen en zo optimale omstandigheden te creëren voor uw bomen. TFI gebruikt speciale luchtdrukapparatuur om poriën in de grond te maken en die te vullen met ons speciaal ontwikkelde substraat. Zo ontstaat een optimale dooradering. Er is geen overlast en het straatwerk wordt niet aangetast. Web: www.tfi.nl.

Locatie van het congres

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2016 vindt plaats in Beurs World Trade Center, Beursplein 37, Rotterdam. Een World Trade-gebouw bezoeken is altijd een bijzondere belevenis. Het gebouw is 93 meter hoog, ligt in het hart van Rotterdam en is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Bereikbaarheid

Komt u met de auto en wilt u direct parkeren bij het World Trade Center Rotterdam? Gebruik in de autonavigatie één van de volgende adressen: Rodezand 19 of Leeuwenstraat 2. Ook zijn er goede P+R-mogelijkheden: P+R Meijersplein (gratis) of P+R Kralingse Zoom (2 euro per dag).

Komt u met openbaar vervoer? Het World Trade Center is goed bereikbaar via het treinstation Rotterdam CS. Vanaf het station vervolgt u de route met één van de volgende vervoersmiddelen:

 • Metro naar station Beurs (uitgang Beursplein)
 • Tram 8, 21, 23, 24 of 25 naar halte Beurs
 • Lopend (10 min), volg de bordjes Stadhuis/Beurs
 

WTC Rotterdam

 

Vragen?

Annika Meijering

Medewerker service & realisatie

Bel of mail met
GASTHEER CONGRES
Mediapartner
Tweets met #ncbor